Cursus Toegankelijkheid Gebouwen

15% van de bevolking (2,5 miljoen mensen in Nederland) heeft een lichamelijke beperking: blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelers, doven en slechthorenden en mensen met een assistentiehond.

Door de dubbele vergrijzing neemt deze doelgroep fors toe. Mensen uit deze doelgroep willen wonen, werken, recreëren, consumeren. Net als ieder ander. Maar ze zijn hierbij afhankelijk van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.

Hoe toegankelijk zijn jouw gebouwen?

Als organisatie wil je al jouw klanten, medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk bedienen. Je wilt namelijk niet dat een bepaalde groep uitgesloten wordt of dat er vervelende klachten krijgt. Tenslotte ben je jezelf bewust van de maatschappelijke, demografische maar ook wettelijke veranderingen die een steeds grotere rol spelen in het (maatschappelijk) vastgoed.

En van de kansen die er liggen als gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent namelijk meer zelfredzame en vooral tevreden burgers die gewoon kunnen deelnemen aan de lokale samenleving.

Zorgen dat iedereen kan meedoen

Cursus Toegankelijkheid Gebouwen - Vastgoed Business SchoolGemeenten zijn vanuit het VN-verdrag ‘Handicap’ verantwoordelijk om de samenleving inclusief te maken voor iedereen. Ongeacht iemands beperking of chronische ziekte. Om het openbare leven inclusief te maken, is het van belang dat gebouwen en de openbare ruimte toegankelijk zijn.

Fysieke toegankelijkheid is de randvoorwaarde voor een inclusieve samenleving. Nadat de overheid in 2016 het VN-verdrag Handicap ratificeerde, werd op 1 januari 2017 de aangepaste Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten van kracht.

Hierdoor is algemene toegankelijkheid opgenomen een verplichting voor alle gebouwen met een publieke functie (openbare gebouwen, overheidsgebouwen maar ook winkels en restaurants). Dit betekent dat ze toegankelijk moeten zijn, of dat ze aanpassingen moeten treffen om toegankelijk te worden.

Voorts werd op 1 januari 2019 de aangescherpte toegankelijkheidsrichtlijn van de Kieswet van kracht. Ten slotte heeft de overheid een uitbreiding van de toegankelijkheidsrichtlijnen binnen het Bouwbesluit aangekondigd. Toegankelijkheid wordt dus de norm in Nederland en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Cursus Toegankelijkheid Gebouwen - Vastgoed Business SchoolMaar wat betekent dit voor jouw gebouwen? Welke normen en richtlijnen zijn er? Hoe weet je of jouw locaties voldoen? En als er belemmeringen in toegankelijkheid zijn: waar haal je de tijd, middelen en kennis vandaan om dit zo optimaal mogelijk op te lossen? De opleiding Toegankelijkheid Gebouwen biedt jou handvatten en stimuleert jou om een proactieve houding aan te nemen.

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeheerders, projectleiders, vastgoedmanagers, architecten, verkeerskundigen, stedenbouwkundig ontwerpers, bouwkundigen, facilitair managers, woningcorporatie-medewerkers en zorginstelling-medewerkers.

Leerdoelen

  • Problemen herkennen
  • Vormen van beleid op toegankelijkheid van (gemeentelijk) vastgoed
  • Stapsgewijs toegankelijkheid verbeteren.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Algemene Toegankelijkheid en Integraal Toegankelijk Toilet

+

Onderwerpen

  • Wat voor een bezoeker met een beperking belangrijk is in een toilet
  • Wanneer is een toilet toegankelijk voor iedereen
  • Wat zijn de minimale eisen bij beperkte ruimte of middelen
  • Welke nieuwe eisen komen op u af door ratificatie van het VN-verdrag
  • Best practices
  • Wat moet er geregeld worden met reguliere leveranciers (schoonmaak, depots, etc.)
  • Het belang van goede informatievoorziening over een toegankelijk toilet
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Toegankelijkheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen

Certificaat

Een certificaat van deelname wordt aan iedere deelnemer uitgereikt die de 2-daagse cursus volledig en actief heeft gevolgd.


Docenten

Gerard de Nooij

Gerard de Nooij

Directeur, Ongehinderd

Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers, maar ook mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op. De sociaal gedreven onderneming is nu al uitgegroeid tot een team van 35 medewerkers en freelancers. Ze adviseren ondernemingen, provincies en gemeenten door het hele land over de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.