Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie

De opleiding Vastgoedmanagement is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Deze opleiding is een deelprogramma van de Opleiding Vastgoedmanagement. Vind je een jaar lang een opleiding volgen even een te grote stap? Schrijf je dan in voor dit deelprogramma gericht op het verkennen en inzicht krijgen in de actuele vastgoedmarkt, het vormen van je vastgoedstrategie en het uitwerken hiervan in heldere plannen voor de exploitie.

Wanneer wordt vastgoed écht optimaal geëxploiteerd? Vertel jij het ons maar. Vastgoedmanagement is helaas geen absolute wetenschap. Het heeft meer weg van een balanceer-act, waarbij talloze factoren continu meeberekend moeten worden. Maar ook dan is er nog altijd geen absolute zekerheid.

Maar die zekerheid is wel te benaderen. Tijdens de Opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie leren we je om je gezichtsveld echt te verruimen. Je wordt je nog beter bewust van de commerciële, technische, financiële, en organisatorische aspecten van de balanceer-act die ‘vastgoedmanagement’ heet.

Naast het verbreden duiken we ook de diepte in. We maken plannen, geven vorm aan beheersconstructies, en toetsen deze op haalbaarheid en rendement.

Waarom de opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie?

Opleiding Vastgoedmanagement - Vastgoed Business SchoolDe markt verandert en de concurrentie zit natuurlijk niet stil, waardoor het beheren van vastgoed steeds meer risico’s met zich meebrengt. Bovendien zijn er grote verschillen per regio, waardoor één aanpak vaak niet overal de ideale uitwerking heeft.

Als vastgoedmanager wil je daar bovenop zitten. Controle. Inzicht. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt inspelen op al deze variabele factoren. Deze opleiding Vastgoedmanagement helpt je daar grip op te krijgen door je zichtveld te verbreden en je kennis van alle facetten op detailniveau te vergroten.

Je management-skills groeien en je wordt daadkrachtiger in het omgaan met verandering, sturen en regelen.

Voor wie?

De opleiding Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie is ontwikkeld voor:

 • vastgoedmanagers
 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • accountmanagers
 • vastgoedbeheerders

Vaak zijn zij werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen of vastgoedbedrijven.

Voor de opleiding Vastgoedmanagement: Markt Strategie en Exploitatie gelden geen strikte toelatingseisen, maar een hbo-denkniveau is zeker van belang om deze opleiding af te kunnen ronden.

De opleiding Vastgoedmanagement wordt beoordeeld met een 8Beoordeeld met een 8

De opleiding Vastgoedmanagement wordt door deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie

+
Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Vastgoedmarkt & Trends

+

Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.

In deze module kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.

Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud
 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

+

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze module ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.

Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de module

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud
 • Wat is strategie?
 • Wat is portfolio management?
 • Scenarioplanning
 • Risicomanagement
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Strategisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Exploitatiemanagement & Smart buildings

+

Tegenwoordig is bijna alles slim. Er zijn zelfs waterkokers die je met een app kunt bedienen. Natuurlijk roept dit vragen op, over het nut van zulke “uitvindingen”. Maar binnen het vastgoed hebben veel van deze ontwikkelingen wel degelijk toegevoegde waarde. Proptech en Internet of Things (IoT) zijn hier voorbeelden van.

Zij kunnen helpen bij het rendabel exploiteren van vastgoed. In deze module kijken we naar verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud, en hoe smart technologieën daaraan kunnen bijdragen.

Succes & informatie

Op detailniveau kijken we naar de kritische succesfactoren voor rendement en verantwoord exploitatiemanagement. Hoe kunnen smart technologieën hieraan bijdragen?

Om de exploitatie en het beheer goed aan te kunnen is een ‘vastgoedkader’ nodig. Hierin staat de gewenste optimale toestand van het vastgoed omschreven.

Als middel om een kader op te stellen, gebruiken we tools zoals de Conditiemeting NEN 2767, RgdBOEI, GPR, Greencalc en EP-labels. Deze leiden tot de juiste informatie om de plannen op te kunnen stellen.

Doel van deze opleiding

Je wordt in deze module uitgedaagd om doelgericht de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud
 • Proptech & vastgoedexploitatie
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Vastgoedexploitatie financieel
Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Tactisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Na het volgen en voldoende afronden van deze opleiding ontvang je het diploma Vastgoedmanagement: Vastgoedmarkt, Strategie & Exploitatie. Je hebt hiermee vrijstelling voor de overlappende modules van de opleiding Vastgoedmanagement


Docenten

Maarten Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketeer, BPD Gebiedsontwikkeling

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven.

Pablo van der Laan

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is innovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Rob Westerdijk

Rob Westerdijk

Directeur Organisatie-Kundig en Hogeschooldocent

Rob is een ervaren professional en heeft veel gewerkt in de hogere (onderwijs) sector. Hij is bekwaam in bedrijfsstrategie, organisatie- en managementontwikkeling, duurzaamheid / circulaire economie. Rob is een sterke professionele dienstverlener met een focus op strategie en circulaire economie.

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Sanne Kistemaker

Sanne Kistemaker

Managing director, Muzus service design

Sanne is gespecialiseerd in het creëren van positieve, verrassende ontwerpen die tegemoetkomen aan behoeften van eindgebruikers. Producten of services die gebruikers de beste gebruikerservaring bieden, worden als het meest waardevol beschouwd. Door de gebruiker of consument te begrijpen, zijn of haar context te ervaren en te innoveren met de gebruiker, ontwikkelen Sanne met Muzus producten die nuttig en waardevol zijn en die passen in het dagelijks leven van de eindgebruiker.

Léon van der Wal

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Atze Boerstra

Atze Boerstra

Professor / Directeur

Atze Boerstra is dé specialist in als het gaat om binnenmilieu. Reeds in 1996 richtte hij BBA binnenmilieu BV op. Bij deze organisatie kan hij zijn passie combineren met zijn visie: "Door de gebouwgebruiker centraal te stellen zorgen voor een gezonde en comfortabele werk- en leefomgeving" Naast zijn werkzaamheden is hij Professor Building Services Innovation aan TU Delft.