Cursus Vastgoedrekenen

Inkomsten en uitgaven, opbrengsten en kosten – het lijkt misschien een wirwar van financiële termen, maar in onze boeiende cursus Vastgoedrekenen ontdek je het essentiële verschil. Dit is slechts het begin van waar we ons op gaan richten. Deze cursus belicht de  wereld van vastgoedfinanciën en biedt je waardevolle inzichten in fundamentele financiële instrumenten, zoals de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Inhoud van de cursus Vastgoedrekenen

Cursus Vastgoedrekenen - Vastgoed Business School

We duiken ook in de gevolgen van eigendom, huur, verkoop en leaseback, en vastgoedfinanciering. Deze uitgebreide benadering maakt deze module tot een waardevolle bron van kennis, waardoor je in staat bent om financiële prestaties te beoordelen, rendementen te berekenen en begrotingstechnieken toe te passen.

In elke vastgoedportefeuille stuiten we vaak op objecten of complexen met uitdagingen of verbetermogelijkheden. Sommige kunnen worden afgestoten, maar anderen schreeuwen om aanpassing, misschien vanwege hun strategische waarde in de portefeuille of omdat de gebruikers nog steeds potentieel zien.

Waarom de cursus Vastgoedrekenen?

En om ervoor te zorgen dat we altijd het juiste modificatieproject in gang zetten, leer je tijdens deze opleiding Vastgoedrekenen hoe je met een solide business case de optimale balans kunt vinden tussen voordelen en nadelen, kosten en opbrengsten.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding Vastgoedrekenen?
Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Financiële Aspecten & Vastgoedrekenen

+

Je zou zeggen dat inkomsten en uitgaven hetzelfde zijn als opbrengsten en kosten. Maar er is een belangrijk verschil. Dit is één van de hoofdonderwerpen waar deze module op ingaat.

Vervolgens behandelen we andere veelvoorkomende financiële tools zoals de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

Ten slotte komen de consequenties van eigendom, huur, sale en leaseback én financieringen van vastgoed aan bod. Deze brede opzet maakt dit een zeer complete module, welke je handvatten geeft voor onder andere het beoordelen van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel

Je leert op een structurele wijze vastgoed(management)vraagstukken doorrekenen.

Inhoud
  • Het toetsen van vastgoedplannen op haalbaarheid
  • Uitgavenplanning, verlies- en winstrekening, balans en kengetallen
  • Het financieel tactisch vastgoedplan
  • Financieren
  • De verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen.
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €1195,- excl. BTW

Business Case Vastgoedontwikkeling

+

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel van deze module

Je krijgt inzicht in het belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud
  • Doel van de Business Case
  • Marktonderzoek
  • Rekenen aan de Business Case
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €1195,- excl. BTW

Na het voldoende afronden van de cursus Vastgoedrekenen ontvang je het diploma Vastgoedrekenen.


Docenten

Marlissa van de Kreeke

Marlissa van de Kreeke

Senior consultant

Senior consultant bij Fakton Consultancy

Léon van der Wal

Léon van der Wal

Senior Consultant - Fakton

Als senior consultant bij Fakton Valuation houdt hij zich dagelijks bezig met waarderingsvraagstukken, diverse advieswerkzaamheden en deelt hij zijn kennis als docent.

Asha Nagesser

Asha Nagesser

Manager HoopWerkt - Moderator Healthcare at Platform E&R

Asha wil naar een gezonde toekomst toe te werken. Door je grootste irritaties op de werkplek op te lossen en te leren vernieuwen, zul je geweldige ervaringen hebben. Je kunt veel tijd besparen en veel meer waarde creëren. Er zullen veel nieuwe manieren van zakendoen en betere relaties ontstaan. Asha helpt om de beste oplossingen te vinden die niet altijd in direct in geld zijn uit te drukken.

Iris van Donselaar

Iris van Donselaar

Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Iris is Projectontwikkelaar / Consultant bij Fakton (Re)Development Services

Lizanne Hartog

Lizanne Hartog

Consultant at Fakton Consultancy