Opleiding Elementaire Bouwkunde

Tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde nemen we je in eerste instantie mee op een interactieve reis langs historische gebouwen en bouwstijlen. We laten je zien hoe het bouwen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en hoe en waarom bepaalde materialen hun intrede hebben gedaan.

Je krijgt inzicht in het gehele bouwproces en de daarbij behorende planning. Je leert bouwkundige tekeningen en bestekken lezen en je wordt (een stuk) wijzer op het gebied van wetgeving en voorschriften in het bouwproces. Je maakt kennis met verschillende constructiemethoden, soorten bouwmaterialen, isolatievormen en installaties.

Kortom, dit is dé opleiding als je op zoek bent naar een degelijk fundament aan bouwkundige kennis.

Wat je leert tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde

Aan het eind van deze opleiding Elementaire Bouwkunde kun je deze kennis en inzichten afvinken:

 • Inzicht in het gehele bouwproces en de daarbij behorende planning
 • Basiskennis van de wetgeving en voorschriften omtrent het bouwproces
 • Bouwkundige tekeningen en bestekken te lezen
 • Bouwconstructies met verschillende soorten materiaal benoemen
 • Moeiteloos herkennen en benoemen van bouwmaterialen en hun toepassingen
 • Beschrijven van bodem- en grondonderzoeken
 • Kennis van veelvoorkomende installaties in woningen
 • Kennis van alle (potentiële) stakeholders

Voor wie?

Opleiding Elementaire Bouwkunde - Vastgoed Business School

Ontbreekt de basis en heb je die wel nodig om de ‘taal van de bouw’ te kunnen spreken in je werk? Wil je een bouwtekening goed kunnen lezen en snappen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt voor installaties, materialen, constructies of afwerking? Wil je nooit meer met je mond vol tanden staan als er begrippen op tafel komen als BMI, windverband en HWA? Dan is deze opleiding zéker iets voor jou. Een specifieke vooropleiding is overigens niet nodig.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Inleiding in de bouwkunde & geschiedenis van de bouwkunst

+

De geschiedenis van de bouwkunst.

 • Hoe ging het vroeger? Empirisch bouwen. Begonnen aan iets, niet goed van te voren over nagedacht.
 • Voorbeelden van bouwwerken, bijv. piramides.

Kennismaking met wet- en regelgeving

 • Bouwbesluit. Waar kun je dit vinden en wanneer gebruik je dit?
 • Andere regelgeving die van belang is?
 • Vergunningen
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Bouwmaterialen

+

In deze module besteden we aandacht aan verschillende bouwmaterialen waarbij ons focussen op vier hoofdmaterialen: hout, metaal, mineraal en glas. Dit zijn bouwmaterialen die veel worden toegepast. Binnen deze module worden de verschillende soorten bouwmaterialen en hun eigenschappen besproken. Daarnaast worden de meest voorkomende gebreken en bouwkundige detailleringen besproken.

Relevantie

Door het volgen van deze module krijg je inzicht in de veel voorkomende bouwmaterialen, de eigenschappen van deze materialen en eventuele gebreken die voor kunnen komen. De kennis van deze materialen is een belangrijke basis voor iedereen die in de bouw werkt.

Doelstellingen

 • Verschillende soorten hout- en plaatmateriaal en hun eigenschappen toelichten. Herkennen van de belangrijkste detailleringen en het toelichten van het principe van houtrot.
 • Verschillende soorten metalen en hun eigenschappen toelichten. Benoemen van de belangrijkste detailleringen en het toelichten van het principe van corrosie.
 • Verschillende soorten minerale bouwmaterialen en hun eigenschappen toelichten. Benoemen van de belangrijkste detailleringen en het toelichten van het principe van betonrot.
 • Verschillende soorten glas en hun eigenschappen toelichten. Kennis van verschillende beglazingsmethoden en het toelichten van het principe van isoleren.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €595,- excl. BTW

Constructiemethoden

+

In deze module leer je welke soorten constructies er zijn en welke je kunt tegenkomen. De focus in deze module ligt op beton-, hout- en metaalconstucties. Daarnaast bespreken we verschillende bouwmethoden. Tot slot komt het onderwerp sterkteleer aan bod.

Relevantie

Het is belangrijk om de verschillende constructie- en bouwmethoden te herkennen. De keuze voor een bepaalde constructie- of bouwmethode is namelijk één van de belangrijke keuzes voor een bouwproject.

Doelstellingen

 • Verschillende constructiemethoden kunnen herkennen en toelichten.
 • Verschillende bouwmethoden kunnen benoemen en toelichten.
 • In staat zijn om basisberekeningen van sterkteleer te kunnen uitvoeren.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Funderingen, vloeren, daken en gevels

+

In deze module worden de verschillende basisonderdelen van een gebouw besproken, namelijk de fundering, de vloer, het dak en de gevel. Van elke van deze onderdelen worden de verschillende soorten, de onderdelen, de eisen en de bijbehorende begrippen behandeld.

Relevantie
Voldoende kennis van de onderdelen van een gebouw is belangrijk voor iedereen die te maken heeft met gebouwen. Deze basiskennis helpt je om een gebouw goed te begrijpen en de verschillen tussen gebouwen te herkennen.

Doelstellingen

 • Kennis (basis) over de verschillende soorten funderingen, vloeren, daken en gevels.
 • In staat zijn om de verschillende onderdelen van een fundering, vloer, dak of gevel te kunnen benoemen.
 • Kennis van de basisbegrippen behorend bij de fundering, vloer, dak en gevel.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €595,- excl. BTW

Warmte-isolatie

+

Deze module gaat in op de warmte-isolatie. Isolatie zorgt ervoor dat de warmte in een gebouw wordt vastgehouden. In deze module komen er verschillende soorten isolatie aan bod, bijvoorbeeld binnen isolatie, spouwisolatie en gevelisolatie. De verschillende aspecten van isolatie worden toegelicht zoals het belang van isolatie, verschillende isolatiematerialen en de toepassingen van isolatie.

Relevantie
Energieneutraal wonen is een steeds belangrijker aspect in de bouw. De klimaatdoelen zorgen ervoor dat hier tijdens de bouw steeds meer rekening mee gehouden moet worden. Warmte-isolatie is één van de manieren om een huis duurzamer te maken. Voldoende kennis van isoleren is dan ook erg belangrijk.

Doelstellingen

 • In staat zijn om het belang van isolatie toe te lichten.
 • Kunnen benoemen en (kort) kunnen toelichten van de verschillende soorten isolatie.
 • Kennis van de verschillende isolatiematerialen en de toepassingen van deze materialen.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Installaties

+

Een gebouw kent meerdere installaties. Zo zijn er cv-installaties, ventilatiesystemen, elektrische installaties en waterinstallaties. In deze module worden de genoemde installaties besproken en de verschillende systemen toegelicht. Er wordt gekeken naar traditionele installaties en de meer duurzame installaties.

Relevantie
Het is belangrijk om kennis te hebben van de verschillende soorten installaties in een gebouw. Daarnaast leiden de klimaatdoelen ertoe dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in duurzame installaties. Kennis van de verschillende installaties en hun duurzaamheid is daardoor van belang.

Doelstellingen

 • Kennis van de verschillende soorten installaties, zoals cv-installaties, ventilatiesystemen, elektrische installaties en waterinstallaties.
 • In staat zijn om van de verschillende soorten installaties voorbeelden te noemen.
 • In staat zijn om een duurzamer alternatief te noemen voor een installatie.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €595,- excl. BTW

Afbouw en afwerking

+
 • Stucwerk
 • Schilderwerk
 • Systeemplafonds
 • Systeemwanden
 • Vaste wanden
 • Raaplaag
 • Etc.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Bouwtekeningen lezen

+

Er zijn veel verschillende bouwtekeningen. Zo heb je plattegronden, detailtekeningen en bestektekeningen. In deze module worden de verschillende bouwtekeningen besproken. Er wordt toegelicht hoe de verschillende bouwtekeningen gelezen moeten worden. Daarnaast zal er in deze module aandacht zijn voor Autocad en BIM.

Relevantie
Een bouwproject kan niet plaatsvinden zonder bouwtekeningen. Basiskennis van de verschillende soorten tekeningen is dan een must. Daarnaast wordt er tegenwoordig steeds meer met de computer getekend. Hierdoor is basiskennis van Autocad en BIM minstens net zo belangrijk.

Doelstellingen

 • Begrip van de verschillende soorten bouwtekeningen en deze foutloos kunnen lezen.
 • Kennis en begrip van de symbolen op bouwtekeningen.
 • Basiskennis van het werken met Autocad en BIM.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €595,- excl. BTW

Certificaat

Na het actief volgen van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.