Funderingen, vloeren, daken en gevels

In deze module worden de verschillende basisonderdelen van een gebouw besproken, namelijk de fundering, de vloer, het dak en de gevel. Van elke van deze onderdelen worden de verschillende soorten, de onderdelen, de eisen en de bijbehorende begrippen behandeld.

Relevantie
Voldoende kennis van de onderdelen van een gebouw is belangrijk voor iedereen die te maken heeft met gebouwen. Deze basiskennis helpt je om een gebouw goed te begrijpen en de verschillen tussen gebouwen te herkennen.

Doelstellingen

  • Kennis (basis) over de verschillende soorten funderingen, vloeren, daken en gevels.
  • In staat zijn om de verschillende onderdelen van een fundering, vloer, dak of gevel te kunnen benoemen.
  • Kennis van de basisbegrippen behorend bij de fundering, vloer, dak en gevel.

Deze module is onderdeel van

Elementaire Bouwkunde

+
Niveau Hbo-niveau
Aantal lessen 4 dagen
Prijs €2395,- excl. BTW