Cursus EP-W Maatwerkadvies - Woningen

Deze tweedaagse cursus Energie Prestatie Woningen Maatwerkadvies, bereidt jou grondig voor op het EP-W/MWA examen. (Let op: EP-W Basis is vereist voor deelname aan deze cursus.)

In een tijd waarin het begrijpen van het energieverbruik van vastgoed van essentieel belang is, zijn er talloze methoden en standaarden ontwikkeld die voortdurend evolueren. Het EP Maatwerkadvies geeft inzicht in de mogelijke stappen om de energieprestatie van een woning te verbeteren.

Naast het huidige energieprestatieniveau van de woning worden ook de beschikbare energiebesparende maatregelen, de kosten, voordelen en terugverdientijden van deze maatregelen helder gepresenteerd.

Inhoud van deze cursus

Cursus EP-W Maatwerkadvies - Woningen - Vastgoed Business SchoolHet EP Maatwerkadvies is in het leven geroepen om het energieverbruik van een woning te beoordelen. Standaard maken we hierbij gebruik van de drie profielen die al beschreven zijn in de NTA 8800: energie-onbewust, energiebewust en standaard. Een cruciale factor bij het opstellen van een EP Maatwerkadvies is de fitting.

Naast het standaard rekenmodel voor het reguliere energielabel zijn ook gebruiksgegevens van bewoners, het gemeten energieverbruik gedurende een kalenderjaar en de bijbehorende klimaatdata noodzakelijk. Het EP Maatwerkadvies wordt frequent ingezet voor leningaanvragen met gunstige rentetarieven (verduurzamingsleningen of groene hypotheken) of voor subsidies, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Past de cursus EP Maatwerkadvies bij mij?

De opleiding EP Maatwerkadvies is bedoeld voor deskundige EP adviseurs die hun expertise willen vergroten op het gebied van Maatwerkadvies en zich willen klaarstomen voor het EP-W/MWA examen. Deze examens zijn enkel toegankelijk voor bestaande EP adviseurs, die dus minimaal hun EP-W diploma op zak hebben. In de opleiding en examens maken we geen onderscheid tussen EP basisadviseurs en EP detailadviseurs.

Na succesvolle afronding van deze training:

  • ben je volledig voorbereid op het EP-W/MWA examen (examenkosten niet inbegrepen)
  • heb je gedegen kennis van de BENG-eisen zoals vastgesteld in het Bouwbesluit
  • ben je in staat om de concepten van energieprestatie helder uit te leggen
  • kun je conform Methode 2020 opnames uitvoeren volgens het ISSO 82.1 protocol
  • kun je bouw- en rekengegevens accuraat vastleggen
  • heb je de capaciteit om gegevens te analyseren betreffende installaties voor verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en elektriciteitsopwekking.

Meer weten over deze cursus?

Uitgebreide informatie over deze opleiding?
Download dan vrijblijvend de brochure.

Bekijk onze andere EP-cursussen

Vastgoed Business School biedt verschillende energie prestatie opleidingen aan. Welke voor jou geschikt is, hangt af van je huidige functie en je eigen wensen. Bekijk al onze ep-cursussen op deze pagina.

Modules binnen de opleiding

EP-W Maatwerkadvies - Woningen - Module

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur 4 dagdelen