Nieuws

Stijging erfpacht in Amsterdam is ‘redelijk noch billijk’ volgens de AWEV

11 november 2019 De Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging (AWEV) is niet te spreken over het gewijzigde beleid van de gemeente Amsterdam aangaande de berekening van de erfpacht. Tot voor enkele jaren werd deze berekend op basis van zo’n 10 tot 13 procent van de WOZ-waarde van de woning. Maar Amsterdam incasseert nu tot wel 30% van de WOZ-waarde, […] Lees verder

VN verdrag Handicap verdient meer aandacht bij gemeenten

11 november 2019 Conform het VN verdrag Handicap moeten landen en dus ook gemeenten meer doen voor de integratie van mensen met een beperking. Uit onderzoek van de NVRR (Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies) blijkt dat slechts een derde van de gemeenten daadwerkelijk grote stappen heeft gezet om mensen met een beperking te laten meedoen in de […] Lees verder

Overheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

11 november 2019 De overheid wil duidelijk een voorbeeldrol nemen in het gebruik van zonne-energie. Daarom worden er op steeds meer panden van de overheid zonnepanelen geplaatst om hiermee geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Dat er naar andere bronnen moet worden gezocht om fossiele brandstof te vervangen in de toekomst is duidelijk. Zonne-energie maakt […] Lees verder

Mogelijk compleet nieuwe aanbesteding ontwikkeling Zuidas Amsterdam

11 november 2019 De plannen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas waren zo mooi en zo ambitieus. Het moest de blauwdruk worden van de nieuwe ontwikkeling van stedelijke gebieden. Met de perfecte integratie van wonen en werken en een perfecte infrastructuur. Inmiddels staan die plannen grotendeels op losse schroeven en is het uiterst onzeker of ze ooit […] Lees verder

Financiële tegenvallers zijn een steeds groter risico voor de bouwsector

11 november 2019 Als gevolg van financiële tegenvallers in de bouw kampt deze sector met groeiende problemen. Was er eerst alleen het probleem van een gebrek aan personeel en te veel werk, nu is de situatie heel anders. Als gevolg van de stikstofcrisis en het probleem met PFAS in de grond liggen honderden bouwprojecten stil en is het […] Lees verder

Wat kost een koophuis in jouw gemeente?

11 november 2019 De prijzen van koophuizen stijgen in Nederland nog steeds. De stijging bedroeg in het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 7%. Je betaalt voor een koophuis inmiddels gemiddeld 310.500. Maar er zijn grote verschillen per regio. De duurste huizen vind je op dit moment in de grote steden in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Amsterdam staat nog steeds […] Lees verder

Kantoorlocaties in randgemeenten worden steeds populairder

11 november 2019 Voor het huren van een kantoorlocatie betaal je in het centrum of op een andere A-locatie in een grote stad inmiddels de hoofdprijs. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om zich in een randgemeente te vestigen. Hier is kantoorruimte vaak nog wel te huren voor een redelijke prijs. Doordat er in grote steden nauwelijks […] Lees verder

Overheid geeft het goede voorbeeld met verduurzaming

11 november 2019 De Rijksoverheid heeft besloten om vanaf nu bij alle inkoop en aanbesteding de nadruk te leggen op verduurzaming. Daarbij neemt de overheid het risico voor lief dat dit kan leiden tot stijging van de kosten. Het beleid wordt overal doorgevoerd. Zowel bij de aanbesteding voor kantoren en wegen als voor de inkoop van kantoorartikelen voor […] Lees verder

GGD’s: Gezondheidsrisico’s klimaatplannen van het kabinet

31 oktober 2019 Tien GGD’s in Nederland hebben een brief geschreven aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen. Hierin uiten zij hun zorgen voor de volksgezondheid wanneer er meer windmolens worden geplaatst in de buurt van woningen. Maar ook de verbranding van biomassa geeft nu al gezondheidsklachten, evenals het verduurzamen van woningen […] Lees verder

VvE-Belang: VvE’s zijn de dupe van de strijd van banken tegen witwassen

31 oktober 2019 Banken voeren een actief beleid om witwassen en financiering van terrorisme. Dat is natuurlijk te prijzen, maar bestuurders van VvE’s dreigen daar de dupe van te worden. Zij moeten verplicht formulieren invullen waarmee ze de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden. Een weigering betekent dat de rekening van de VvE wordt geblokkeerd. VvE’s zijn goede ‘klanten’ van de […] Lees verder