Individuele Coaching

Onze VBS-visie op coachen

Coachen  is sturen zonder de baas te spelen: leren te leren. Het is een stijl van begeleiden, waardoor

anderen uit zichzelf in beweging komen. De VBS-coach ondersteunt een individu om meer resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Daarbij gaat het om het vrijmaken van (veelal onbenutte) kwaliteiten van de coachee.

De Vastgoed Business School richt zich op bedrijfscoaching. Hierbij gaat het niet alleen om de professionele organisatie-ontwikkeling, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit onze VBS-visie zijn de succesfactoren van coachen:

 • doelgericht werken vanuit de driehoek opdrachtgever – coach – coachee
 • een werkbare coachvraag die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling
 • “co-actief” coachen vanuit de vraag: “wat maakt het probleem tot een probleem?”
 • gerichte inzet van coachingsinstrumenten en werkvormen, toegesneden op de coachvraag

Thema’s (niet limitatief)

 • Hoe ondersteun ik mijn mensen in hun groei en hoe breng ik ontwikkeling en leren tot stand?
 • Ik wil een beter beeld krijgen van mijn functioneren als leidinggevende
 • Hoe krijg ik daadwerkelijk gedragsverandering bij mensen gerealiseerd?
 • Ik wil zelf coachend leiding geven, hoe doe ik dat?
 • Hoe ben ik een meer volwaardige gesprekspartner, ook bij ‘bovenliggende niveaus’?
 • Hoe kan ik beter contact maken / aansluiting hebben?
 • Hoe kan ik mijn emoties effectiever inzetten?
 • Hoe kan ik re-integreren zonder weer in mijn oude valkuilen te stappen?
 • Hoe kan ik met meer gemoedsrust en minder stress functioneren?

Voor wie

Voor medewerkers en managers die ontwikkeling nastreven gericht op gedragsverandering, meer werkplezier & resultaat en competentieontwikkeling.

Duur

Afhankelijk van de specifieke coachvraag, in totaal 5 tot 7 sessies van elk 1,5 uur.

Modules binnen de opleiding

Individuele Coaching - module

+
Leerdoelen
 • Hoe ondersteun ik mijn mensen in hun groei en hoe breng ik ontwikkeling en leren tot stand?
 • Ik wil een beter beeld krijgen van mijn functioneren als leidinggevende
 • Hoe krijg ik daadwerkelijk gedragsverandering bij mensen gerealiseerd?
 • Ik wil zelf coachend leiding geven, hoe doe ik dat?
 • Hoe ben ik een meer volwaardige gesprekspartner, ook bij ‘bovenliggende niveaus’?
 • Hoe kan ik beter contact maken / aansluiting hebben?
 • Hoe kan ik mijn emoties effectiever inzetten?
 • Hoe kan ik re-integreren zonder weer in mijn oude valkuilen te stappen?
 • Hoe kan ik met meer gemoedsrust en minder stress functioneren?
Niveau Hbo
Vakgebied Persoonlijke Ontwikkeling
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur