Opleiding Integraal Vastgoedadviseur (BOEI)

De opleiding Integraal Vastgoedadviseur is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Integraal Vastgoedadviseur is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Meningen zijn enorm belangrijk, maar niet in iedere situatie. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van een gebouw en haar installaties. Bij het vaststellen van benodigd onderhoud is het van essentieel belang dat er objectief gekeken wordt.

Hiervoor is de RVB BOEI-methodiek ontwikkeld. Via deze methodiek leer je vastgoed bekijken door een kleurloze bril — waardoor onderhoud effectief en efficiënt kan worden gepland en uitgevoerd.

Wat leer je precies?

Je leert hoe je op consistente wijze, objectief naar inspectierapporten van vastgoedinspecteurs kunt kijken en hoe je op basis daarvan een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) kunt ontwikkelen.

Opleiding Integraal Vastgoedadviseur BOEI - Vastgoed Business SchoolHierbij komen ook risicomanagement en een integraal afwegingsmodel aan bod, en leer je de inspectierapporten beoordelen.

Zo draag je enorm bij aan het maken van afgewogen beslissingen waardoor onderhoud beter gepland en begroot kan worden, rekening houdende met verschillende invalshoeken: brandveiligheid, onderhoud, energieprestaties, duurzaamheid en juridische aspecten.

Voor wie is de opleiding Integraal Vastgoedadviseur?

Vaktechnische deskundigen die willen leren om objectief advies(rapporten) uit te brengen, met een hbo-denkniveau.

Perfecte balans

De opleiding Integraal Vastgoedadviseur wordt gegeven in groepen van maximaal 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat er een optimale groepsdynamiek, met voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht, maar ook veel inbreng en praktijkvoorbeelden van medecursisten.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Onderhoudstoestand - NEN 2767/RVB BOEI

+

In deze module behandelen we onder andere het belang van onderhoud binnen het vastgoed.

Onderhoud is de sleutel voor het behoud van een veilige, leefbare omgeving voor de gebruikers en huurders van vastgoed. Maar ook op het vlak van duurzaamheid speelt onderhoud een belangrijke rol.

We besteden daarbij extra aandacht aan de manier waarop je keuzes en afwegingen maakt, en welke tools je gebruikt om het onderhoudsproces te optimaliseren.

Leerdoelen
  • Benadrukken van het belang van onderhoud
  • Hoe wordt onderhoud zo efficiënt mogelijk uitgevoerd?
  • Bekendwording met de conditiemeting volgens NEN 2767.

 

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Communicatie, schriftelijk en mondeling

+

In ieder vak is communicatie essentieel. De mogelijkheid – of het gebrek daaraan – om goed te communiceren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een samenwerking.

Dit is niet anders voor de vastgoedadviseur. Hij werkt samen met technici, opdrachtgevers en andere stakeholders die allemaal op een andere wijze benaderd moeten worden en een compleet ander kennisniveau hebben.

Rapportages, correspondentie, presentaties – allemaal zijn ze onderhevig aan je persoonlijke communicatiestijl. In deze module kijken we naar jouw persoonlijke stijl van communiceren, je gedrag en de valkuilen in sociale interactie, met name binnen de kaders van de projectomgeving.

Leerdoel

Inzicht krijgen in je persoonlijke communicatiestijl en gedrag en het in kaart brengen van jouw valkuilen.

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Communicatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Energieprestatie - ISSO 75.1/RVB BOEI

+

Meer dan 40% van al het energieverbruik in Nederland wordt verbruikt door de gebouwde omgeving. Dat betekent dat er enorm veel energie te besparen valt met vastgoed.

In de huidige tijd, waarin er steeds hogere druk op het milieu én de exploitatiekosten van een gebouw komt te liggen, wordt de energieprestatie van vastgoed dus steeds belangrijker.

De module Energieprestatie neemt de vorm aan van hoorcolleges en een opdracht waarin je ervaring opdoet met de besluitvorming omtrent energieprestatie van gebouwen.

Leerdoelen

Je krijgt inzicht in de energieprestaties van gebouwen, en de beschikbare maatregelen om besparingen te realiseren.

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Wet- en regelgeving – Arbo – Toegankelijkheid / RVB BOEI

+

Als vastgoedeigenaar heb je meer verantwoordelijkheden dan je in eerste instantie zou verwachten. Voor allerlei zaken die kunnen voortvloeien uit of verband houden met je objecten kun jij aansprakelijk gesteld worden.

Denk bijvoorbeeld aan nare gebeurtenissen zoals de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam of de cellenbrand op Schiphol. Bij al deze zaken zijn de vastgoedeigenaren in meer of mindere mate betrokken als verantwoordelijken.

Het is daarom belangrijk om risico’s goed te kunnen analyseren, en een duidelijk beeld te hebben van de implicaties van vastgoed op veiligheid en gezondheid binnen, maar ook in de omgeving van het object.

Leerdoel

In deze module leer je om een goede risicoanalyse te maken, waarin je kijkt naar arbeidsomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving. Op basis hiervan kan de vastgoedeigenaar duidelijk zien waar zijn verantwoordelijkheden liggen.

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Brandveiligheid - NEN 6059/RVB BOEI

+

Brand heeft altijd vergaande (helaas negatieve) gevolgen. Het is dan ook geen verrassing dat brandveiligheid een centrale plaats binnen RgdBOEI inneemt.

Door beter inzicht te krijgen in het ontstaan van brand, en door goed te weten wie waarvoor verantwoordelijk is, kan schade door brand worden beperkt en soms zelf voorkomen.

Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. In deze module leer je daarom hoe je een gebouw op brandveiligheid kunt inspecteren en hoe je de brandveiligheid van bestaande gebouwen in kaart kunt brengen.

Leerdoelen
  • Je krijgt inzicht in brand en de aspecten van brandveiligheid
  • Je leert hoe je een brandscan uitvoert.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Brandveiligheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1295,- excl. BTW

Integraal adviesrapport

+

Inspectierapporten voor vastgoedonderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses vormen een belangrijke schakel binnen de realisatie van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Als vastgoedadviseur ben jij hier verantwoordelijk voor.

Bij het opstellen van een dergelijk adviesrapport zijn de volgende zaken belangrijk, die in deze opleiding aan bod komen.

Valideren

De inspecteur stelt vast welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. Dit gebeurt op basis van een inventarisatie van alle beschikbare informatie, en de consistentie daarvan.

Afwegingsmodel

Om onderbouwde keuzes te maken, kan het afwegingsmodel als instrument worden ingezet. Hierin worden financiële middelen, overlast n.a.v. werkzaamheden en logistiek tegen elkaar afgezet.

Scenario

Natuurlijk biedt een MJOP geen ultieme waarheid. Er zijn altijd belangrijke nuances en omstandigheden waardoor er per opdrachtgever een unieke situatie ontstaat.

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Bouwkundig
Beleidsniveau Tactisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Diploma & Registratie

SertumAan het eind van de opleiding Integraal Vastgoedadviseur leg je een examen af, waarmee je het diploma Vastgoedadviseur kunt bemachtigen.

Sertum Maatlat voor Onderhoudskundig Adviseurs

Wil je nog een stapje verder? Door het volgen van deze opleiding word je tevens klaargestoomd om het SCEV-examen ‘BOEI Adviseur’ (niet inbegrepen bij deze cursus) succesvol af te ronden. Met het diploma dat je dan ontvangt kun je worden opgenomen in het Sertum-register ‘Adviseur’. Zie ook de Maatlat voor Onderhoudskundig Adviseurs (Aan inschrijving zijn eisen van permanente educatie verbonden).


Docenten

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Natascha Badrisingh

Natascha Badrisingh

Project Assistent

Natascha is een van de project assistenten bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De kwaliteiten van Natascha zijn: ondersteuning bieden binnen verschillende projecten en het succesvol opleveren daarvan, grammatica checker, planner en bovenal een communicatieve verbinder.

Roderik Oddens

Roderik Oddens

Vastgoedadviseur

Roderik is een allround vastgoedadviseur met een specialisatie in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hij is actief in de verschillende fases van de bouw, zoals de ontwerp-, realisatie- en opleverfase. Voor verschillende organisaties stelt hij de beleidsplannen op en ondersteunt hij bij het vormen van de duurzame visies en het formuleren van duurzame ambities. Om de relatie tot de daadwerkelijke bouw niet te verliezen voert hij nog regelmatig inspecties uit en begeleidt hij de nieuwe medewerkers in de duurzame ontwikkeling.

Peter Ligthart

Peter Ligthart

Eigenaar - Ligthart Advies

Peter heeft een groot analytisch vermogen en resultaatgerichte instelling. Hij wordt enthousiast van succesvol samenwerken in projecten en krijgt energie van het overdragen van kennis aan gemotiveerde cursisten. Peter heeft veel kennis van en ervaring met opzet, implementatie en auditing van kwaliteitssystemen, zoals ISO9001, VCA, STEHA, CE-markering, ERB, BRL5019 (Bouwplantoetsing) en procescertificatie. Zijn specialiteten zijn: kwaliteitszorg met pragmatische aanpak (QMS), kennisoverdracht en Bouwregelgeving.

Gerard de Nooij

Gerard de Nooij

Directeur, Ongehinderd

Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers, maar ook mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op. De sociaal gedreven onderneming is nu al uitgegroeid tot een team van 35 medewerkers en freelancers. Ze adviseren ondernemingen, provincies en gemeenten door het hele land over de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.

Jeffrey de la Mar

Jeffrey de la Mar

Fire Safety Interface Manager | Schiphol

Als Interface manager is Jeffrey verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van interfaces op het gebied van brandveiligheidsprojecten. Daarnaast voert hij impactanalyses uit op investeringsvoorstellen door te onderzoeken wat de impact is op de brandveiligheid en continuïteit en welke (tijdelijke) mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.