Onderhoudskundig Inspecteur NEN 2767

Tijdens de cursus Onderhoudskundig Inspecteur NEN 2767 leer je om bouwkundige onderhoudsinspecties te organiseren en uit te voeren, volledig conform NEN 2767. Daarbij leer je ook het benoemen van bouwkundige maatregelen, het ramen van kosten, het opstellen van een meerjarig onderhoudsplanning (MJOP) en leer je relevante wet- en regelgeving.

Waarom deze cursus NEN 2767?

Normalisering is essentieel om waardevolle vastgoedinspecties uit te kunnen voeren. En dat is logisch. Wanneer er dagelijks talloze objecten door grote aantallen inspecteurs worden beoordeeld, dan ontstaat er ruis. Hoe professioneel ook – iedere inspecteur is anders en interpreteert op zijn eigen wijze. En ieder object, inclusief haar context en voorgeschiedenis, is uniek.

NEN 2767 biedt hiervoor dé oplossing. Een gestandaardiseerde inspectiemethode waarbij onderhoudsniveaus vooraf zijn vastgesteld en waarbij kosten worden gekoppeld aan rendement. Zo kunnen inspecteurs – en jij na het volgen van de opleiding ook – met zekerheid de feitelijke en gewenste kwaliteit in kaart brengen.

De diepte in

Als we iets specifieker gaan kijken naar wat dat betekent, dan kun je zeggen dat de conditiemeting NEN 2767 en MJOP inzicht bieden in onder andere:

 • (technische) kwaliteit van object en installaties
 • behoefte aan onderhoud
 • kosten van onderhoud, in de vorm van een meerjarenplanning
 • risico’s in het geval van onvoldoende onderhoud
 • vastgoedobjecten beoordelen op het voldoen aan wet- en regelgeving , normen en voorschriften.

De opleiding Onderhoudskundig Inspecteur NEN 2767 is zowel klassikaal als online te volgenIs deze NEN 2767 cursus wat voor mij?

Vastgoed Business School heeft deze NEN 2767 opleiding ontwikkeld voor (toekomstige) inspecteurs, werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en vastgoedbedrijven.

Voorkennis, niveau en specialisatie

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om de opleiding te gaan volgen. We denken dat een mbo-denkniveau nodig is om de opleiding af te kunnen ronden.

Modules binnen de opleiding

Onderhoudstoestand - NEN 2767/RVB BOEI

+

In deze module behandelen we onder andere het belang van onderhoud binnen het vastgoed.

Onderhoud is de sleutel voor het behoud van een veilige, leefbare omgeving voor de gebruikers en huurders van vastgoed. Maar ook op het vlak van duurzaamheid speelt onderhoud een belangrijke rol.

We besteden daarbij extra aandacht aan de manier waarop je keuzes en afwegingen maakt, en welke tools je gebruikt om het onderhoudsproces te optimaliseren.

Leerdoelen
 • Benadrukken van het belang van onderhoud
 • Hoe wordt onderhoud zo efficiënt mogelijk uitgevoerd?
 • Bekendwording met de conditiemeting volgens NEN 2767.

 

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 6 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Wet- en regelgeving – Arbo – Toegankelijkheid / RVB BOEI

+

Als vastgoedeigenaar heb je meer verantwoordelijkheden dan je in eerste instantie zou verwachten. Voor allerlei zaken die kunnen voortvloeien uit of verband houden met je objecten kun jij aansprakelijk gesteld worden.

Denk bijvoorbeeld aan nare gebeurtenissen zoals de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam of de cellenbrand op Schiphol. Bij al deze zaken zijn de vastgoedeigenaren in meer of mindere mate betrokken als verantwoordelijken.

Het is daarom belangrijk om risico’s goed te kunnen analyseren, en een duidelijk beeld te hebben van de implicaties van vastgoed op veiligheid en gezondheid binnen, maar ook in de omgeving van het object.

Leerdoel

In deze module leer je om een goede risicoanalyse te maken, waarin je kijkt naar arbeidsomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving. Op basis hiervan kan de vastgoedeigenaar duidelijk zien waar zijn verantwoordelijkheden liggen.

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 6 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Praktijktraining NEN 2767 - Bouwkunde of Installaties

+

Ga 2 dagen bouwkundig conditiemeten onder professionele begeleiding van onze docent!

Vereiste voorkennis: Methodiek NEN 2767

Voor (toekomstige) onderhoudsmonteurs, -inspecteurs of -adviseurs met algemene kennis op het gebied van bouwkunde, die vervolgens kennis willen maken met de werkwijze van de methodiek in de praktijk. Deze module is ook geschikt voor personen die kennis met betrekking tot conditiemeten wil opfrissen.
Deze praktijkdagen zijn bestemd voor cursisten die in de praktijk vastgoed gaan inspecteren conform de NEN 2767. Tijdens deze praktijkdagen zullen zowel huizen worden geïnspecteerd als utiliteitsbouw

 • Bouwkundige elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Risico/prioriteiten vastleggen van gebreken
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Certificaat

Na het volgen krijg je per module een deelcertificaat en certificaat van deelname voor de gehele cursus. Als je actief mee hebt gedaan in deze cursus moet je in staat zijn om het SCEV examen onderhoudskundig inspecteur met succes af te leggen (niet inbegrepen bij deze cursus). Meer informatie daarover, vind je op deze pagina.


Docenten

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Peter Ligthart

Peter Ligthart

Eigenaar - Ligthart Advies

Peter heeft een groot analytisch vermogen en resultaatgerichte instelling. Hij wordt enthousiast van succesvol samenwerken in projecten en krijgt energie van het overdragen van kennis aan gemotiveerde cursisten. Peter heeft veel kennis van en ervaring met opzet, implementatie en auditing van kwaliteitssystemen, zoals ISO9001, VCA, STEHA, CE-markering, ERB, BRL5019 (Bouwplantoetsing) en procescertificatie. Zijn specialiteten zijn: kwaliteitszorg met pragmatische aanpak (QMS), kennisoverdracht en Bouwregelgeving.

Gerard de Nooij

Gerard de Nooij

Directeur, Ongehinderd

Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers, maar ook mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op. De sociaal gedreven onderneming is nu al uitgegroeid tot een team van 35 medewerkers en freelancers. Ze adviseren ondernemingen, provincies en gemeenten door het hele land over de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.

Reinier van Geleen

Reinier van Geleen

Technisch Vastgoedadviseur

Reinier is een expert op het gebied van projectleiding als het gaat om conditiemetingen en meerjaren onderhoudsplannen. Hij houdt zich bezig met het opstellen van strategische meerjaren onderhoudsbegrotingen en bouwkundige en werktuigbouwkundige inspecties volgens de NEN2767. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het opstellen van onderhoudsbeleid.