Over Vastgoed Business School

Dat vastgoed een centrale rol speelt op maatschappelijk en ecologisch vlak is geen nieuws. Dat hier ook écht naar gehandeld wordt, daarentegen, wel.

Gericht handelen begint bij begrijpen. Vastgoed Business School leidt experts op en hanteert hierbij een sterke focus op de essentie. Als gevolg hiervan raken we continu de thema’s people, planet en profit.

Vastgoedopleidingen met betekenis

Binnen Vastgoed Business School vormen die drie thema’s dan ook belangrijke handvatten. Wij geloven dat ze het vastgoedlandschap van de komende decennia volledig zullen bepalen, en daarmee fundamenteel zijn voor iedereen die zichzelf bezighoudt met vastgoed — op wat voor manier dan ook.

Praktisch toepasbare kennis

Ons ruime aanbod van meer dan 120 cursussen en modules op verschillende niveaus heeft veel raakvlak met die betekenis, en people, planet en profit in het bijzonder. Daarnaast vinden we het enorm belangrijk dat alles wat je leert bij ons, ook echt toepasbaar is in je dagelijkse werkzaamheden.

Eén van de grootste complimenten die wij van cursisten terughoren is dat zij de geleerde theorie en de bijbehorende opdrachten direct in de praktijk kunnen gebruiken.

Dat is uiteindelijk waar opleiden om draait: nuttige, toepasbare kennis overdragen, en zo de wereld veranderen.

We zijn flexibel

Die praktijkgerichte instelling zie je niet alleen terug in ons lesmateriaal. We begrijpen dat veel van onze cursisten een opleiding tijdens of naast hun werk doen. Daarom zijn we enorm flexibel.

Een paar voorbeelden van onze flexibiliteit:

  • Je kunt bij de meeste cursussen meteen beginnen.
  • Vrijwel alle cursussen hebben een startgarantie.
  • Je bepaalt je eigen rooster. Afmelden, cursussen verzetten, aanpassen aan je eigen tempo – het is allemaal mogelijk, zonder extra kosten.
  • Een keer een les missen is dus geen ramp. Je wordt bijgepraat over de gemiste stof, zodat je netjes op schema blijft liggen.
  • Past de opleiding minder goed bij je dan je dacht? Dan kun je altijd switchen naar een andere opleiding.

Kleine groepen = persoonlijke aandacht

Het is alom bekend dat een persoonlijke benadering het beste werkt als je iets nieuws leert. Daarom houden we onze cursusgroepen bewust klein. In de meeste gevallen bestaan deze uit niet meer dan 15 personen.

We hebben geleerd dat dit aantal de sweet spot is waarbij iedereen genoeg persoonlijke aandacht krijgt, en er meer dan genoeg input vanuit ieder individu is om herkenbare praktijkervaringen en -problemen voor te leggen aan de groep.

We zullen er niet over liegen: meestal steekt óók de docent nog wat op van de gegeven opleiding.

Erkende opleidingen

Al onze opleidingen zijn erkend of geaccrediteerd door toonaangevende instanties, zoals:

  • Cedeo – Onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector
  • CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland
  • Sertum – Instituut onderhoudskundigen vastgoed
  • Platform Economie & Ruimte – Sectoroverstijgend platform voor nieuwe economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Zo krijg je voor onze opleidingen (naast een overdaad aan waardevolle kennis) ook nog een officieel papiertje. Wel zo fijn — en mooi voor op LinkedIn.

In-company & maatwerk opleidingen

Stel dat je met meerdere collega’s (of een heel team) dezelfde opleiding wilt volgen, dan bieden wij al onze programma’s ook in-company aan. Dat scheelt een hoop reistijd, en het programma is ook nog eens toe te spitsen op voor jullie relevante praktijkvoorbeelden.

Daarnaast ontwikkelen wij regelmatig maatwerk opleidingen en programma’s die ingaan op zeer specifieke materie, de allernieuwste ontwikkelingen óf juist een macroscopisch perspectief aannemen.

Neem contact met ons op om hier eens over van gedachten te wisselen: bel 088-0910000 of mail ons op info@vastgoedbs.nl.

Vragen?

Hoewel we proberen alles zo simpel mogelijk te houden, kan het natuurlijk voorkomen dat er iets niet helemaal duidelijk is. We staan je natuurlijk graag te woord – maar misschien hebben we jouw vraag al beantwoord, bekijk onze pagina met veelgestelde vragen.