Cursus EP-U Basis - Utiliteitsbouw

Deze 7-daagse cursus EP-U/Basis – Utiliteitsbouw bereidt jou voor op het examen EP-U/Basis. In de eerste 5 lesdagen van dit programma wordt de EP/W Basis verzorgd, vervolgens gaat het tweede deel van de cursus, dat bestaat uit 2 lesdagen, verder in op EP/U Basis.

Let op: deze laatste 2 lesdagen verzorgen wij enkel in Utrecht en/of online. (zie voor lesdata ep-u-basis-voor-ep-w)

Grip krijgen op het energieverbruik van vastgoed wordt steeds belangrijker. Door de jaren heen zijn hier talloze methodieken en normen voor ontwikkeld, welke tot op de dag van vandaag regelmatig wijzigen.

Sinds 1 januari 2021 is het zo ver: de energieprestaties van woningen en utiliteitsgebouwen, dienen opgenomen te worden volgens het ISSO 82.1 protocol (Methode 2020, volgens de NTA 8800). Hierin wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de basisopname (deze cursus) en de detailopname (vervolgcursus), een verschil waar we tijdens de opleiding dieper op in zullen gaan.

Waarom deze EP-U Basis cursus?

Het goed in kaart brengen van de energieprestatie van vastgoed is enorm belangrijk. Als gecertificeerd energielabel-adviseur ben jij in charge van dit hele traject. Je voert opnames uit volgens de juiste protocollen en verschaft uiteindelijk een energielabel.

De basisopname

Opleiding EP-U Basis - Utiliteitsbouw - Vastgoed Business School

Voor bestaande bouw gebruiken we de basismethode. Met deze methode worden onder andere de huurpunten van een woning vastgesteld. Deze opleiding richt zich specifiek op de basisopname voor zowel woongebouwen als utiliteitsbouw.

Energielabel adviseur worden?

Wij raden iedereen, die aan de slag wil als EP-U adviseur, aan om deze opleiding te volgen.

Benodigde voorkennis

Je hoeft geen volleerd bouwkundige te zijn voor deze cursus. Echter is het wel zaak om bouwtekeningen te kunnen lezen om bijvoorbeeld verschillende soorten muren te kunnen herkennen, of houtskeletbouw. Je kunt deze kennis tot je nemen door relevante hoofdstukken hiervoor te bestuderen in een boek elementaire bouwkunde of basis bouwkunde.

De opleiding EP-U Basis samengevat

De cursus EP-U Basis - Utiliteitsbouw is zowel klassikaal als online te volgen

Na afronding van deze cursus:

 • ben je klaar voor het examen EP-U/B (niet inbegrepen)
 • heb je kennis van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit
 • ben je in staat om de energieprestatie uit te leggen
 • kun je, volgens Methode 2020, opnames doen volgens het ISSO 82.1 protocol
 • ben je in staat om gebouw- en rekengegevens op te nemen
 • én kun je gegevens bepalen van installaties voor verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en elektriciteitsopwekking.

Meer weten over de opleiding EP-U Basis?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

1. Inleiding en gebouw verdelen in thermische zone, klimatiseringszone en rekenzone

+
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

2. Algemene gebouwkenmerken en eigenschappen thermische schil

+
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

3. Verwarminginstallaties

+
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

4. Koelinstallaties en ventilatiesystemen

+
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

5. Warmtapwatersystemen, gebouwgebonden energieopwekking en representativiteit

+
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

EP-U Basis - Utiliteitsbouw voor EP-W adviseurs - Module

+

De tweedaagse cursus EP-U adviseur bereidt je voor op het examen EP-U/B Cito of Examenpark (niet bij de opleiding inbegrepen).

Doel

Het doel van deze cursus is om cursisten voor te bereiden op het examen EP-U/B zodat zij in staat zijn om dit examen met een goed resultaat af te ronden.

Inhoud

 • ben je op de hoogte van alle veranderingen binnen het nieuwe protocol;
 • heb je kennis van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit;
 • de temperatuuroverschrijving van TO-juli; en vernieuwde inzichten over beschaduwing;
 • kun je oordelen over de toepassing van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen;
 • kun je onderscheid maken tussen basis- en detailopname;
 • gebruiksfuncties benoemen en thermische-, klimatiserings- en rekenzone bepalen;
 • volgens Methode 2020 opnames doen in het ISSO 75.1 protocol;
 • ben je in staat om gebouw- en rekenzone gegevens op te nemen;
 • én kun je gegevens bepalen van installaties voor verwarming, koeling, tapwater,ventilatie en elektriciteitsopwekking.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen

Gecertificeerd worden?

Nadat je de opleiding EP-U Basis – Utiliteitsbouw hebt gevolgd, ontvang je een certificaat van deelname. Vervolgens meld je jezelf aan voor de bijbehorende examens bij Cito of Examenpark (niet bij de opleiding inbegrepen).

Het examen bestaat uit 4 modules:

 1. Meerkeuze
 2. Schriftelijke vragen
 3. Uitwerken van een casus
 4. Werken met software

Als je geslaagd bent voor de examens, mag je labels opstellen. Het definitieve afmelden van een opgesteld label, gebeurt door een bedrijf dat BRL 9500 gecertificeerd is. Daar kun je je als gecertificeerd EP-adviseur bij aansluiten.

Welk EP-traject volg jij? Graag advies? Bel (088-0910000) of mail (info@vastgoedbs.nl)

EP-W-opleiding


Docenten

Roderik Oddens

Roderik Oddens

Vastgoedadviseur

Roderik is een allround vastgoedadviseur met een specialisatie in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hij is actief in de verschillende fases van de bouw, zoals de ontwerp-, realisatie- en opleverfase. Voor verschillende organisaties stelt hij de beleidsplannen op en ondersteunt hij bij het vormen van de duurzame visies en het formuleren van duurzame ambities. Om de relatie tot de daadwerkelijke bouw niet te verliezen voert hij nog regelmatig inspecties uit en begeleidt hij de nieuwe medewerkers in de duurzame ontwikkeling.

Armand Dols

Armand Dols

Vastgoedadviseur - PVM Advies & Management

Armand is Projectleider & trainer op het gebied van energie & milieu. Hij is verantwoordelijk voor voorraadbeheer van energielabels voor klanten (woningbouwcorporaties), voert zelfstandig interne kwaliteitscontroles uit, doet klantenbeheer, en stuurt projectmedewerkers aan.