Resultaatgericht Samenwerken

Wil jij kennis opdoen en begrijpen hoe de methodiek Resultaatgericht Samenwerken (RGS) werkt? Dan is deze training precies wat je zoekt. Ontwikkeld om je de basis te bieden in RGS.

Onze ervaren docent neemt je mee op in de stappen van het RGS proces, de kern, de doelstellingen en de voordelen.

Waarom de cursus Resultaatgericht Samenwerken?

Bij Resultaatgericht Samenwerken bundelen alle betrokken partijen hun krachten om de meest rendabele vastgoedinvesteringen te realiseren en een slim onderhoudsbeleid te voeren. Hierbij staat centraal: efficiënte bedrijfsprocessen, voortdurende verbetering, beheersing van zowel directe als indirecte kosten, en het streven naar tevredenheid van alle betrokkenen. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) biedt diverse voordelen voor woningcorporaties ten opzichte van traditionele aanbestedingsmethoden. Daarom kiezen steeds meer woningcorporaties en vastgoedbeheerders voor RGS als de standaardaanpak voor het onderhouden, renoveren en verbeteren van bestaand vastgoed.

Het RGS-proces vereist dat de opdrachtnemer vooraf strategisch meedenkt over de meest geschikte onderhoudsaanpak, rekening houdend met de doelstellingen van de woningcorporatie en de economische levensduur van het vastgoed. Dit staat in contrast met reguliere aanbestedingsprocedures, waarbij de opdrachtgever een specificatie opstelt en op zoek gaat naar de goedkoopste uitvoerder.

In het RGS-model wordt de gewenste kwaliteit vastgesteld aan de hand van functionele prestatie-eisen, in plaats van gedetailleerde specificaties. De opdrachtnemer krijgt een vraagspecificatie van de corporatie, waarin naast kwaliteit ook budget, exploitatieduur, huurstelling, rendement en andere voorwaarden en eisen zijn opgenomen. De specifieke maatregelen worden aan de opdrachtnemer overgelaten. De opdrachtnemer presenteert vervolgens verschillende scenario’s met financiële berekeningen, waaruit de corporatie het gewenste scenario kan kiezen.

Resultaatgericht Samenwerken biedt voordelen zoals tevreden bewoners en gebruikers, behoud van regie met één aanspreekpunt, meetbare prestaties, afstemming op het vastgoedbeleid, waarde behoud en -ontwikkeling van het bezit, kostenbeheersing en budgetzekerheid door minder risico’s en faalkosten, en een efficiënter proces met lagere indirecte kosten.

Het doel van RGS is niet alleen het verlagen van uitvoeringskosten, maar ook het verbeteren van procesafstemming tussen samenwerkende partijen en het ontwikkelen van optimale oplossingen. Hierdoor wordt grip gehouden op het proces en worden faalkosten voorkomen. RGS richt zich op de integrale beheerkosten in relatie tot de exploitatieperiode van het vastgoed, waardoor de focus verschuift van korte-termijnresultaten naar lange-termijnwaarde creatie. Dit is essentieel om de beloften van RGS waar te kunnen maken.

Beginnen met RGS vereist basiskennis over de methodiek. Deze basiskennis bieden wij je aan.

Wat staat je te wachten?

Op deze dag wordt het theoretische concept toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de praktijk.

Na afloop van deze cursus beschik je over een de basis van het Resultaat gericht samenwerken.

Wat zijn de voordelen voor jou?

  • Je verwerft kennis van de kern van RGS.
  • Je krijgt inzicht in de doelstellingen van RGS en hoe je deze kan toepassen.
  • Je ontdekt voordelen en inzichten over implementatie van RGS in jouw werkprocessen.
  • Je leert de zeven fasen van RGS in grote lijnen kennen.
  • Je maakt kennis met het functioneel specificeren.
  • Je krijgt een voorproefje van de mogelijke uitdagingen die je tegen kunt komen op weg naar het volledig omarmen van RGS.
  • Je begrijpt wat RGS specifiek voor jou en jouw organisatie kan betekenen

Klaar om je kennis te vergroten? Schrijf je vandaag nog in.

Modules binnen de opleiding

Resultaatgericht Samenwerken - Module

+
Niveau Hbo-Niveau
Vakgebied Persoonlijke Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Hbo
Duur 1 lesdag

Docenten

Robert Sjoers

Robert Sjoers

Manager Savantis

Naast werkzaamheden als o.a. Integraal Inspecteur - Adviseur Vastgoed en examinator haalt Robert energie uit het delen van zijn kennis en ervaring. met het op de voet volgen van de nieuwe innovaties, toepassingen, zienswijzen en ontwikkelingen binnen het Vastgoedmanagement, is Robert in staat om cursisten actuele theorie en praktijk bij te brengen.