Opleiding Projectleider Vastgoed

De opleiding Projectleider Vastgoed is zowel klassikaal als online te volgenDe opleiding Projectleider Vastgoed is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Het leiden van projecten is enorm breed. Toch zijn er, ongeacht de markt, meerdere rode draden te onderscheiden. In onze zeer complete opleiding Projectleider Vastgoed hebben we de kern blootgelegd, en leer je alle benodigde kennis om het maximale uit jezelf, je volgende project en je projectmedewerkers te halen.

Waarom de opleiding Projectleider Vastgoed?

Veel mensen denken dat als ze genoeg praktijkervaring hebben binnen een bepaalde niche, ze automatisch in staat zijn om projecten te leiden. De praktijk laat iets anders zien.

Deze cursus helpt je om de stap te zetten van ervaren vakkenner naar fantastische projectleider. Zo leer je doelgericht en efficiënt communiceren, versterk je je zelfinzicht en vergroot je je kennis van andere persoonlijkheden.

Opleiding Projectleider Vastgoed- Vastgoed Business SchoolDit is essentieel om alle stakeholders, inclusief jezelf, goed in te kunnen schatten. Hierbij speelt het DISC-profiel een belangrijke rol. Dit profiel helpt je om op systematische wijze de eigenschappen van jezelf en anderen in kaart te brengen, en op optimale wijze in te zetten.

Theorie

Tijdens deze opleiding behandelen we onder andere de volgende theorieën en gedachtegoed:

 • Prince2™
 • LEAN
 • DISC
 • Stephen Covey
 • Timothy Leary

 PRINCE2™ foundation examen is niet inbegrepen.

Voor wie

We hebben deze opleiding speciaal ontwikkeld voor mensen die nauw betrokken zijn bij de realisatie, het beheer, het aannemen en het afstoten van vastgoedobjecten. In veel gevallen zijn dit mensen werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen of vastgoedbedrijven.

De opleiding Projectleider Vastgoed is beoordeeld met een 8,5Beoordeeld met een 8,5

De opleiding Projectleider Vastgoed wordt door onze eigen deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8,5.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Effectief Projectleiden & Communicatie

+

In essentie bestaat ieder (team)project uit een groep individuen. Om hier effectief sturing aan te geven, is het belangrijk om je bewust te zijn van je eigen rol als projectleider én oog te hebben voor het team waarmee je samenwerkt.

Om dit te vereenvoudigen, behandelen we in deze module een aantal (zeer bekende) theorieën:

 • De eigenschappen van effectief leiderschap (Stephen R. Covey);
 • Het DISC-profiel — je eigen sterkten en zwakten in samenwerking met anderen;
 • De roos van Leary

Relevantie

Deze theorie is belangrijk omdat hij je kan helpen bij het effectief sturen van een project. Dat alles op papier goed lijkt afgesproken, is geen garantie voor succes. In de praktijk blijven we allemaal mensen, en moet een project altijd (bij)gestuurd worden.

Door daar een ster in te worden, kun je de kwaliteit van projecten verhogen, de sfeer verbeteren en faalkosten minimaliseren.

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur4 lesavonden
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Projectmanagement PJL

+

Deze module projectmanagement  is op basis van de PRINCE2 projectmanagement-methode die zich door de jaren heen heeft bewezen als dé standaard. Zo worden projecten gestructureerd en ontstaat er een helder besluitvormingsproces.

Dit is zéker in de vastgoedsector van onschatbare waarde. Naast de structuur biedt deze methode vele andere handigheden, zoals een gemeenschappelijk begrippenkader, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

Hierdoor kan er meer grip gehouden worden op processen en projecten, en kan er beter gestuurd worden. In deze cursus Projectmanagement gaan we niet alleen in op de methodiek, maar kijken we ook naar het maken van keuzes en afwegingen.

Een goede implementatie in de organisatie zal altijd leiden tot een enorme sprong voorwaarts op het gebied van processen, besluitvorming en algehele werkwijze.

Relevantie

Sterk projectmanagement houdt in dat verantwoordelijkheden daar worden neergelegd waar ze thuishoren. Iedere schakel in het proces wordt positief aangemoedigd om altijd de hoogste kwaliteit te leveren.

De kwaliteit wordt gecontroleerd en gehandhaafd aan de hand van audits tijdens het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces.

Kennis & Examen

Je bezit na het afronden van deze module genoeg kennis om het PRINCE2 Foundation examen succesvol af te leggen. Het examen is niet inbegrepen bij deze module.

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur4 lesavonden
Losse prijs€1250,- excl. BTW

Lean Management

+

Een introducerende module voor de LEAN-denkwijze. We kijken naar de manieren waarop je LEAN kunt toepassen als projectleider.

We beantwoorden onder andere de volgende vragen:

 • Wat is LEAN en waar komt het vandaan?
 • Is LEAN toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de (rand)voorwaarden om LEAN te kunnen gebruiken?
 • Praktijkresultaten van LEAN management

Om dit te bereiken, gebruiken we een simulatie van de productieomgeving. Zo wordt het duidelijk welke effecten LEAN kan hebben, met name op doorlooptijd en productie.

Vervolgens kijken we in deze LEAN training naar de LEAN principes die in jouw eigen praktijk toe te passen zijn. Dit doen we op een interactieve manier, waarbij ook duidelijk wordt welke resultaten verwacht mogen worden.

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur1 lesavond
Losse prijs€595,- excl. BTW

Certificering

Iedere module binnen de opleiding bevat een deelopdracht die beoordeeld wordt op deelname en inzet. Indien je deze allemaal voldoende afrondt, ontvang je het Certificaat Projectleider Vastgoed.

Daarnaast word je klaargestoomd voor PRINCE2™ Projectmanagement. Deze cursus vormt een prima basis om door te stromen naar het PRINCE2™-foundation examen, dat overigens niet inbegrepen is.

Registeropname

Het succesvol behalen van het certificaat Projectleider Vastgoed geeft als extra beloning de mogelijkheid om ingeschreven te worden in het Economie & Ruimte-register Qualified Leader (QL).


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Marjolijn Wibbelink

Partner MCG

Marjolijn is DISC-expert (gedragskundige), adviseur, sparringpartner, executive coach en trainer en gespecialiseerd in begeleiding van maatschappen, directies, db's, mt's, advocatuur, accountancy en zorg.

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Eric van der Zwan

Sr. Advisor Project Governance & Change Implementation | Motivational Speaker on Intuitive Change, Ambition Group

Het aansturen, bewaken en opzetten van complexe veranderprojecten en -programma’s om tot succesvolle projectresultaten te komen.

Ad Dane

Eigenaar, Omneo Management

Ad is gespecialiseerd in onder meer: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management.

Reviews