NEN 2767 Inspecteur

Je leert in deze vijfdaagse cursus NEN 2767 Inspecteur om bouwkundige of installatietechnische onderhoudsinspecties uit te voeren, volledig conform NEN 2767. Tijdens de eerste drie dagen, zal het over zowel bouwkundige als installatietechnische zaken gaan. Daarna kies je een discipline waarin je de praktijkdagen wilt volgen. Je leert het benoemen van bouwkundige en installatietechnische maatregelen, het ramen van kosten en het opstellen van een meerjarig onderhoudsplanning (MJOP).

Waarom de cursus NEN 2767 Inspecteur?

Normalisering is essentieel om waardevolle vastgoedinspecties uit te kunnen voeren. En dat is logisch. Wanneer er dagelijks talloze objecten door grote aantallen inspecteurs worden beoordeeld, dan ontstaat er ruis. Hoe professioneel ook — iedere inspecteur is anders en interpreteert op zijn eigen wijze. En ieder object, inclusief haar context en voorgeschiedenis, is uniek.

NEN 2767 biedt hiervoor dé oplossing. Een gestandaardiseerde inspectiemethode waarbij onderhoudsniveaus vooraf zijn vastgesteld en waarbij kosten worden gekoppeld aan rendement. Zo kunnen inspecteurs — en jij na het volgen van de opleiding ook — met zekerheid de feitelijke en gewenste kwaliteit in kaart brengen.

De diepte in

Deze cursus biedt inzicht bieden in onder andere:

 • (technische) kwaliteit van object en installaties
 • behoefte aan onderhoud
 • kosten van onderhoud, in de vorm van een meerjarenplanning
 • risico’s in het geval van onvoldoende onderhoud.

Is deze NEN 2767 Inspecteur cursus wat voor mij?

Vastgoed Business School heeft deze opleiding ontwikkeld voor (toekomstige) inspecteurs, bouwkundig adviseurs, project- en accountmanagers, opzichters en vastgoedbeheerders. Veel van hen zijn werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en vastgoedbedrijven.

Voorkennis, niveau en specialisatie

Je hebt bouwkundige kennis nodig voordat je deze opleiding volgt. Die kun je indien nodig ook bij ons op doen, bij de cursus Elementaire Bouwkunde. We denken dat een mbo-denkniveau minimaal nodig is om de opleiding af te kunnen ronden.

Modules binnen de opleiding

1. Methodiek conditiemeting conform NEN 2767

+

Waarom de conditiemeten volgens de NEN 2767?

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767

 • De NEN 2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
 • De essentie van onderhoudsinspecties
 • Het belang van consistente managementinformatie
 • Waarom een MJOP?
 • Inventariseren van gebouwdelen
 • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
 • Toepassingen vanuit NEN 2767
 • Wat betekenen de conditiescores?
 • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
 • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN 2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
 • Praktijkoefening op locatie
 • Opgave voor dag 2
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Bouwkundig
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

2. Inspecties conform NEN 2767

+

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

Inspecties conform NEN 2767 en vaststellen van maatregelen

 • Evaluatie van de opgave
 • Rekenmethodiek conditiemeting
 • Conditiebepalingen
 • Bouwkundige elementen
 • Relevante installatietechnische elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Bepalen van de restlevensduur
 • Risico/prioriteiten
 • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
 • NTA 8027
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
 • Opgave voor dag 3
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

3. Planvorming op basis van NEN 2767

+

In deze module bekijken we op efficiënte wijze hoe je op basis van condities een MJOP kunt opstellen. We behandelen de volgende onderdelen:

 • Evaluatie van opgave
 • MJOP opstellen op basis van inspectieresultaten
 • Conditie-afhankelijk opstellen van MJOP
 • Knelpuntanalyse
 • Systeemanalyse
 • LCA
 • Risicomatrix
 • Opstellen van meerdere scenario’s
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Praktijktraining NEN 2767 - Bouwkunde of Installaties

+

Ga 2 dagen bouwkundig conditiemeten onder professionele begeleiding van onze docent!

Vereiste voorkennis: Methodiek NEN 2767

Voor (toekomstige) onderhoudsmonteurs, -inspecteurs of -adviseurs met algemene kennis op het gebied van bouwkunde, die vervolgens kennis willen maken met de werkwijze van de methodiek in de praktijk. Deze module is ook geschikt voor personen die kennis met betrekking tot conditiemeten wil opfrissen.
Deze praktijkdagen zijn bestemd voor cursisten die in de praktijk vastgoed gaan inspecteren conform de NEN 2767. Tijdens deze praktijkdagen zullen zowel huizen worden geïnspecteerd als utiliteitsbouw

 • Bouwkundige elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Risico/prioriteiten vastleggen van gebreken
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Diploma

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname van Vastgoed Business School.

Daarnaast wordt deze cursus erkend door Sertum. Je wordt opgeleid om het SCEV-examen NEN 2767 Inspecteur* succesvol af te kunnen leggen. Doorsta je de test, dan kun je ingeschreven worden in het Sertum-register. Je docent vertelt je hier graag meer over. Kennis van Elementaire Bouwkunde is essentieel om te slagen voor het SCEV-Examen.

* Het SCEV-examen is niet inbegrepen bij de opleiding.

NEN-normen

De NEN 2767-normen zijn niet voor iedereen nuttig. Daarom zijn deze niet standaard inbegrepen bij de opleiding. Denk jij deze normen nodig te hebben? Overleg dan even met de docent om dit scherp te stellen. De volgende twee delen worden behandeld:


Docenten

Reinier van Geleen

Reinier van Geleen Cursusleider

Technisch Vastgoedadviseur

Reinier is een expert op het gebied van projectleiding als het gaat om conditiemetingen en meerjaren onderhoudsplannen. Hij houdt zich bezig met het opstellen van strategische meerjaren onderhoudsbegrotingen en bouwkundige en werktuigbouwkundige inspecties volgens de NEN2767. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het opstellen van onderhoudsbeleid.

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Robert Sjoers

Robert Sjoers

Manager Savantis

Naast werkzaamheden als o.a. Integraal Inspecteur - Adviseur Vastgoed en examinator haalt Robert energie uit het delen van zijn kennis en ervaring. met het op de voet volgen van de nieuwe innovaties, toepassingen, zienswijzen en ontwikkelingen binnen het Vastgoedmanagement, is Robert in staat om cursisten actuele theorie en praktijk bij te brengen.

Davy Brummans

Davy Brummans

Coördinator Vastgoedbeheer, Woonmeij

Davy heeft een continu streven de processen rondom vastgoedbeheer te optimaliseren. Nu bij Woonmeij en daarvoor als vastgoedadviseur voor vele opdrachtgevers. Met ruim 20 jaar ervaring in het vastgoedmanagement kan hij de theorie gemakkelijk onderbouwen met praktijkvoorbeelden. Naast zijn advieswerk is hij een ervaren auditor, docent en projectmanager.