Cursus Technisch Vastgoedbeheer

Vastgoed is, zoals alles in het leven, in continu verval. Dat klinkt deprimerender dan dat het is. Maar het betekent wel dat er vrijwel altijd (technisch) onderhoud nodig is, om ervoor te zorgen dat het vastgoed zo dicht mogelijk bij de gewenste staat (en bestemming) blijft.

In de cursus Technisch Vastgoedbeheer kijken we naar tactische (meerjaren-) planning voor huisvesting en beheer. Ook behandelen we veelvoorkomende situaties waarin er meerdere wegen leiden naar een bepaald resultaat. Hoe maak je de juiste beslissing? Hoe zwaar wegen inhoud, tijd en kosten?

Dit soort vragen vinden hun antwoord, en we gaan dieper in op inventarisatie en inspectie van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en de begroting van kosten en opbrengsten.

Leerdoelen & inhoud cursus Technisch Vastgoedbeheer

  • Het onderhoudsproces van vastgoed begrijpen
  • Eigenschappen en voor- en nadelen van contractvormen
  • Technische conditie van vastgoed bepalen
  • NEN 2767 en RVB BOEI®
  • MJOP leren opstellen en toepassen
  • Keuzes maken en afwegen voor onderhoud