Cursus Juridisch VvE-Beheer

Een actieve VvE biedt mogelijkheden. Het is daarom verstandig om behalve naar de lasten vooral ook naar de mogelijke baten van een VvE te kijken. Een goed functionerende VvE kan veel frustraties voorkomen en daarmee het woongenot en het beheerproces verbeteren.

Wettelijk is er op het gebied van VvE-beheer niets verplicht. Echter, een VvE-beheerder moet goed kunnen organiseren en communiceren en dient te beschikken over de juiste juridische kennis om het vak professioneel uit te kunnen voeren. Ook als het beheer wordt uitbesteed, is deze kennis noodzakelijk om een goede opdrachtgever te kunnen zijn.

In onze cursus Juridisch VvE-beheer vergaar je de benodigde kennis en vaardigheden om het VvE-beheer aangaande de juridische aspecten op professionele wijze aan te pakken of uit te besteden.

Doelstelling cursus Juridisch VvE-beheer

De cursus biedt jou een integrale systematische benadering van Juridische VvE-beheer. Het verruimt jouw gezichtsveld als het gaat om juridische aspecten.

Vaardigheden

Cursus Juridisch VvE-Beheer - Vastgoed Business School

Na de cursus Juridisch VvE-beheer:

 • Beheers je de basis van het appartementsrecht
 • Heb je parate kennis van noodzakelijke wet- en regelgeving
 • Kom jezowel intern als extern tot goede afspraken

Denk- en werkniveau

Vastgoed Business School hanteert voor deze cursus geen toelatingseisen, echter, mbo-denkniveau is minimaal vereist om de lessen goed te kunnen volgen en de opleiding succesvol af te ronden.

Doelgroep cursus Juridisch VvE-beheer

De cursus Juridisch VvE-Beheer is zowel klassikaal als online te volgenDe cursus Juridisch VvE-Beheer is ontwikkeld voor (aankomend) VvE-beheerders die hun juridische kennis op orde willen hebben.

Daarnaast is deze cursus zeer geschikt voor mensen die vaak met de VvE te maken hebben, zoals vastgoedbeheerders en makelaars of medewerker van woningcorporaties, banken of verzekeraars.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

De VvE als juridische entiteit

+

In de ogen van het recht is de VvE een rechtspersoon, net zoals jij en ik. Dat betekent dat de VvE als entiteit rechten en plichten heeft waar hij zich aan moet houden.

In deze module ontleden we de VvE, en kijken we welke bevoegdheden en aansprakelijkheden de VvE heeft. Ieder orgaan en bijbehorende functies worden bekeken, en we kijken naar de interne rolverdeling en aansprakelijkheden.

Daarna zoomen we uit, en behandelen we de procedure om een VvE te activeren en in beheer te nemen. De vergadering van eigenaars (welke de hoogste macht in de VvE vervult) komt aan bod en daarnaast kijken we naar de rechten en plichten van alle betrokkenen, de stemverhoudingen en bijbehorende verdeelsleutel, en de verplichte jaarstukken. De manier waarop besluiten worden genomen in een VvE volgt een specifiek protocol. We behandelen daarom het nemen van geldige besluiten en hoe deze worden vastgelegd, wat ze inhouden, en hoe hiermee moet worden omgegaan.

Doel van de cursus de VvE als Juridische Entiteit

Je krijgt inzicht in de structuur van de VvE en welke rechten en plichten aan de verschillende onderdelen zijn gebonden.

Inhoud van deze cursus

 • Verenigingsstructuur
 • Rolverdeling en besluitvorming
 • Bevoegdheden en aansprakelijkheden
 • Het in beheer nemen van een VvE
 • Het opstarten en activeren van een VvE.
 • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
 • Het nemen van besluiten
 • Stemverhouding
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Splitsing in appartementsrechten en Wet- & Regelgeving

+

In deze uitgebreide module komen alle relevante zaken aan bod die te maken hebben met, of voortkomen uit het splitsen van een gebouw in appartementsrechten.

Vooraf

Voordat een gebouw gesplitst kan worden, dient hier vaak een vergunning voor te worden aangevraagd. Deze toepasselijk genaamde splitsingsvergunning vereist een specifieke procedure, welke we in deze module behandelen.

Splitsingdocumenten

Vervolgens wordt er een splitsingsakte opgemaakt. Deze, en bijbehorende splitsingstekening(en) en -regelement komen uitgebreid aan bod.

Van alle drie deze documenten gaan we in op hun totstandkoming, de inhoud én eventuele specifieke aandachtspunten. Hierbij is ook het verschil tussen een ‘normale’ spitsing en een hoofd- en ondersplitsing van belang.

Huishoudelijk reglement

Ten slotte gaan we in op het huishoudelijk reglement, en de voor- en nadelen daarvan, zodat hier een overwogen keuze in gemaakt kan worden.

Wetgeving en aansprakelijkheid

Omdat de VvE en het splitsen van een gebouw veel juridische raakvlakken heeft, besteden we in deze module extra aandacht aan de juridische implicaties en aansprakelijkheid van betrokken partijen.

Zo kijken we naar specifieke situaties en wie daarin verantwoordelijk is, tegenover welke consequenties.

Ook behandelen we het reservefonds voor groot onderhoud, de zorgplicht, dwingend recht en regelend recht én de geschillenbeslechting binnen de VvE.

Als afsluiting kijken we naar de regels omtrent bouwen, arbeidstijden en keuringen.

Leerdoelen

 • Je krijgt inzicht in de documenten die verband houden met het ontstaan van de VvE;
 • Je legt een basis voor de geldende wetten, rechten en plichten omtrent de VvE.

Inhoud

 • Appartementsrecht
 • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening
 • Functie van het Modelreglement
 • Hoofd- en ondersplitsing
 • Huishoudelijk reglement
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Verplichtingen reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
Niveau Hbo
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Deze opleiding is onderdeel van de Opleiding Professioneel VvE-beheer welke is geaccrediteerd en is officieel PE-Registeropleiding bij de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN).

Examen

Aan het einde van de cursus vindt een eindexamen plaats ter afronding van de opleiding.

Diploma & VvE-OK-label

Met het diploma Juridisch VvE-beheer krijgt u vrijstelling voor de overlappende modules van de opleiding Professioneel VvE-Beheer.


Docenten

Julia van der Velde

Julia van der Velde

Directeur - Junova

Julia heeft 17 jaar een VvE-beheer kantoor geleid met 170 VvE’s in portefeuille. Als eigenaar en (natuurlijke) verbinder is zij zich in de loop der jaren naast het reguliere VvE-beheer gaan specialiseren in het oprichten en activeren van VvE’s in samenwerking met ontwikkelaars, notarissen, aannemers, makelaars en beheerders. Julia gelooft in de kracht van communicatie en transparantie. Julia is uitzonderlijk vaak betrokken geweest bij de opstart van VvE’s en bij de opstart van Mandeligheden / VvB’s & Stichtingen. Als ook bij de fase die daaraan voorafgaat. Door de opgedane ervaring binnen het VvE-beheer kantoor weet zij welke aandachtspunten er zijn voor, tijdens en na de bouw. Eind 2022 heeft Julia de VvE-beheer tak verkocht aan haar toenmalige compagnon en heeft zij de ontwikkeltak afgesplitst en voorgezet gezet onder de naam JuNova.

Nanda de Wilde

Nanda de Wilde

Vastgoedadvocaat - Perwijs Vastgoedadvies

Nanda is naast haar werk als vastgoedadvocaat voorzitter van de RvC Stichting Destion (woningbouwcorporatie in Gennep e.o.), lid RvC Woonwaarts(woningbouwcorporatie in Nijmegen, Druten en Beuningen). Daarnaast is zij lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBRA) en lid van Vereniging voor appartementsrechtjuristen. Daarnaast heeft zij meerdere boeken geschreven over huurrecht, koop onroerend goed, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en appartementsrecht.