Masterclass Vastgoedmarkt & Trends

Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.

In de masterclass Vastgoedmarkt & Trends kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.

Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel van deze masterclass

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud masterclass Vastgoedmarkt & Trends

  • De werking van de vastgoedmarkt
  • De levenscyclus van vastgoedobjecten
  • De afzonderlijke vastgoedmarkten
  • Trends in de vastgoedmarkt

De opleiding Vastgoedmanagement wordt beoordeeld met een 8Beoordeeld met een 8,4

De masterclass Vastgoedmarkt & Trends is onderdeel van de opleiding Vastgoedmanagement, deze opleiding wordt door onze deelnemers beoordeeld met een 8,4.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Vastgoedmanagement: Markt, Strategie en Exploitatie

+
Niveau Hbo+
Aantal lessen 7 lesdagen
Prijs €3795,- excl. BTW

Vastgoedmanagement

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 15 Lesdagen
Prijs €8775,- excl. BTW

Deze module betreft een verkenning van de economie in het algemeen en de vastgoedmarkt in het bijzonder. Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelfs per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.

De uitdaging van deze module is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te kunnen plaatsen en hanteren. Daartoe is een beknopt begrippenkader te geformuleerd, dat handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

De cursist verkrijgt inzicht in de werking van de vastgoedmarkt in het algemeen en in trends en ontwikkelingen in de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt. De begrippen worden omschreven vanuit het macroniveau: de markt. Er worden geen scherpe grenzen getrokken tussen de vakdisciplines. Het gaat immers om management en het integraal oplossen van vastgoedvraagstukken.

Relevantie

Opereren in vastgoed zonder inzicht in de marktontwikkelingen zal negatief effect hebben op het succes van de exploitatie.

Inhoud

  • Les 1: De werking van de vastgoedmarkt
  • Les 2 en 3 : Inzicht in de afzonderlijke vastgoedmarkten en de ontwikkelingen daarop.
  • Les 4: D.E.S.T.E.P en analyse van verandering

Docenten

Maarten Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Sr. Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling Rabobank REF

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven. Als schrijver, spreker en docent wil Hans zijn visie delen op en discussie uitlokken over de veranderende marktvraag en de impact daarvan op ontwikkeling van vastgoed en stedelijke gebieden.

Reviews