Opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling

De opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

We leren het snelst wanneer we bezig zijn met de praktijk. Daarom richt deze door CPION geaccrediteerde post-hbo-opleiding zich op het schrijven van een volledige business case volledig gebaseerd op precies dat: jouw eigen werkzaamheden.

Alvast een vriendelijke waarschuwing: het schrijven van zo’n business case is niet niks. We beginnen bij het vormen van een strategie, waarbij we veel aandacht besteden aan het maken (en onderbouwen) van keuzes en het in kaart brengen van risico’s, gevolgd door een zoektocht naar kansen en toepassingen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen én buiten de vastgoedsector.

Waarom wil ik een business case schrijven?

Goeie vraag. De vastgoedmarkt heeft nooit écht stilgestaan, maar vandaag de dag is ‘ie dynamischer dan ooit. Dat vraagt veel van alle betrokkenen — en dus ook van jou als professioneel opdrachtgever (zometeen meer daarover).

Opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling - Vastgoed Business SchoolTijdens het schrijven van zo’n business case — welke in principe gebaseerd is op een echte case vanuit je werk — leer je ontzettend veel nieuwe dingen over de meest recente trends zoals duurzame ontwikkeling, toepassing van creativiteit en procesinnovatie.

Het resultaat is dat je jezelf echt verrijkt en hierdoor aanzienlijk beter wordt in het realiseren en verbeteren van vastgoedprojecten in de breedste zin van het woord.

Voor wie is de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling  & Projectontwikkeling geschikt?

Deze opleiding is ontwikkeld met in het achterhoofd de professionele opdrachtgever. Denk hierbij aan functies en rollen als:

 • projectontwikkelaars
 • vastgoedportfolio- en facility managers
 • architecten
 • werknemers van vastgoedorganisaties
 • beleggers
 • woningcorporaties
 • gemeenten
 • (vastgoed)adviseurs
 • ingenieurs
 • medewerkers van bouwbedrijven.

Een brede selectie dus, wat een prettige uitwerking heeft op de groep waarmee je de opleiding volgt. Vastgoed Business School houdt de groepen bewust compact, bestaande uit ongeveer 15 cursisten.

De ervaring leert dat hierbij de juiste balans ontstaat tussen ruimte voor persoonlijke aandacht, en genoeg input vanuit de groep om echt van elkaars inbreng te kunnen leren, en elkaar naar een hoger niveau te tillen.

De opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling is beoordeeld met een 8,6Beoordeeld met een 8,6

De opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling & Projectontwikkeling wordt door onze eigen deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8,6.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend het leerplan.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling

+

U begint deze opleiding met een introductieles, een persoonlijke kennismaking met de cursusleider waarin het denk- en werkmodel van de cursus uitgelegd. Deze les vindt plaats van 14:00 – 15:00 voorafgaand aan een van de reguliere lessen (15:30 – 19:30)

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur1 uur
Losse prijs€0,- excl. BTW

Kernmodule Business Case

+

Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

Doel

 • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case

Eindtermen

 • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
 • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus

Samenhang met het beroepenveld

 • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€895,- excl. BTW

Vastgoedwaarde

+

De glazen bol is één van de meest gewilde, helaas nooit realiteit-geworden uitvinding ter wereld. Vooruitkijken zou zéker in de vastgoedwereld een prachtig iets zijn.

We mogen blijven dromen. Maar tot de tijd dat de glazen bol er écht is, zullen we andere manieren moeten bedenken om zo goed mogelijk vooruit te kijken met betrekking tot ons vastgoed.

Gebruiks-, belevings-, markt- en toekomstwaarde moeten allen geoptimaliseerd worden, en aanpassingen zijn per definitie prijzig en tijdrovend.

Daarom kijken we in deze module Vastgoedwaarde naar strategie, en met name strategie die rekening houdt met de toekomst. Zo krijg je inzicht in de aspecten die (ook op de lange termijn) de waarde van vastgoed bepalen.

Doel

Je raakt beter bekend met waardecreatie en vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen

 • Je leert welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • Je leert meer over de relatie tussen vastgoedkwaliteit, -kosten en waardecreatie
 • Je vergroot je basiskennis over vastgoed.

Toets

Opdracht: stel een omgevingsanalyse op voor een (zelf)gekozen casus.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpVastgoedmarkt
BeleidsniveauStrategisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten

+

Investeren is niet altijd een goed idee. Het is misschien niet de binnenkomer die je verwacht — maar het is wel de realiteit. Het maken van de juiste investeringsbeslissingen is namelijk een vaak onderschatte factor.

Haalbaarheid, (potentiële) kosten en opbrengsten, maar ook risico’s moeten bekeken en afgewogen worden om tot een goede beslissing (of vaak beslissingen) te komen. Hierbij zijn anticipatie en het kijken naar meerdere scenario’s van essentieel belang.

Leerdoel

Je wordt tijdens deze module wegwijs binnen de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling, met een nadruk op het maken van investeringsbeslissingen op basis van kosten en opbrengsten.

Eindtermen

Binnen een concrete casus ben je tot het volgende in staat:

 • Je kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en je kunt deze in beeld brengen;
 • Je kunt een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s opstellen;
 • Je kunt inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten;

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om de financiële berekening van een vastgoedproject te maken. Dit doe je aan de hand van een gevoeligheidsanalyse en hierbij hou je rekening met verschillende parameters zoals inflatie en rente, waardoor je verschillende scenario’s kunt maken.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauTactisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Projectmanagement BCVGO

+

Binnen de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling werken we met de PRINCE2 managementmethode. Deze helpt je om projecten op heldere, inzichtelijke wijze te structureren en maakt het besluitvormingsproces transparanter.

Deze module brengt je de basisprincipes bij van PRINCE2, en bereidt je voor op het Prince2Foundation-examen — dit examen is niet in begrepen bij de opleiding, maar kan tegen meerprijs worden afgelegd.

Doel

Je leert de belangrijkste basisprincipes van PRINCE2.

Eindtermen

Je bezit voldoende kennis van PRINCE2 om het Prince2Foundation-examen succesvol te doorlopen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur4 dagdelen
Losse prijs€950,- excl. BTW

Risicomanagement

+

Shit happens. Maar het liefst zo min mogelijk. Daarom is het managen van risico’s, zéker in een branche met grote belangen, enorm belangrijk.

Een goede risico-analyse helpt je om ongewenste gebeurtenissen in kaart te brengen en om deze zo goed mogelijk beïnvloedbaar te houden. Dit maakt projectmanagement eenvoudiger, en door het inzichtelijk hebben van de risico’s wordt het bereiken van gestelde doelen gemakkelijker.

Doel

Als deelnemer van deze module Risicomanagement krijg je meer inzicht in de aspecten van risicomanagement en leer je risico’s beter te beheersen.

Eindtermen

 • Je leert de methodiek voor risocomanagement;
 • Je bent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement binnen projectontwikkeling.

Toets

Deze module sluit je af met een toets. Hierin krijg je de opdracht om een risico-analyse samen te stellen waarin je een top tien risico’s maakt voor een specifiek vastgoedproject, en je deze risico’s weet te kwantificeren.

Samenhang met het beroepsveld

Je bent in staat om een (project)organisatie bewust te laten kijken naar risico’s, aan te sturen op maatregelen, en zo de kans op shit happens te minimaliseren.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpRisicomanagement
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging

+

Een bouwproces, van A tot Z, duurt lang. Het is daarom altijd een uitdaging om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken, ambities, visie en wensen niet verwateren.

Het Programma van Wensen (PvW) zorgt ervoor dat dit soort dingen beter worden vastgelegd dan in het gebruikelijke programma van eisen. Hierdoor stelt het PvW de opdrachtgever in staat om (nog) beter te sturen op kwaliteit, budget en oplevering van het vastgoed.

Doel

Je leert tijdens deze module meer over de functie en het opzetten van verschillende sturingselementen zoals het Programma van Wensen, en je leert om de opdrachtgever te steunen met sturingselementen zoals het programma van eisen en een ambitiedocument.

Eindtermen

 • Je bent in staat om een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus;
 • Je bent in staat om sturingsinstrumenten in te zetten met als doel de ambities en kwaliteit te bewaken in een ontwerp- en bouwproces.

Toets

Opdracht: stel een ambitiedocument samen en vertaal dit naar specificaties voor een prestatiegericht programma van eisen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Conceptontwikkeling

+

Steeds vaker worden (vastgoed)projecten geïnitieerd vanuit een visie in plaats van een ontwerp. Vanuit een visie ontstaat er een concept dat draait om mensen, en dat verbinding legt tussen kijken, luisteren, voelen en waarnemen.

Dit consumentgerichte handelen, en de vraag ernaar vanuit de markt, groeit in populariteit. Steeds meer opdrachtgevers willen een concept waarin samenspel tussen functie, dienst en branding van een product leidend zijn.

Doel

Je leert meer over conceptontwikkeling en je oefent met het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten.

Eindtermen

 • Je begrijpt het belang van conceptueel denken;
 • Je heb inzicht in de potentie van innovatie;
 • Je weet zelf concepten te ontwikkelen.

Toets

Opdracht: ontwikkel een concept dat jouw eigen casus verbetert.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€895,- excl. BTW

Publiek- en privaatrecht

+

Niets gebeurt in isolement. Zeker (vastgoed)ontwikkelingsprojecten niet. Wanneer je te maken hebt met belanghebbenden, heb je ook te maken met hoe de overheid die belangen beschermt.

Dit heet publiek recht, en is enorm belangrijk om jezelf bekend mee te maken. Maar ook het privaatrecht (waarin onderlinge verhoudingen tussen personen wordt beschreven) is vrijwel altijd relevant.

In deze module kijken we naar de relevante juridische aspecten en hoe deze invloed hebben op vastgoedontwikkeling. Daarnaast kijken we naar het samenspel tussen publiek- en privaatrecht, zoals in PPS-modellen.

Doel

Je wordt wegwijs gemaakt in de wet- ren regelgeving van privaat- en publiekrecht.

Eindtermen

 • Je kunt een bestemmingsplan interpreteren;
 • Je kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren;
 • Je bent bekend met de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten (aannemings-, huur- en koopovereenkomst) inclusief toepasselijke algemene voorwaarden
 • Je bent in staat bovenstaande documenten te analyseren

Toets

Je krijgt een opdracht om de privaat- en publiekrechtelijke aspecten voor een specifieke casus te onderzoeken en je doet een voorstel hoe hier mee om te gaan.

Samenhang met de beroepswereld

Je bent in staat om juridische uitdagingen op creatieve en oplossingsgerichte wijze te benaderen.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Herontwikkeling

+

Ondanks de grote vraag naar nieuwbouw, is herontwikkeling misschien wel dé sleutel om de ontwikkelingsopgave van de toekomst te ontgrendelen.

Maar herontwikkeling is niet eenvoudig. Naast de grote technische en bouwkundige uitdagingen, heeft bestaand vastgoed vaak een vergaande geschiedenis met veel (emotionele) banden met het verleden.

Succesvolle herontwikkeling houdt dan ook niet alleen verband met financiële en technische kwaliteit, maar ook met het in ere houden of herstellen van een gebouw of gebied.

Doel

Je leert wat de specifieke uitdagingen van herontwikkeling zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Daarnaast kijken we naar een concrete casus om inzicht te krijgen in de potentie voor herontwikkeling.

Eindtermen

 • Je kunt de intrinsieke waarde van een gebouw inzichtelijk maken
 • Je kunt een haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een gebouw.

Toets

Je krijgt opdracht om de herontwikkelingspotentie van een gebouw van jouw casus te onderzoeken.

Samenhang met de beroepswereld

Na deze module ben je in staat om de potentie voor herontwikkeling in kaart te brengen, en je hebt beter zicht op de eisen die aan nieuwbouw worden gesteld om toekomstige herontwikkeling mogelijk te maken.

NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Ecologie en Vastgoed

+

Ecologie en vastgoed, gaat dat samen?

Leer in de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming op welke manier dat prima met elkaar samengaat en leer rekening te houden met mogelijke knelpunten.

Waarom de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming?

Regelmatig staat er in de media met grote letters dat een nieuwbouw- renovatieproject is stilgelegd omdat er een beschermde diersoort is aangetroffen. Door vooraf onderzoek uit te (laten) voeren en rekening te houden met de diverse termijnen kan vertraging voorkomen worden en kan de regelgeving van de Wet natuurbescherming prima in een projectplan gepast worden.

Tijdens deze training komen de begripsdefinities aan bod, de diverse onderzoekstermijnen en wordt er een globale kostenindicatie gegeven. De theorie wordt op een praktische wijze toegepast op een, door de deelnemer, eigen meegenomen project.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor iedereen die zich bezig houdt met het plannen, voorbereiden en beheren van nieuwbouw- of renovatieprojecten. Vaak werkzaam bij woningcorporatie, gemeente of (vastgoed)adviesbureau.

Leerdoelen

 • Je raakt bekend met de gebruikte terminologieën van de Wet natuurbescherming
 • Je leert over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op het projectplan
 • Je begrijpt de redenen van de diverse termijnen
 • Je krijgt inzicht in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren.
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dagdeel
Losse prijs€350,- excl. BTW

Certificering, diploma & registervermelding

Gediplomeerden ontvangen een door stichting PHBO Nederland geaccrediteerd post-hbo-diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’. Dit diploma leidt tot registratie bij het CPION — Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland.

Daarnaast kun je, als je wilt, opgenomen worden in het ‘Platform Economie & Ruimte: Qualified Business Developer’ (QBD) register, waarna je de vermelding ‘QBD’ achter je naam mag opnemen.


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Frits van den Hurk

Eigenaar Buro van den Hurk

Frits is een interim manager en een nationale logistieke dienstverlener. Hij richt zich op herpositionering en businesscases voor publieke sector.

Marjolijn Wibbelink

Partner MCG

Marjolijn is DISC-expert (gedragskundige), adviseur, sparringpartner, executive coach en trainer en gespecialiseerd in begeleiding van maatschappen, directies, db's, mt's, advocatuur, accountancy en zorg.

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Erwin Daalhuisen

Vastgoedadviseur, Fakton Consultancy

Ervaren vastgoedadviseur bij Fakton Consultancy sinds 2006. Strategieontwikkeling, onderhandelen en het doelgericht managen van projecten.

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Ad Dane

Eigenaar, Omneo Management

Ad is gespecialiseerd in onder meer: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management.

Angelia Zeegers

Cluster coördinator technische expertise PPS&I, Rijksgebouwendienst

Angelia is al meer dan 12 jaar actief bij de Rijksgebouwendienst. Zij richt zich op kwaliteitsborging en systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst.

Marcel Ponjee

Adviseur kwaliteitsborging in de bouw

Marcel brengt met enthousiasme en gedrevenheid organisaties vooruit op het gebied van kwaliteitsborging en is zeer goed ingevoerd in de aanstaande Wet Kwaliteitsborging in de Bouw.

Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketeer, BPD Gebiedsontwikkeling

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven.

Jaap van der Valk

Advocaat Vastgoed, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Advocaat met meer dan advocatuurlijke competenties, verworven in Nederland en de Nederlandse Antillen, als advocaat, bedrijfsjurist, bestuurssecretaris, docent en journalist. Pragmatisch, oplossingsgericht en bedrijfskundig onderlegd.

Lex van Lith

Eigenaar, Vastgoed24

Lex is als ondernemer regelmatig direct betrokken bij complexe vraagstukken. Hij houdt ervan om deze te doorgronden en te vertalen naar concrete producten of acties bij o.a. nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarbij legt hij graag begrijpelijk en direct toepasbaar uit wat er van de betrokken partijen wordt verwacht als het gaat om de te leveren prestaties en inzet.

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000