Opleiding Elementaire Bouwkunde

Het bouwproces is complex en uitgebreid. Tussen de bouwvoorbereiding en de uiteindelijke oplevering komen tal van zaken aan bod. Voordat er ook maar een steen wordt gelegd wordt er al enorm veel tijd besteed aan juridische zaken, aanbestedingstrajecten, materiaal- en constructievraagstukken, fundering- en grondwerken... en nog veel meer.

Werkwijze

Tijdens de opleiding maken we gebruik van zeven bouwtekeningen voor (nog te bouwen) vrijstaande nieuwbouwwoningen en een bouwkundig bestek. Dit materiaal vormt de kern van de opleiding, in aanvulling op het oefenboek. Als gevolg van deze opbouw heeft de opleiding veel handvatten die direct naar de praktijk zijn door te vertalen.

Wat je leert

Aan het eind van deze opleiding elementair bouwen heb je jezelf met de volgende kennis en skills verrijkt:

  • Goed begrip van de wetgeving en voorschriften omtrent het bouwproces;
  • Inzicht in het gehele bouwproces en de daarbij behorende planning;
  • Kennis van alle (potentiële) stakeholders;
  • Je bent in staat om bouwkundige tekeningen en bestekken te lezen;
  • Je kunt bouwconstructies met verschillende soorten materiaal benoemen;
  • Je herkent en benoemt moeiteloos bouwmaterialen en hun toepassingen;
  • Je kunt bodem- en grondonderzoeken beschrijven;
  • Je hebt kennis van veelvoorkomende installaties in woningen.

Modules binnen de opleiding

Aanbestedingen, contracten en procedures

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Fysica, materiaal, producten en methoden

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Constructie

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Fundering en grondwerken

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Duurzaamheid

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Ontwerp

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

CAD & BIM

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Werktekeningen

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Maatvoering

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Calculeren en offreren in de bouw

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur