Opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling

We leren het snelst wanneer we bezig zijn met de praktijk. Daarom richt deze door CPION geaccrediteerde post-hbo opleiding zich op het schrijven van een volledige business case gebaseerd op precies dat: jouw eigen werkzaamheden.

Alvast een vriendelijke waarschuwing: het schrijven van zo’n business case is niet niks. We beginnen bij het vormen van een strategie, waarbij we veel aandacht besteden aan het maken (en onderbouwen) van keuzes en het in kaart brengen van risico’s, gevolgd door een zoektocht naar kansen en toepassingen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen én buiten de vastgoedsector.

Waarom wil ik een business case schrijven?

Goeie vraag. De vastgoedmarkt heeft nooit écht stilgestaan, maar vandaag de dag is ‘ie dynamischer dan ooit. Dat vraagt veel van alle betrokkenen — en dus ook van jou als professioneel opdrachtgever (straks meer daarover).

Opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling - Vastgoed Business SchoolTijdens het schrijven van zo’n business case – die in principe gebaseerd is op een echte case vanuit je werk – leer je ontzettend veel nieuwe dingen over de meest recente trends zoals duurzame ontwikkeling, toepassing van creativiteit en procesinnovatie.

Het resultaat is dat je jezelf echt verrijkt en hierdoor aanzienlijk beter wordt in het realiseren en verbeteren van vastgoedprojecten in de breedste zin van het woord.

Voor wie is de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling  & Projectontwikkeling geschikt?

Deze opleiding is ontwikkeld met in het achterhoofd de professionele opdrachtgever. Denk hierbij aan functies en rollen als:

 • projectontwikkelaars
 • vastgoedportfolio- en facility managers
 • architecten
 • werknemers van vastgoedorganisaties
 • beleggers
 • woningcorporaties
 • gemeenten
 • (vastgoed)adviseurs
 • ingenieurs
 • medewerkers van bouwbedrijven.

Een brede selectie dus, wat een prettige uitwerking heeft op de groep waarmee je de opleiding volgt. Vastgoed Business School houdt de groepen bewust compact, bestaande uit maximaal ongeveer 20 cursisten.

De ervaring leert dat hierbij de juiste balans ontstaat tussen ruimte voor persoonlijke aandacht, en genoeg input vanuit de groep om echt van elkaars inbreng te kunnen leren, en elkaar naar een hoger niveau te tillen.

De opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling is beoordeeld met een 8,6Beoordeeld met een 8,6

De opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling & Projectontwikkeling wordt door onze eigen deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8,6.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling

+

U begint deze opleiding met een introductieles, een persoonlijke kennismaking met de cursusleider waarin het denk- en werkmodel van de cursus uitgelegd. Deze les vindt plaats van 14:00 – 15:00 voorafgaand aan een van de reguliere lessen (15:30 – 19:30)

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Strategisch
Duur 1 dagdeel

Kernmodule Business Case

+

Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

Doel
 • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case
Eindtermen
 • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
 • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus
Samenhang met het beroepenveld
 • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Vastgoedwaarde

+

De glazen bol is één van de meest gewilde, helaas nooit realiteit-geworden uitvinding ter wereld. Vooruitkijken zou zéker in de vastgoedwereld een prachtig iets zijn.

We mogen blijven dromen. Maar tot de tijd dat de glazen bol er écht is, zullen we andere manieren moeten bedenken om zo goed mogelijk vooruit te kijken met betrekking tot ons vastgoed.

Gebruiks-, belevings-, markt- en toekomstwaarde moeten allen geoptimaliseerd worden, en aanpassingen zijn per definitie prijzig en tijdrovend.

Daarom kijken we in deze module Vastgoedwaarde naar strategie, en met name strategie die rekening houdt met de toekomst. Zo krijg je inzicht in de aspecten die (ook op de lange termijn) de waarde van vastgoed bepalen.

Doel

Je raakt beter bekend met waardecreatie en vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen
 • Je leert welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • Je leert meer over de relatie tussen vastgoedkwaliteit, -kosten en waardecreatie
 • Je vergroot je basiskennis over vastgoed.
Toets

Opdracht: stel een omgevingsanalyse op voor een (zelf)gekozen casus.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten

+

Investeren is niet altijd een goed idee. Het is misschien niet de binnenkomer die je verwacht — maar het is wel de realiteit. Het maken van de juiste investeringsbeslissingen is namelijk een vaak onderschatte factor.

Haalbaarheid, (potentiële) kosten en opbrengsten, maar ook risico’s moeten bekeken en afgewogen worden om tot een goede beslissing (of vaak beslissingen) te komen. Hierbij zijn anticipatie en het kijken naar meerdere scenario’s van essentieel belang.

Leerdoel

Je wordt tijdens deze module wegwijs binnen de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling, met een nadruk op het maken van investeringsbeslissingen op basis van kosten en opbrengsten.

Eindtermen

Binnen een concrete casus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en je kunt deze in beeld brengen;
 • Je kunt een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s opstellen;
 • Je kunt inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten;
Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om de financiële berekening van een vastgoedproject te maken. Dit doe je aan de hand van een gevoeligheidsanalyse en hierbij hou je rekening met verschillende parameters zoals inflatie en rente, waardoor je verschillende scenario’s kunt maken.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Projectmanagement BCVGO

+

Binnen de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling werken we met de PRINCE2 managementmethode. Deze helpt je om projecten op heldere, inzichtelijke wijze te structureren en maakt het besluitvormingsproces transparanter.

Deze module brengt je de basisprincipes bij van PRINCE2, en bereidt je voor op het Prince2Foundation-examen — dit examen is niet in begrepen bij de opleiding, maar kan tegen meerprijs worden afgelegd.

Doel

Je leert de belangrijkste basisprincipes van PRINCE2.

Eindtermen

Je bezit voldoende kennis van PRINCE2 om het Prince2Foundation-examen succesvol te doorlopen.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1295,- excl. BTW

Risicomanagement

+

Shit happens. Maar het liefst zo min mogelijk. Daarom is het managen van risico’s, zéker in een branche met grote belangen, enorm belangrijk.

Een goede risico-analyse helpt je om ongewenste gebeurtenissen in kaart te brengen en om deze zo goed mogelijk beïnvloedbaar te houden. Dit maakt projectmanagement eenvoudiger, en door het inzichtelijk hebben van de risico’s wordt het bereiken van gestelde doelen gemakkelijker.

Doel

Als deelnemer van deze module Risicomanagement krijg je meer inzicht in de aspecten van risicomanagement en leer je risico’s beter te beheersen.

Eindtermen
 • Je leert de methodiek voor risocomanagement;
 • Je bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement binnen projectontwikkeling.
Toets

Deze module sluit je af met een toets. Hierin krijg je de opdracht om een risico-analyse samen te stellen waarin je een top tien risico’s maakt voor een specifiek vastgoedproject, en je deze risico’s weet te kwantificeren.

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om een (project)organisatie bewust te laten kijken naar risico’s, aan te sturen op maatregelen, en zo de kans op shit happens te minimaliseren.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Risicomanagement
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging

+

Een bouwproces, van A tot Z, duurt lang. Het is daarom altijd een uitdaging om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken, ambities, visie en wensen niet verwateren.

Het Programma van Wensen (PvW) zorgt ervoor dat dit soort dingen beter worden vastgelegd dan in het gebruikelijke programma van eisen. Hierdoor stelt het PvW de opdrachtgever in staat om (nog) beter te sturen op kwaliteit, budget en oplevering van het vastgoed.

Doel

Je leert tijdens deze module meer over de functie en het opzetten van verschillende sturingselementen zoals het Programma van Wensen, en je leert om de opdrachtgever te steunen met sturingselementen zoals het programma van eisen en een ambitiedocument.

Eindtermen
 • Je bent in staat om een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus;
 • Je bent in staat om sturingsinstrumenten in te zetten met als doel de ambities en kwaliteit te bewaken in een ontwerp- en bouwproces.
Toets

Opdracht: stel een ambitiedocument samen en vertaal dit naar specificaties voor een prestatiegericht programma van eisen.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Conceptontwikkeling

+

Steeds vaker worden (vastgoed)projecten geïnitieerd vanuit een visie in plaats van een ontwerp. Vanuit een visie ontstaat er een concept dat draait om mensen, en dat verbinding legt tussen kijken, luisteren, voelen en waarnemen.

Dit consumentgerichte handelen, en de vraag ernaar vanuit de markt, groeit in populariteit. Steeds meer opdrachtgevers willen een concept waarin samenspel tussen functie, dienst en branding van een product leidend zijn.

Doel

Je leert meer over conceptontwikkeling en je oefent met het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten.

Eindtermen
 • Je begrijpt het belang van conceptueel denken;
 • Je heb inzicht in de potentie van innovatie;
 • Je weet zelf concepten te ontwikkelen.
Toets

Opdracht: ontwikkel een concept dat jouw eigen casus verbetert.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Herontwikkeling

+

Ondanks de grote vraag naar nieuwbouw, is herontwikkeling misschien wel dé sleutel om de ontwikkelingsopgave van de toekomst te ontgrendelen.

Maar herontwikkeling is niet eenvoudig. Naast de grote technische en bouwkundige uitdagingen, heeft bestaand vastgoed vaak een vergaande geschiedenis met veel (emotionele) banden met het verleden.

Succesvolle herontwikkeling houdt dan ook niet alleen verband met financiële en technische kwaliteit, maar ook met het in ere houden of herstellen van een gebouw of gebied.

Doel

Je leert wat de specifieke uitdagingen van herontwikkeling zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Daarnaast kijken we naar een concrete casus om inzicht te krijgen in de potentie voor herontwikkeling.

Eindtermen
 • Je kunt de intrinsieke waarde van een gebouw inzichtelijk maken
 • Je kunt een haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een gebouw.
Toets

Je krijgt opdracht om de herontwikkelingspotentie van een gebouw van jouw casus te onderzoeken.

Samenhang met de beroepswereld

Na deze module ben je in staat om de potentie voor herontwikkeling in kaart te brengen, en je hebt beter zicht op de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld om toekomstige herontwikkeling mogelijk te maken.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Vastgoedfinanciering

+

In deze module worden eerst de basisbeginselen van financiering, nut, noodzaak en risico’s behandeld. Daarna zoomen we in op zowel de traditionele vastgoedfinanciering alsook in hoofdlijnen de kansen en risico’s van deze en nieuwe financieringsvormen. Na deze twee dagdelen wordt de cursisten gevraagd voor hun eigen casus een financieringsplan op hoofdlijnen te maken.

Leerdoelen
 • De cursist is bekend met de financieringsmogelijkheden voor vastgoedprojecten
 • De cursist weet de kansen en risico’s van financieringsvormen te beschrijven
 • De cursist kan een financieringsvoorstel op hoofdlijnen opstellen
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Publiek- en privaatrecht

+

Niets gebeurt in isolement. Zeker (vastgoed)ontwikkelingsprojecten niet. Wanneer je te maken hebt met belanghebbenden, heb je ook te maken met hoe de overheid die belangen beschermt.

Dit heet publiek recht, en is enorm belangrijk om jezelf bekend mee te maken. Maar ook het privaatrecht (waarin onderlinge verhoudingen tussen personen wordt beschreven) is vrijwel altijd relevant.

In deze module kijken we naar de relevante juridische aspecten en hoe deze invloed hebben op vastgoedontwikkeling. Daarnaast kijken we naar het samenspel tussen publiek- en privaatrecht, zoals in PPS-modellen.

Doel

Je wordt wegwijs gemaakt in de wet- ren regelgeving van privaat- en publiekrecht.

Eindtermen
 • Je kunt een bestemmingsplan interpreteren;
 • Je kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren;
 • Je bent bekend met de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten (aannemings-, huur- en koopovereenkomst) inclusief toepasselijke algemene voorwaarden
 • Je bent in staat bovenstaande documenten te analyseren
Toets

Je krijgt een opdracht om de privaat- en publiekrechtelijke aspecten voor een specifieke casus te onderzoeken en je doet een voorstel hoe hier mee om te gaan.

Samenhang met de beroepswereld

Je bent in staat om juridische uitdagingen op creatieve en oplossingsgerichte wijze te benaderen.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Wet Natuurbescherming en Vastgoed

+

Tijdens deze module komen de begripsdefinities aan bod, de diverse onderzoekstermijnen en wordt er een globale kostenindicatie gegeven. De theorie wordt op een praktische wijze toegepast op een, door de deelnemer, eigen meegenomen project.

Deze module is ontwikkeld voor iedereen die zich bezig houdt met het plannen, voorbereiden en beheren van nieuwbouw- of renovatieprojecten. Vaak werkzaam bij woningcorporatie, gemeente of (vastgoed)adviesbureau.

Leerdoelen
 • Je raakt bekend met de gebruikte terminologieën van de Wet natuurbescherming
 • Je leert over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op het projectplan
 • Je begrijpt de redenen van de diverse termijnen
 • Je krijgt inzicht in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €495,- excl. BTW

Examen Business Case voor Vastgoedontwikkeling

+

Het eindexamen van deze cursus.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Strategisch
Duur 1 dagdeel

Certificering, diploma & registervermelding

Gediplomeerden ontvangen een door stichting PHBO Nederland geaccrediteerd post-hbo-diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’. Dit diploma leidt tot registratie bij het CPION — Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland.


Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens Cursusleider

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Frits van den Hurk

Frits van den Hurk

Eigenaar Buro van den Hurk

Frits is een interim manager en een nationale logistieke dienstverlener. Hij richt zich op herpositionering en businesscases voor publieke sector.

Maarten Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Vastgoed is de grote liefde van Maarten. Al meer dan 25 jaar analyseert hij omgevingstrends en de gevolgen daarvan voor vastgoed. Die visie draagt hij uit als keynote speaker, columnist en in vele publicaties. Bij Rabo Real Estate Finance vertaalt hij dit in de portefeuillestrategie en in nieuwe klantproducten. Daarnaast vindt hij het ontzettend leuk om zijn kennis te delen. Als Adjunct Professor bij Tias en gastdocent bij de Vastgoed Business School is hij altijd in contact met gemotiveerde studenten uit allerlei vakgebieden.

Léon van der Wal

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Als senior consultant bij Fakton Valuation houdt hij zich dagelijks bezig met waarderingsvraagstukken, diverse advieswerkzaamheden en deelt hij zijn kennis als docent.

Iris van Donselaar

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Richard Moret

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Ad Dane

Ad Dane

Eigenaar Omneo Management & Gastprofessor Universiteit Hasselt

Ad Dane adviseert organisaties in binnen- en buitenland op het gebied van project- en procesoptimalisaties. Hij is gespecialiseerd in onder meer: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management. In zijn aanpak combineert hij de theorie met meer dan 30 jaar praktijkervaring, ook als docent. Daarnaast is hij als gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Hasselt (Belgie) en auteur van het boek ‘Succesvol projectmanagement in de bouw’, uitgegeven door Pearson.

Angelia Zeegers

Angelia Zeegers

Cluster coördinator technische expertise PPS&I, Rijksgebouwendienst

Angelia is al meer dan 12 jaar actief bij de Rijksgebouwendienst. Zij richt zich op kwaliteitsborging en systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst.

Marcel Ponjee

Marcel Ponjee

Adviseur kwaliteitsborging in de bouw

Marcel brengt met enthousiasme en gedrevenheid organisaties vooruit op het gebied van kwaliteitsborging en is zeer goed ingevoerd in de aanstaande Wet Kwaliteitsborging in de Bouw.

Ellen van Vugt

Ellen van Vugt

Conceptontwikkelaar - MRKT

Ellen helpt stedelijke gebieden optimaal te functioneren. Zij heeft kennis van de mensen, de stenen en het (economisch en maatschappelijk) functioneren en kent de laatste trends en ontwikkelingen. Creatief, innovatief en met een kritische blik analyseert en onderzoekt zij het project of gebied in samenhang met haar omgeving. Ellen begeleidt het proces van vernieuwing en zorgt voor inpassing in de bestaande structuur

Janneke Kamstra

Janneke Kamstra

Hoofd Architectuur en Techniek RVB

Een ervaren projectmanager met sterke affiniteit voor bestaande gebouwen. Als mede auteur van het boek Herbestemmingswijzer weet zij als geen ander wat de potentie is.

Arjan Brouwer

Arjan Brouwer

Senior adviseur

Al meer dan vijftien jaar heeft Arjan Brouwer ervaring met het arrangeren, financieren en structureren van vastgoeddeals in de Benelux, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Hij studeerde HEAO-MER (Vastgoed & Makelaardij) en behaalde een master in International Management. Momenteel is hij Associate Partner bij Beaufort Real Estate Solutions.

Andrada Tiru

Andrada Tiru

Advocaat Projectontwikkeling en Commerciële Contracten, Simmons & Simmons

Andrada is 10 jaar werkzaam als advocaat bij S&S en gespecialiseerd in het commerciële contractenrecht, met een focus op projectontwikkeling. Zij adviseert en procedeert over diverse commerciële contracten zoals inkoopcontracten, samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en algemene voorwaarden. Ook publiceert zij regelmatig op het gebied van het contractenrecht.

Nathalie Steurrijs

Nathalie Steurrijs

Associate bij Simmons & Simmons

Nathalie is advocaat en gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het commerciële contractenrecht. Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het procederen in licentie- en octrooigeschillen, het begeleiden van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en het adviseren over licentieovereenkomsten.

Siemkje Batenburg

Siemkje Batenburg

Toegevoegd notaris, Simmons & Simmons

Siemkje is gespecialiseerd in alle aspecten van commercieel vastgoed. Zij is toegevoegd notaris en heeft veel ervaring met het begeleiden van vastgoedtransacties (inclusief (her)financieringen, erfpacht en vastgoedontwikkeling). Haar cliënten zijn binnenlandse en buitenlandse investeringsfondsen, institutionele beleggers, overheidsorganen, banken en andere financiers, actief in diverse sectoren.

Luc Cohen

Luc Cohen

Partner / Advocaat Vastgoed, Simmons & Simmons

Luc is een vastgoed specialist met een focus op vastgoedtransacties, huur, bouw, aanbesteding en asset management. Luc adviseert nationale en internationale investeerders, beleggingsfondsen en projectontwikkelaars, alsmede eindgebruikers zoals corporates en retailcompanies. Zijn werk omvat zowel contentieuze als niet-contentieuze zaken.

Nick Braamburg

Nick Braamburg

Associate Real Estate bij Simmons & Simmons

Nick is advocaat en gespecialiseerd in de civielrechtelijke aspecten van onroerend goed, met een focus op commercieel huurrecht en vastgoedtransacties. Zijn werkzaamheden omvatten het begeleiden van transacties en het adviseren, onderhandelen en procederen in complexe huurzaken en andere civiele vastgoedzaken. In deze zaken treedt Nick doorgaans op namens vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, grondeigenaren, verhuurders, huurders, kredietverstrekkers, kredietnemers en leveranciers.

Lex van Lith

Lex van Lith

Eigenaar, Vastgoed24

Lex is als ondernemer regelmatig direct betrokken bij complexe vraagstukken. Hij houdt ervan om deze te doorgronden en te vertalen naar concrete producten of acties bij o.a. nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarbij legt hij graag begrijpelijk en direct toepasbaar uit wat er van de betrokken partijen wordt verwacht als het gaat om de te leveren prestaties en inzet.

Reviews