Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie

De opleiding Vastgoedmanagement is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Deze opleiding is een deelprogramma van de Opleiding Vastgoedmanagement. Vind je een jaar lang een opleiding volgen even een te grote stap? Schrijf je dan in voor dit deelprogramma gericht op het verkennen en inzicht krijgen in de actuele vastgoedmarkt, het vormen van je vastgoedstrategie en het uitwerken hiervan in heldere plannen voor de exploitatie.

Wanneer wordt vastgoed écht optimaal geëxploiteerd? Vertel jij het ons maar. Vastgoedmanagement is helaas geen absolute wetenschap. Het heeft meer weg van een balanceer-act, waarbij talloze factoren continu meeberekend moeten worden. Maar ook dan is er nog altijd geen absolute zekerheid.

Maar die zekerheid is wel te benaderen. Tijdens de Opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie leren we je om je gezichtsveld echt te verruimen. Je wordt je nog beter bewust van de commerciële, technische, financiële, en organisatorische aspecten van de balanceer-act die ‘vastgoedmanagement’ heet.

Naast het verbreden duiken we ook de diepte in. We maken plannen, geven vorm aan beheersconstructies, en toetsen deze op haalbaarheid en rendement.

Waarom de opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie?

Opleiding Vastgoedmanagement - Vastgoed Business SchoolDe markt verandert en de concurrentie zit natuurlijk niet stil, waardoor het beheren van vastgoed steeds meer risico’s met zich meebrengt. Bovendien zijn er grote verschillen per regio, waardoor één aanpak vaak niet overal de ideale uitwerking heeft.

Als vastgoedmanager wil je daar bovenop zitten. Controle. Inzicht. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt inspelen op al deze variabele factoren. Deze opleiding Vastgoedmanagement helpt je daar grip op te krijgen door je zichtveld te verbreden en je kennis van alle facetten op detailniveau te vergroten.

Je management-skills groeien en je wordt daadkrachtiger in het omgaan met verandering, sturen en regelen.

Voor wie?

De opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie is ontwikkeld voor:

 • vastgoedmanagers
 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • accountmanagers
 • vastgoedbeheerders

Vaak zijn zij werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen of vastgoedbedrijven.

Voor de opleiding Vastgoedmanagement: Markt Strategie en Exploitatie gelden geen strikte toelatingseisen, maar een hbo-denkniveau is zeker van belang om deze opleiding af te kunnen ronden.

Beoordeeld met een 8,4!

De opleiding Vastgoedmanagement wordt door deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8,4!

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur 1 dagdeel

Vastgoedmarkt & Trends

+

Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.

In deze module kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.

Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud
 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

+

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze module ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.

Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefeuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de module

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud
 • Wat is strategie?
 • Wat is portfolio management?
 • Scenarioplanning
 • Risicomanagement
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Strategisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Smart Assetmanagement

+

Tegenwoordig is bijna alles slim. Er zijn zelfs waterkokers die je met een app kunt bedienen. Natuurlijk roept dit vragen op, over het nut van zulke “uitvindingen”. Maar binnen het vastgoed hebben veel van deze ontwikkelingen wel degelijk toegevoegde waarde. Proptech en AI zijn hier voorbeelden van.

Zij kunnen helpen bij het rendabel exploiteren van vastgoed. In deze module kijken we naar verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud, en hoe smart technologieën daaraan kunnen bijdragen.

Succes & informatie

Op detailniveau kijken we naar de kritische succesfactoren voor rendement en verantwoord exploitatiemanagement. Hoe kunnen smart technologieën hieraan bijdragen?

Om de exploitatie en het beheer goed aan te kunnen is een ‘vastgoedkader’ nodig. Hierin staat de gewenste optimale toestand van het vastgoed omschreven.

Als middel om een kader op te stellen, gebruiken we tools zoals de Conditiemeting NEN 2767, RgdBOEI, GPR, Greencalc en EP-labels. Deze leiden tot de juiste informatie om de plannen op te kunnen stellen.

Doel van deze opleiding

Je wordt in deze module uitgedaagd om doelgericht de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud
 • Smart assetmangement
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Proptech, AI & vastgoedexploitatie
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Tactisch
Duur 6 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Diploma Vastgoedmanagement: Vastgoedmarkt, Strategie & Exploitatie

Na het volgen en voldoende afronden van deze opleiding ontvang je het diploma Vastgoedmanagement: Vastgoedmarkt, Strategie & Exploitatie. Je hebt hiermee vrijstelling voor de overlappende modules van de opleiding Vastgoedmanagement


Docenten

Maarten Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Vastgoed is de grote liefde van Maarten. Al meer dan 25 jaar analyseert hij omgevingstrends en de gevolgen daarvan voor vastgoed. Die visie draagt hij uit als keynote speaker, columnist en in vele publicaties. Bij Rabo Real Estate Finance vertaalt hij dit in de portefeuillestrategie en in nieuwe klantproducten. Daarnaast vindt hij het ontzettend leuk om zijn kennis te delen. Als Adjunct Professor bij Tias en gastdocent bij de Vastgoed Business School is hij altijd in contact met gemotiveerde studenten uit allerlei vakgebieden.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Sr. Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling Rabobank REF

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven. Als schrijver, spreker en docent wil Hans zijn visie delen op en discussie uitlokken over de veranderende marktvraag en de impact daarvan op ontwikkeling van vastgoed en stedelijke gebieden.

Pablo van der Laan

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is innovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Richard Moret

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Roel Riepma

Roel Riepma

Trainer, Coach, Adviseur

Roel heeft hart voor leerprocessen in organisaties en voor projecten die waarde toevoegen aan mens en omgeving. Het denken en het doen integreren tot een geheel dat samenvalt. Samen de samenleving sterk maken.

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Rachel Rietdijk

Rachel Rietdijk

Social Service Designer at Muzus

Social Service Designer at Muzus

Arjen Raue

Arjen Raue

Consultant at bba binnenmilieu bv

Arjen is gepassioneerd door het creëren van binnenomgevingen die de gebruikers positief stimuleren. Vroeger vonden we het binnenklimaat een dissatisfier: geluid, licht, lucht en temperatuur mogen mensen niet afleiden van hun werk. Stel je nu een gebouw voor waar klimaatomstandigheden je welzijn daadwerkelijk verbeteren. Een werkomgeving die je zintuigen op een heerlijke manier prikkelt. Een plek waar je echt wilt zijn... Al twintig jaar ben is Arjen gespecialiseerd in binnenmilieukwaliteit voor de commerciële, residentiële, medische, onderwijs/onderzoek en industriële sector, met projecten variërend van hoogbouw en erfgoed tot treincabines en Europa's grootste medische complex.

Gerwin Goorhuis

Gerwin Goorhuis

Assetmanager Rabobank

Met een brede kennis van Vastgoedfinanciering, Portfoliomanagement en Marketing weet Gerwin als docent op eigentijdse wijze de vragen van de klant te vertalen naar een goed assetmanagementsyteem. Daarbij is de inzet van datamanagement de ruggengraat van goede analyses.

Wim Hogenhout

Wim Hogenhout

Sales Manager at Chess Wise BV

Wim is a proven intrapreneur who has been at the forefront of several corporate successes within the technical industry. With a career of 25 years in engineering, sales and management, Wim is known for bridging the gap between the commercial- and engineering world. A leading expert in consultative selling. Met een carrière van 25 jaar in de technische industrie weet Wim de kloof tussen de ingenieurs- en commerciële wereld te overbruggen. Als ondernemer heeft hij bijgedragen aan meerdere zakelijke successen in de technische industrie.