Cursus Brandveiligheid - Van Bouwbesluit (bb) naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat algemene regels waar burgers en bedrijven zich aan moeten houden bij bepaalde activiteiten in de (fysieke) leefomgeving. Het Bbl kan gezien worden als een opvolger van het Bouwbesluit. Daarmee is de inhoud ervan, zeker op het gebied van brandveiligheid, onmisbaar voor iedere vastgoedprofessional.

Waarom deze opleiding?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan veel regels en richtlijnen over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van een vastgoedobject. Deze regels zijn zowel van toepassing op nieuwbouw als op verbouwingen en hebben betrekking op de staat, het gebruik én de manier waarop bouw- en sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.

“Regels zijn regels”. We horen het al van jongs af aan en, tja, zo is het nu eenmaal. Daarom is het van groot belang dat je in je professionele werkzaamheden binnen het vastgoed volledig op de hoogte bent van die regels. Voorheen de regels van het Bouwbesluit, maar nu dus de regels van het Bbl.

Wat je leert

In de masterclass behandelen we in korte tijd de (nieuwe) regels en veranderingen ten opzichte van het Bouwbesluit voor wat betreft brandveiligheid. Daarnaast kijken we naar de praktische implicaties van de wetgeving.

Theorie wisselen we af met praktijk door te werken met casussen, waarin we bijvoorbeeld de impact van het Bbl zien op een bouwplan. Zo leer je niet alleen wat de regels inhouden, maar ook waar ze toe (kunnen) leiden.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor iedereen met een MBO/HBO niveau en gedegen kennis van het Bouwbesluit. Dit zullen voornamelijk projectmanagers, risicobeheersers, architecten en (vastgoed)adviseurs zijn, evenals brandpreventiemedewerkers.

Modules binnen de opleiding

Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving

+
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Brandveiligheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen