Conceptontwikkelaar

Welkom bij onze nieuwe opleiding Conceptontwikkelaar. Deze pagina is nog in concept 😉

Meer info volgt spoedig!

Modules binnen de opleiding

Vastgoedmarkt & Trends

+

Vastgoed is zowel bepalend voor, als afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien zijn economische situaties zeer specifiek per land, regio, of zelfs per gemeente of stad.

In deze module kijken we ten eerste naar regionale economische ontwikkelingen, welke algemene kenmerken de vastgoedmarkt heeft, en de afzonderlijke onderdelen van de vastgoedmarkt.

Hierbij is het belangrijk om een algemeen besef te krijgen. Een algemene begrippenlijst biedt hierbij handvatten. Op basis van de inhoud van deze module leer je informatie te schiften (wat is relevant?), beoordelen en om te zetten naar de praktijk.

Doel

Je leert omgaan met een (economische) begrippenlijst omtrent vastgoed, zodat deze je kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Inhoud
 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied Vastgoedbeheer & management
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Conceptontwikkeling

+

Steeds vaker worden (vastgoed)projecten geïnitieerd vanuit een visie in plaats van een ontwerp. Vanuit een visie ontstaat er een concept dat draait om mensen, en dat verbinding legt tussen kijken, luisteren, voelen en waarnemen.

Dit consumentgerichte handelen, en de vraag ernaar vanuit de markt, groeit in populariteit. Steeds meer opdrachtgevers willen een concept waarin samenspel tussen functie, dienst en branding van een product leidend zijn.

Doel

Je leert meer over conceptontwikkeling en je oefent met het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten.

Eindtermen
 • Je begrijpt het belang van conceptueel denken;
 • Je heb inzicht in de potentie van innovatie;
 • Je weet zelf concepten te ontwikkelen.
Toets

Opdracht: ontwikkel een concept dat jouw eigen casus verbetert.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Diversen
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €1095,- excl. BTW

Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

+

Een hogere klanttevredenheid resulteert in beter rendement voor vastgoed. Dit is direct te danken aan minder klachten en een langere verhuurperiode.

Te vaak stranden goede voornemens voor klanttevredenheid nog in de voorbereidende fase. De plannen zijn er, maar de uitvoer laat te wensen over. Het succesvol verhogen van de klanttevredenheid zit hem bij veel vastgoedbedrijven dan ook in de uitvoering.

Naast klanttevredenheid staat huisvestingskwaliteit. Logischerwijs zijn deze nauw met elkaar verbonden. Een hogere huisvestingskwaliteit (meetbaar aan bloeddruk, hartslag, stress-symptomen maar ook gemoedstoestand en gedragsproblematiek van gebruikers) betekent over het algemeen ook een hogere klanttevredenheid.

In deze module gaan we daarom aan de slag om deze twee zaken volledig te doorgronden. We leren over de verbanden, de ins and outs, en de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt ten opzichte van klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit.

Deze module is opgedeeld in twee delen
 1. Klanttevredenheid
 2. Huisvestingskwaliteit en gedrag
Leerdoelen
 • Je raakt bekend met de belangrijkste factoren van huisvestingskwaliteit
 • Je leert over de invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving
 • Je begrijpt het belang van klanttevredenheid, en leert hoe je hierop kunt aansturen
 • Je leert de kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting bepalen.
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Klanttevredenheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Per module krijg je een opdracht die voldoende moet worden afgerond. Lukt dat? Dan krijg je een mooi diploma Conceptontwikkelaar


Docenten

Maarten Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Sr. Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling Rabobank REF

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven. Als schrijver, spreker en docent wil Hans zijn visie delen op en discussie uitlokken over de veranderende marktvraag en de impact daarvan op ontwikkeling van vastgoed en stedelijke gebieden.

Sanne Kistemaker

Sanne Kistemaker

Managing director, Muzus service design

Sanne is gespecialiseerd in het creëren van positieve, verrassende ontwerpen die tegemoetkomen aan behoeften van eindgebruikers. Producten of services die gebruikers de beste gebruikerservaring bieden, worden als het meest waardevol beschouwd. Door de gebruiker of consument te begrijpen, zijn of haar context te ervaren en te innoveren met de gebruiker, ontwikkelen Sanne met Muzus producten die nuttig en waardevol zijn en die passen in het dagelijks leven van de eindgebruiker.

Raymond Lescrauwaet

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, Lescrauwaet BV

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. Lescrauwaet BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.