Cursus Circulair Ontwerpen, Biobased & Modulair Bouwen

Circulair ontwerpen, biobased & modulair bouwen streeft naar duurzaamheid door producten langdurig te hergebruiken zonder extra grondstoffen nodig te hebben. Het vraagt om vooruitdenken in alle fasen, van initiatief tot de volgende levenscyclus, waarbij functionaliteit en het sluiten van ketens centraal staan.

Cursus Circulair ontwerpen, biobased & modulair bouwen - Vastgoed Business School

Binnen circulair bouwen ligt de focus op hergebruik van materialen, met aandacht voor reactieve en actieve organisatie. Er wordt gewerkt aan een uniform raamwerk voor materialenpaspoorten. De cursus belicht initiatieven rond materialenbanken en grondstoffenpaspoorten, met nadruk op Material Driven Design en het belang van inzicht in beschikbare bouwmaterialen.

In een circulaire economie verschuift de focus naar het maximaliseren van de eco-effectiviteit en het minimaliseren van de negatieve impact door systematische aanpassingen. De module verkent hoe dit principe vertaald kan worden naar een circulair bouwproces.

Op Europees en nationaal niveau is ambitieus beleid ontwikkeld voor een volledig circulaire economie binnen drie decennia. De module bespreekt het speelveld, randvoorwaarden en praktijkvoorbeelden in de bouwsector tijdens deze transitie.

Relevantie

Om een circulair bouwproces te realiseren, is het essentieel op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond beschikbaarheid van gebruikte bouwmaterialen en de toepasbare tools. Het managen van een circulair bouwproces vereist een specifieke aanpak, gezien de afwijkende principes van een circulaire economie. Inzicht in hoogwaardig hergebruik van materialen (zoals modulair bouwen) en het gebruik van nagroeibare materialen is hierbij cruciaal.

Het opzetten van een circulair bouwproces vereist tevens kennis van het kader en de tijdslijn van de transitie naar een circulaire economie. Het is relevant om te begrijpen hoe de bouwsector momenteel invulling geeft aan deze ontwikkelingen.

Doelen van de cursus Circulair ontwerpen, biobased & modulair bouwen

  • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
  • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
  • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen
  • De cursist leert wat de beperkingen zijn van retrofitting en laagwaardig hergebruik van materialen uit bestaande panden
  • De cursist krijg inzicht in de mogelijkheden om het circulaire bouwproces van de toekomst vorm te geven door modulair te bouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen
  • De cursist begrijpt op welke principes een circulaire economie gestoeld is
  • De cursist begrijpt hoe de overheid de transitie naar een circulaire economie wenst vorm te geven
  • De cursist leert hoe actoren in het bouwproces hier nu al invulling aan trachten te geven

De cursus Circulair Ontwerpen wordt beoordeeld met een 8,2.Beoordeeld met een 8,2

De cursus Circulair Ontwerpen, biobased & modulair bouwen is onderdeel van de opleiding Circulair Bouwen. Deze opleiding wordt door onze eigen deelnemers beoordeeld met een 8,2.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Modulair & Biobased Bouwen

+

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 16 lesdagen
Prijs €6995,- excl. BTW

Docenten

Tom Frantzen

Tom Frantzen

Frantzen et al architecten

Tom is architect. Hij ontwerpt gebouwen waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en waarbij hij veel waarde hecht aan de flexibiliteit van gebouwen zodat ze tot ver in de toekomst bruikbaar blijven. Tom heeft diverse architectonische prijzen gewonnen.

Marloes Meer

Marloes Meer

Project Business Developer - Saint-Gobain Benelux

Marloes werkt aan een integrale aanpak voor renovatie & transformatie van bestaand vastgoed met hoge prestaties op welzijn, duurzaamheid en financiële efficiency in de praktijk.

Michiel Susebeek

Michiel Susebeek

Solution Manager - Saint-Gobain Benelux

Michiel doet onderzoek naar de verbeteropgave van het vastgoed in Nederland en heeft een integrale aanpak ontwikkeld met concrete oplossingen en strategieën voor hogere prestaties in de praktijk