Projectleider

De opleiding Projectleider biedt u de principes van PRINCE2, Lean, DISC en inzichten van Stephen Covey en Timothy Leary om het beste uit uzelf, uw projectmedewerkers en uw projecten te halen.

De projectleider is verantwoordelijk voor de resultaten van een project. Zijn of haar werkzaamheden bestaan uit plannen, delegeren, bewaken en beheersen van werkzaamheden binnen het project. Een vastgoedproject kan gaan over het verkrijgen, ontwikkelen, in operatie brengen, beheer of de dispositie van vastgoed. Daarbij is het belangrijk om de juiste stakeholders op een gepaste manier te benaderen en draagvlak te creëren, ook bij projectmedewerkers.

Waarom de opleiding Projectleider?

De projectleider moet in staat zijn om projectmedewerkers te motiveren om optimaal te presteren. Hiervoor is goed communiceren essentieel. Daarom dient de projectleider een ontwikkeld zelfinzicht te hebben, maar ook een gevoel voor de persoonlijkheden van de verschillende stakeholders. Om hier inzicht in te krijgen gebruiken we bij deze opleiding het DISC-profiel. Door middel van dit profiel wordt geschetst welke eigenschappen de cursist bezit en hoe deze ingezet kunnen worden in de communicatie met anderen.

Als ‘leading’ projectmanagementmethodes worden Prince2TM en Lean ingezet. Hiermee krijgt de cursist inzicht in hoe projecten gestructureerd worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren, beheren of afstoten van vastgoedobjecten. Deze medewerkers kunnen werkzaam zijn in verschillende sectoren: woningcorporaties, gemeenten/ overheid, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en vastgoedbedrijven.

Modules binnen de opleiding

Effectief Projectleiden

+

Krijg inzicht in persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en hoe deze effectief ingezet worden om projecten te leiden.

Inhoud

Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project?

Aan bod komen:

 • De eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
 • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
 • Projectleiden is invloed uitoefenen, goed timen en het professioneel aansturen van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider.

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur4 lesavonden
Losse prijs€950,- excl. BTW

Projectmanagement PRINCE2TM PJL

+

Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

Inhoud

Aan de hand van PRINCE2 wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen.

Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor het PRINCE2TM Foundation-certificaat met succes te doorlopen. Het PRINCE2-examen is niet inbegrepen bij deze cursus en wordt door een derde partij afgenomen.

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur4 lesavonden
Losse prijs€950,- excl. BTW

Communicatie & Conflicthantering

+

Na het volgen van deze module voert u gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur. Weet u gericht vorm en inhoud te geven aan uw communicatie en kunt u conflicten omzetten in kansen.

Inhoud

De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeursstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren.

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team?
 • Communicatie en conflicthantering in verbinden met het eigen DISC profiel uit module 1.

Relevantie

Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers. Conflicten horen bij het samenwerken van mensen. Leer conflicten in de context plaatsen. Zo behoeven conflicten niet per se als negatief te worden aangemerkt

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpCommunicatie
BeleidsniveauOperationeel
Duur2 lesavonden
Losse prijs€595,- excl. BTW

Lean Management

+

Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren.

Inhoud

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is er aandacht voor:

 • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
 • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
 • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?

Door middel van een simulatie van een productieomgeving wordt tijdens deze module duidelijk welke effecten de toepassing van lean-principes heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. Daarna wordt interactief, aan de hand van beelden van praktijksituaties, bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden.

 

NiveauHbo+
VakgebiedPersoonlijke ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur1 lesavond
Losse prijs€395,- excl. BTW

Certificering

 • Bij elke module krijgt u een deelopdracht, deze worden beoordeeld op actieve deelname en inzet
 • Bij actieve deelname ontvangt u het Certificaat Projectleider Vastgoed
 • De module PRINCE2 Projectmanagement stoomt u klaar voor het PRINCE2TM-foundation examen (niet inbegrepen bij deze cursus)

Registeropname


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Marjolijn Wibbelink

Partner MCG

Marjolijn is DISC-expert (gedragskundige), adviseur, sparringpartner, executive coach en trainer en gespecialiseerd in begeleiding van maatschappen, directies, db's, mt's, advocatuur, accountancy en zorg.

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Eric van der Zwan

Sr. Advisor Project Governance & Change Implementation | Motivational Speaker on Intuitive Change, Ambition Group

Het aansturen, bewaken en opzetten van complexe veranderprojecten en -programma’s om tot succesvolle projectresultaten te komen.

Roland Boer

Eigenaar, consultant, LEAM Advies

Roland is een verbinder en ziet er een uitdaging in mensen te enthousiasmeren. Hij focust zich op de organisatorische kant van Asset Management om organisaties pragmatisch in te richten.

Ad Dane

Eigenaar, Omneo Management

Ad is gespecialiseerd in onder meer: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management.

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000