Cursus EP-U Basis voor EP-W adviseurs

Deze 2-daagse cursus EP-U Basis – (Utiliteitsbouw) voor EP-W adviseurs bereidt jou voor op het examen EP-U/B.

Deze cursus is alleen toegankelijk voor cursisten die de Cursus EP-W Basis – Woningen bij ons hebben gevolgd of voor cursisten die de examens van EP-W /B al hebben behaald. 

Grip krijgen op het energieverbruik van vastgoed wordt steeds belangrijker. Door de jaren heen zijn hier talloze methodieken en normen voor ontwikkeld, welke tot op de dag van vandaag regelmatig wijzigen.

Sinds 1 januari 2021 dient de energieprestatie voor utiliteitsbouw opgenomen te worden volgens het ISSO 75.1 protocol (Methode 2020, volgens de NTA 8800). Als adviseur moet je een examen af te leggen waarin je je kennis van deze nieuwe methodiek en protocollen laat zien. Deze opleiding bereid je voor op dit examen en vormt daarnaast een mooie verbreding van je vakkennis als adviseur.

Waarom deze opleiding?

Zoals gezegd is er per 1 januari 2021 nieuwe wetgeving waarin met name veel verandert op het gebied van energieprestatiemetingen binnen de utiliteitsbouw. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de NTA 8800. Zo vervangen we de Energie Index (EI) deze door de BENG-2-indicator, vervalt de EPC voor nieuwbouw en toetsen we deze per 1 januari 2021 aan drie BENG-indicatoren. Ook leren wij je te werken volgens het opnameprotocol ISSO 75.1 waarvan je de resultaten vastlegt in geaccrediteerde software.

De basisopname

Voor bestaande bouw gebruiken we de basismethode. Dit is de methode waarmee de energieprestatie (en daarmee het energielabel) van bestaande bouw in kaart wordt gebracht. Praktisch en efficiënt. Deze opleiding richt zich specifiek op de basisopname voor de utiliteitsbouw.

Voor wie?

Voor iedereen die als EP-U-adviseur aan de slag wil en energielabels wil leren op te stellen en af te melden volgens de nieuwe basisopname voor utiliteitsbouw.

De opleiding samengevat

Na afronding van deze opleiding:

 • ben je op de hoogte van alle veranderingen binnen het nieuwe protocol;
 • heb je kennis van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit;
 • de temperatuuroverschrijving van TO-juli; en vernieuwde inzichten over beschaduwing;
 • kun je oordelen over de toepassing van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen;
 • kun je onderscheid maken tussen basis- en detailopname;
 • gebruiksfuncties benoemen en thermische-, klimatiserings- en rekenzone bepalen;
 • volgens Methode 2020 opnames doen in het ISSO 75.1 protocol;
 • ben je in staat om gebouw- en rekenzone gegevens op te nemen;
 • én kun je gegevens bepalen van installaties voor verwarming, koeling, tapwater,ventilatie en elektriciteitsopwekking.

Meer weten over de opleiding EP-U Basis Utiliteitsbouw?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Heb je andere vragen en/of behoefte aan een persoonlijk adviesgesprek, dan helpen wij jou graag verder. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 088-0910000 of via e-mail info@vastgoedbs.nl.

Modules binnen de opleiding

EP-U Basis - Utiliteitsbouw voor EP-W adviseurs - Module

+

De tweedaagse cursus EP-U adviseur bereidt je voor op het examen EP-U/B Cito of Examenpark (niet bij de opleiding inbegrepen).

Doel

Het doel van deze cursus is om cursisten voor te bereiden op het examen EP-U/B zodat zij in staat zijn om dit examen met een goed resultaat af te ronden.

Inhoud

 • ben je op de hoogte van alle veranderingen binnen het nieuwe protocol;
 • heb je kennis van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit;
 • de temperatuuroverschrijving van TO-juli; en vernieuwde inzichten over beschaduwing;
 • kun je oordelen over de toepassing van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen;
 • kun je onderscheid maken tussen basis- en detailopname;
 • gebruiksfuncties benoemen en thermische-, klimatiserings- en rekenzone bepalen;
 • volgens Methode 2020 opnames doen in het ISSO 75.1 protocol;
 • ben je in staat om gebouw- en rekenzone gegevens op te nemen;
 • én kun je gegevens bepalen van installaties voor verwarming, koeling, tapwater,ventilatie en elektriciteitsopwekking.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen

Certificering

Nadat je de Cursus EP-U Basis– Utiliteitsbouw voor EP-W adviseurs hebt gevolgd, ontvang je een certificaat van deelname. Vervolgens meld je jezelf aan voor de bijbehorende examens bij Cito of Examenpark (niet bij de opleiding inbegrepen).


Docenten

Armand Dols

Armand Dols

Vastgoedadviseur - PVM Advies & Management

Armand is Projectleider & trainer op het gebied van energie & milieu. Hij is verantwoordelijk voor voorraadbeheer van energielabels voor klanten (woningbouwcorporaties), voert zelfstandig interne kwaliteitscontroles uit, doet klantenbeheer, en stuurt projectmedewerkers aan.