Circulariteit in de Praktijk

De overgang naar een circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, wat implementatie in de huidige bouwpraktijk bemoeilijkt. Wet- en regelgeving, onbekendheid en hogere kosten vormen obstakels. Schaalvergroting is nodig voor concurrentie met traditionele materialen.

De overheid stimuleert ketenontwikkeling, van biobased bouwmaterialen tot circulaire ketens in de technische kringloop. Het streven naar een volledige circulaire economie in 2050 wordt ondersteund door het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030 en het EU-Actieplan voor de circulaire economie. Nederland werkt internationaal samen, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie en het Platform for Accelerating the Circular Economy.

Platform CB23, ingesteld door de overheid, bevordert de circulaire transitie in de bouwsector door nationale afspraken op te stellen en circulaire partijen in de hele bouwkolom te verbinden. Het is een uitdaging voor de Rijksoverheid en Provinciale overheden, die elk op hun eigen wijze invulling geven aan de transitie. Deze module behandelt hoe overheidsorganisaties zich profileren en maatregelen treffen om de circulaire economie vorm te geven.

Relevantie

Om de circulaire doelstellingen te bereiken, wordt de rol van goed georganiseerde circulaire bouwketens steeds crucialer in het bouwproces, zowel voor de technische als de biologische kringloop. In deze transitie naar een circulaire economie spelen Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen een essentiële rol. Zij sturen het proces op hoofdlijnen en gebruiken monitoring als middel om de voortgang nauwlettend te volgen. Marktpartijen proberen binnen deze context hierop in te spelen middels tal van initiatieven om dergelijke circulaire ketens te creëren.

Doelen

  • De cursist krijgt inzicht in het ontstaan van circulaire bouwketens
  • De cursist begrijpt naast de noodzaak ook de complexiteit van dergelijke ketens
  • De cursist krijgt inzicht in de doelen die de overheid zich stelt rondom een circulaire economie
  • De cursist krijgt inzicht in hoe zij hier in de praktijk vorm en inhoudt aan geeft en welke andere actoren in de bouwketen zij hier bij betrekt
  • De cursist krijgt inzicht in hoe marktpartijen trachten invulling te geven aan circulaire ketens

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 18 lesdagen
Prijs €7495,- excl. BTW

Docenten

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep

Building Balance

Jan Willem werkt in opdracht van het ministerie van LNV als programma-regisseur aan Building Balance, een programma dat biobased bouwen moet stimuleren, versnellen en opschalen. Hij verbindt bouwbedrijven met agrariërs, bouwt nieuwe ketens en zorgt voor stimulerende condities binnen de overheid waarmee koplopers sneller vooruit kunnen.

Ramon Vissers

Ramon Vissers

Sales & Advies bij Startblock BV

Ramon werkt aan ontwerp, ontwikkeling en bouw van houten woningen die fabrieksmatig worden gebouwd en emissieloos worden geassembleerd. Het gebruikte hout is PEFC-gecertificeerd en daarmee afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Albert Dieke

Albert Dieke

Bidmanager NEG-IT Solutions

Albert levert tal van circulaire IT-oplossingen, IT-diensten en IT-devices om de levensduur van IT-devices te verlengen en de milieu-impact hiervan zo klein mogelijk te houden. Hieronder valt onder meer de inzet van refurbished hardware en proactief onderhoud.

Jean-Paul Tremio

Jean-Paul Tremio

Ondernemer in de circulaire economie en customer centricity

Jean-Paul ontwikkelde samen met EMMA safety footwear een circulaire werkschoencollectie, waaronder de eerste volledig recyclebare werkschoen met een langere gebruiksduur.

Arjan Schrauwen

Arjan Schrauwen

Senior adviseur Duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

Arjan adviseert het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van circulariteit, dat met zo’n 83.000 hectare grond en bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen over de meest diverse vastgoedportefeuille van het land beschikt.

Roel Tijssens

Roel Tijssens

Vastgoedadviseur - PVM

Roel adviseert diverse organisaties over hoe zij het begrip circulariteit concreet en toepasbaar kunnen maken voor de praktijk. Gedreven stapelt hij bouwstenen tot fundamenten waarop torenhoge bouwambities kunnen resulteren in een verdere spreiding van zijn kreet: Circulariteit redt ons (bouw)bestaan! Roel is tevens Circulair bouwexpert bij provincie Noord-Holland.

Fanauw Hoppe

Fanauw Hoppe

Ketenaanjager circulaire economie

Fanauw is strategisch adviseur in de bouwsector en gespecialiseerd in complexe programma’s en vraagstukken met focus op circulair bouwen, energie en klimaat. Hij is door de Provincie Noord-Holland aangesteld als ketenaanjager voor de Noord-Hollandse bouwsector. Flux Partners, Diemerhof 42, 1112 XN Diemen

Ron van Wijk

Ron van Wijk

Directeur - GFSC Consultants and Engineers BV en Instituut voor Circulair Bouwen

Ron is raadgevend ingenieur, docent, spreker en als transitiemanager gespecialiseerd in de energietransitie en de grondstoffentransitie.