Business modellen & Accountancy bij Circulair Bouwen

Een circulair businessmodel creëert waarde door producten en materialen te ontwerpen, produceren en leveren met als doel afval te minimaliseren en de levensduur te verlengen. Financiering van circulaire projecten en fiscale aspecten vormen momenteel uitdagingen voor de financiële sector. Er is behoefte aan nieuwe financiële oplossingen gericht op toekomstige cashflow en maatschappelijk rendement.

De overgang naar een circulaire economie gebeurt binnen de bestaande institutionele, economische en fiscale context. De huidige boekhoud- en accountingpraktijk, gebaseerd op lineaire principes, lijkt ontoereikend voor circulaire waarderingsgrondslagen.

De toenemende consumptie sinds de jaren zestig heeft niet geleid tot een stijging van het geluksniveau. De transitie naar een circulaire economie vereist het loslaten van oude ideeën en het heroverwegen van economische groei. Een samenleving gericht op welzijn en minder stress vraagt om vertrouwen en daadkracht.

De overgang naar een circulaire economie impliceert nieuwe business- en verdienmodellen, met veranderingen in samenwerking, eigendom en aansprakelijkheid.

Relevantie

Voor een circulair bouwproces is het belangrijk te erkennen dat het huidige financiële en accounting systeem, dat gebaseerd is op lineaire economische waarden, beperkt is. Er is behoefte aan alternatieve financiële frameworks die zich richten op meervoudige waardecreatie.

Doelen

  • De cursist krijgt inzicht in waarom de huidige financiële systemen in een circulaire economie tekort schieten
  • De cursist begrijpt wat er nodig is om naast economische waarden ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) te betrekken in financiële frameworks
  • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
  • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 18 lesdagen
Prijs €7495,- excl. BTW

Docenten

Geert Dirkse

Geert Dirkse

Senior sectorspecialist Bouw & Vastgoed - Rabobank Real Estate

Geert ondersteunt lokale Rabobank vestigingen bij grote en gecompliceerde kredietaanvragen voor (duurzame) vastgoedontwikkelaars en -beleggers en bouwbedrijven.

Ruud van der Stoop

Ruud van der Stoop

Projectmanager Energie & Duurzaamheid

Ruud ondersteunt de interne Rabobank organisatie op het gebied van circulariteit en is mede opsteller van een intern ambitiedocument op dit gebied

Eric Leenderts

Eric Leenderts

Accountant

Een van de hoofdprincipes in de Nederlandse en IFRS-verslagleggingsregels is dat de economische realiteit moet worden weergegeven. Eric laat zien dat de economische realiteit van een lineaire economie behoorlijk verschilt dan die van een circulaire economie en dat het dus tijd is voor andere verslaglegging

Rob Westerdijk

Rob Westerdijk

Directeur Organisatie-Kundig en Hogeschooldocent

Rob is een ervaren professional en heeft veel gewerkt in de hogere (onderwijs) sector. Hij is bekwaam in bedrijfsstrategie, organisatie- en managementontwikkeling, duurzaamheid / circulaire economie. Rob is een sterke professionele dienstverlener met een focus op strategie en circulaire economie.

Maarten-Jan Hoeve

Maarten-Jan Hoeve

Consultant - Sufficiency

Samen met Postgroei Nederland | Sufficiency ontdekt Maarten-Jan hoe hij bedrijven kan begeleiden om zich buiten de gebaande paden te (gaan) begeven. Om zo te kijken hoe ze meervoudige waarde kunnen creëren door minder materiaal te consumeren. Zo probeert hij samen met zijn collega's om de wereld een beetje mooier achter te laten.