Opleiding Vastgoedmanagement

De opleiding Vastgoedmanagement is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Vastgoedmanagement is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Wanneer wordt vastgoed écht optimaal geëxploiteerd? Vertel jij het ons maar. Vastgoedmanagement is helaas geen absolute wetenschap. Het heeft meer weg van een balanceer-act, waarbij talloze factoren continu meeberekend moeten worden. En zelfs dan is er nog altijd geen absolute zekerheid.

Maar die zekerheid is wel te benaderen. Tijdens de Opleiding Vastgoedmanagement leren we je om je gezichtsveld echt te verruimen. Je wordt je nog beter bewust van de commerciële, technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten van de balanceer-act die ‘vastgoedmanagement’ heet.

Naast het verbreden duiken we ook de diepte in. We maken plannen, geven vorm aan beheersconstructies, en toetsen deze op haalbaarheid en rendement.

Vanzelfsprekend komt er enorm veel aan bod tijdens deze opleiding. Fundamentele zaken, maar ook nieuwe ontwikkelingen zoals big data en IoT (Internet of Things). Dit is belangrijk omdat elke verandering mogelijkheden én risico’s brengt die de balanceer-act kunnen verstoren, of juist stabiliseren.

Waarom de opleiding Vastgoedmanagement?

Opleiding Vastgoedmanagement - Vastgoed Business SchoolDe markt verandert en de concurrentie zit natuurlijk niet stil, waardoor het beheren van vastgoed steeds meer risico’s met zich meebrengt. Bovendien zijn er grote verschillen per regio, waardoor één aanpak vaak niet overal de ideale uitwerking heeft.

Als vastgoedmanager wil je daar bovenop zitten. Controle. Inzicht. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt inspelen op al deze variabele factoren. Deze opleiding Vastgoedmanagement helpt je daar grip op te krijgen door je zichtveld te verbreden en je kennis van alle facetten op detailniveau te vergroten.

Je management-skills groeien en je wordt daadkrachtiger in het omgaan met verandering, sturen en regelen.

Voor wie?

De opleiding Vastgoedmanagement is ontwikkeld voor:

 • vastgoedmanagers
 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • accountmanagers
 • vastgoedbeheerders

Vaak zijn zij werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen of vastgoedbedrijven.

Voor de opleiding Vastgoedmanagement gelden geen strikte toelatingseisen, maar een hbo-denkniveau is zeker van belang om deze vastgoedmanagement opleiding af te kunnen ronden.

De opleiding Vastgoedmanagement wordt beoordeeld met een 8Beoordeeld met een 8

De opleiding Vastgoedmanagement wordt door onze eigen deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend het leerplan.

Modules binnen de opleiding

Introductieles Vastgoedmanagement

+

U start deze opleiding les met een introductieles voorafgaand aan uw eerste reguliere les.

NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur1 uur

Vastgoedmanagementconcept

+

Doelgericht handelen is ook binnen vastgoedmanagement een goed idee. Door altijd een uitgangssituatie voor ogen te hebben, wordt het maken van (goede) beslissingen eenvoudiger.

Hierbij kijk je veel meer naar de vraag naar vastgoed (huisvesten) dan naar het gebouw zelf. We kijken in deze module Vastgoedmanagementconcept naar het nut van vastgoed (bruikbaarheid, verhuurbaarheid) en zetten deze af tegen de laagste kosten.

Verandering

Maar een doelstelling is natuurlijk niet in steen gekerfd. Omgevingsfactoren en de markt veranderen, evenals de onderhoudsstaat en functie van een gebouw. Daarom moet er constant worden gemeten en worden bijgestuurd.

Hiervoor gebruiken we allerlei besturingsproducten en pakken we zaken op een systematische wijze aan, wat resulteert in een continue vraag naar actuele informatie, betrokkenheid van stakeholders en duidelijke, gerichte communicatie.

Doelen

 • Jezelf bekend maken met de bedrijfsvoering van je oganisatie;
 • Het vastgoedmanagement model leren kennen;
 • Besturingsproducten begrijpen;
 • Inzicht krijgen in voordelen van goed kennismanagement;
 • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergroten van vermogens.

Inhoud

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Rollen van de vastgoedmanager
 • Waardecreatie
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur4 lesavonden
Losse prijs€950,- excl. BTW

Juridische & Fiscale Aspecten

+

Gedurende een normale dag word je als individu blootgesteld aan talloze overeenkomst en wetten. In de meeste gevallen ben je je hier niet van bewust — en dat is maar goed ook.

Maar, tegelijkertijd is het ook van belang om je bewust te zijn van de juridische laag die over onze maatschappij heen ligt. Zeker wanneer het aankomt op vastgoed — een markt die op zichzelf al een enorm web aan regels en wetten kent.

Deze module helpt je de basis van het burgerlijk recht te leren kennen, en van daaruit te kunnen handelen. Hierdoor kun je belangrijke afwegingen maken, en leer je situaties herkennen waarin je wellicht externe (juridische) hulp kunt gebruiken.

Daarnaast bekijken we de rechten, plichten en bevoegdheden met betrekking tot het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten. Dit is direct van toepassing op het onderhoud, beheer, verhuur en huurrecht van vastgoed, en is daarmee essentieel voor de vastgoedmanager.

(Leer)doelen:

 • Bekend worden met de juridische basis van het burgerlijk recht, toepasbaar op praktijksituaties;
 • Leren hoe je situaties beoordeelt en in kunt schatten wanneer hulp van derden nodig hebt.
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 lesavonden
Losse prijs€695,- excl. BTW

Besturingsproducten

+

De management control cyclus is sterk afhankelijk van besturingsproducten, zoals de Strategy Map en Balanced Scorecard. Deze helpen je om grip te houden op de bedrijfsvoering, en bij het ontwikkelen van plannen.

Doel

Je verkrijgt inzicht in onder andere de Strategy Map en Balanced Scorecard besturingssystemen.

Inhoud

 • de theorie van Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard;
 • integreren van Performance & Risk Management, en de link tussen strategie en operatie;
 • het implementatieproces van de Strategy Map en Balanced Scorecard.
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauBeleidsverificatie
Duur4 lesavonden
Losse prijs€950,- excl. BTW

Vastgoedmarkt & Trends

+

Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.

In deze module kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.

Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpVastgoedmarkt
BeleidsniveauStrategisch
Duur4 dagdelen
Losse prijs€950,- excl. BTW

Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT

+

Je kunt geen vakblad openslaan zonder geconfronteerd te worden met Big Data. En ook buiten de vastgoedsector is data een hot topic. Maar, wat is data precies, wanneer valt het onder de noemer ‘big’ data, en welke implicaties heeft het voor onze sector? Veel vragen zijn nog onbeantwoord. De toekomst is onzeker, maar één ding weten we: de stroom aan data zal alleen maar blijven groeien.

Deze module richt zich er op om de relevantie van data binnen de vastgoedwereld. We kijken naar de mogelijkheden die data en Internet of Things (IoT) bieden om de bebouwde omgeving slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Bovendien biedt data veel mogelijkheden om beheer te vereenvoudigen of efficiënter te maken. Ook deze opties behandelen we.

Doel

Je leert hoe je om kunt gaan met de continu veranderende (technische) wereld, met als focuspunt Big Data.

Inhoud

 • Wat zijn Big Data en Internet of Things nou precies?
 • Hoe kunnen we ze inzetten voor Smart vastgoedmanagement?
 • Wat zal de toekomst brengen? En hoe bereid je je organisatie voor?
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€595,- excl. BTW

Vastgoedstrategie, Portfolio- en Risicomanagement

+

Het samenstellen van een vastgoedportfolio (of -portefeuille) is complex. In deze module ontleden we deze uitdaging en kijken we nadrukkelijk naar de kwaliteit van vastgoed in relatie tot de kosten en opbrengsten.

Dit helpt bij het in beeld brengen van het portfolio, en stelt ons in staat om door middel van een portfolio-analyse per object te bepalen wat het lot daarvan is. Zo weten we of we het object willen aanhouden, verkopen, herontwikkelen of afstoten.

Doelgericht

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een vastgoedportfolio is om heldere doelstellingen te formuleren én deze te realiseren. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed.

Tools die hierbij belangrijk zijn, zijn onder andere de bedrijfs-, portefuille- en SWOT-analyse. Zij helpen je om continu de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel van de module

Je leert om vanuit strategie en marktanalyse een vastgoedstrategie op te stellen, en op basis hiervan per object een aanpak te formuleren.

Inhoud

 • Wat is strategie?
 • Wat is portfolio management?
 • Scenarioplanning
 • Risicomanagement
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpPortefeuillemanagement
BeleidsniveauStrategisch
Duur5 dagdelen
Losse prijs€950,- excl. BTW

Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen

+

Je zou zeggen dat inkomsten en uitgaven hetzelfde zijn als opbrengsten en kosten. Maar er is een belangrijk verschil. Dit is één van de hoofdonderwerpen waar deze module op ingaat.

Vervolgens behandelen we andere veelvoorkomende financiële tools zoals de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Ten slotte komen de consequenties van eigendom, huur, sale en leaseback én financieringen van vastgoed aan bod. Deze brede opzet maakt dit een zeer complete module, welke je handvatten geeft voor onder andere het beoordelen van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel

Je leert op een structurele wijze vastgoed(management)vraagstukken doorrekenen.

Inhoud

 • Het toetsen van vastgoedplannen op haalbaarheid
 • Uitgavenplanning, verlies- en winstrekening, balans en kengetallen
 • Het financieel tactisch vastgoedplan
 • Financieren
 • De verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen.
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden
Losse prijs€795,- excl. BTW

Exploitatiemanagement & Smart buildings

+

Tegenwoordig is bijna alles slim. Er zijn zelfs waterkokers die je met een app kunt bedienen. Natuurlijk roept dit vragen op, over het nut van zulke “uitvindingen”.

Maar binnen het vastgoed hebben veel van deze ontwikkelingen wel degelijk toegevoegde waarde. Proptech en Internet of Things (IoT) zijn hier voorbeelden van.

Zij kunnen helpen bij het rendabel exploiteren van vastgoed. In deze module kijken we naar verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud, en hoe smart technologieën daaraan kunnen bijdragen.

Succes & informatie

Op detailniveau kijken we naar de kritische succesfactoren voor rendement en verantwoord exploitatiemanagement. Hoe kunnen smart technologieën hieraan bijdragen?

Om de exploitatie en het beheer goed aan te kunnen is een ‘vastgoedkader’ nodig. Hierin staat de gewenste optimale toestand van het vastgoed omschreven.

Als middel om een kader op te stellen, gebruiken we tools zoals de Conditiemeting NEN 2726, RgdBOEI, GPR, Greencalc en EPA-labels. Deze leiden tot de juiste informatie om de plannen op te kunnen stellen.

Doel van deze opleiding

Je wordt in deze module uitgedaagd om doelgericht de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

 • Proptech & vastgoedexploitatie
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Vastgoedexploitatie financieel
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpPortefeuillemanagement
BeleidsniveauTactisch
Duur5 dagdelen
Losse prijs€1195,- excl. BTW

Business Case Vastgoedontwikkeling

+

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel van deze module

Je krijgt inzicht in het belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Doel van de Business Case
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
NiveauHbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauTactisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€850,- excl. BTW

Certificering

Voor iedere module wordt je kennis individueel of op groepsniveau getoetst door de docent van de betreffende module. Als je geen deel wilt of kunt uitmaken van toetsing op groepsniveau, kun je altijd aangeven dat je de opdrachten individueel uitvoert.

Diploma

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het diploma ‘Vastgoedmanagement’.

Register Economie & Ruimte

Nadat je je diploma hebt ontvangen, kun je op verzoek worden opgenomen in het het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM). Je mag dan de vermelding QSAM achter je naam plaatsen.


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Jan-Dirk Thalen

CFO - Eurail Group G.I.E

Sinds 2019 werkt Jan-Dirk voor Eurail Group G.I.E. Daarvoor heeft hij o.a. bij grote organisaties gewerkt zoals Expedia, Inc., Ziggo, PWC en KLM. Hij focust zich op perfomance mangement, mangement consulting en change mangement.

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketeer, BPD Gebiedsontwikkeling

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven.

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is innovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Rob Westerdijk

Directeur Organisatie-Kundig en Hogeschooldocent

Rob is een ervaren professional en heeft veel gewerkt in de hogere (onderwijs) sector. Hij is bekwaam in bedrijfsstrategie, organisatie- en managementontwikkeling, duurzaamheid / circulaire economie. Rob is een sterke professionele dienstverlener met een focus op strategie en circulaire economie.

Erwin Daalhuisen

Vastgoedadviseur, Fakton Consultancy

Ervaren vastgoedadviseur bij Fakton Consultancy sinds 2006. Strategieontwikkeling, onderhandelen en het doelgericht managen van projecten.

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Sanne Kistemaker

Managing director, Muzus service design

Sanne is gespecialiseerd in het creëren van positieve, verrassende ontwerpen die tegemoetkomen aan behoeften van eindgebruikers. Producten of services die gebruikers de beste gebruikerservaring bieden, worden als het meest waardevol beschouwd. Door de gebruiker of consument te begrijpen, zijn of haar context te ervaren en te innoveren met de gebruiker, ontwikkelen Sanne met Muzus producten die nuttig en waardevol zijn en die passen in het dagelijks leven van de eindgebruiker.

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, Lescrauwaet BV

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. Lescrauwaet BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.

Asha Nagesser

Manager HoopWerkt - Moderator Healthcare at Platform E&R

Asha wil naar een gezonde toekomst toe te werken. Door je grootste irritaties op de werkplek op te lossen en te leren vernieuwen, zul je geweldige ervaringen hebben. Je kunt veel tijd besparen en veel meer waarde creëren. Er zullen veel nieuwe manieren van zakendoen en betere relaties ontstaan. Asha helpt om de beste oplossingen te vinden die niet altijd in direct in geld zijn uit te drukken.

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Lizanne Hartog

Consultant at Fakton Consultancy

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000