Kwaliteitsborging: accreditatie en erkenning

Bij Vastgoed Business School streven we altijd naar het best haalbare en dat zie je terug in de kwaliteit van onze cursussen en modules. Al onze opleidingen zijn erkend of geaccrediteerd door toonaangevende instanties. Dit maakt het voor jou als professional extra interessant want door de erkenning en accreditatie weet je dat de scholing relevant is voor je beroepsuitoefening en bijdraagt aan competentieversterking en een structurele, methodische aanpak.

Daarnaast zie je bij onze geaccrediteerde opleidingen met één oogopslag hoeveel punten aan de opleiding of cursus zijn toegekend en bovendien weet je dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van andere opleidingen in binnen- en buitenland. Een betere en meer waardevolle basis voor je opleiding kunnen wij niet bedenken.

Cedeo

De onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Cedeo beoordeelt opleidingen op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Opleidingsinstituten met de Cedeo-erkenning geven de garantie dat minimaal 80% van hun klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit èn de dienstverlening. Je kunt de Cedeo-erkenning dus zien als een krachtige aanbeveling die om de twee jaar wordt getoetst. Vastgoed Business School is beoordeeld met een score van 94% en de accreditatie is van toepassing op ons totale pakket aan opleidingen en onze dienstverlening als geheel. De Cedeo-erkenning geldt voor alle opleidingen van Vastgoed Business School.

CPION

Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland is de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. CPION toetst, registreert en waarmerkt diploma’s en certificaten. Deze opleidingen zijn door CPION geaccrediteerd:

Sertum

Sertum is hét register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed en heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. Eenmaal ingeschreven in het Sertum register, is je deskundigheid als onderhoudsprofessional gewaarborgd op basis van de per register geldende competentieomschrijvingen. Deze opleidingen zijn erkend door Sertum:

Platform Economie & Ruimte

Sectoroverstijgend platform voor vernieuwing op het gebied van economische en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Benelux. Het platform richt haar pijlers op beter, slimmer, circulair en duurzaam ondernemen en streeft naar het maximaal profiteren van nieuwe technologieën en concrete acties. Deze opleidingen zijn erkend door Platform Economie & Ruimte: