Cursus Publiek- en privaatrecht

Niets gebeurt in isolement. Zeker (vastgoed)ontwikkelingsprojecten niet. Wanneer je te maken hebt met belanghebbenden, heb je ook te maken met hoe de overheid die belangen beschermt.

Dit heet publiek recht, en is enorm belangrijk om jezelf bekend mee te maken. Maar ook het privaatrecht (waarin onderlinge verhoudingen tussen personen wordt beschreven) is vrijwel altijd relevant.

In deze cursus Publiek- en privaatrecht kijken we naar de relevante juridische aspecten en hoe deze invloed hebben op vastgoedontwikkeling. Daarnaast kijken we naar het samenspel tussen publiek- en privaatrecht, zoals in PPS-modellen.

Doel van de cursus Publiek- en privaatrecht

Je wordt wegwijs gemaakt in de wet- ren regelgeving van privaat- en publiekrecht.

Eindtermen

  • Je kunt een bestemmingsplan interpreteren
  • Je kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
  • Je bent bekend met de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten (aannemings-, huur- en koopovereenkomst) inclusief toepasselijke algemene voorwaarden
  • Je bent in staat bovenstaande documenten te analyseren.

Toets

Je krijgt een opdracht om de privaat- en publiekrechtelijke aspecten voor een specifieke casus te onderzoeken en je doet een voorstel hoe hier mee om te gaan.

Samenhang met de beroepswereld

Je bent in staat om juridische uitdagingen op creatieve en oplossingsgerichte wijze te benaderen.

What do you want to do ?

New mail