Lean Management

Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren.

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is er aandacht voor:

  • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
  • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
  • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
  • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?

Door middel van een simulatie van een productieomgeving wordt tijdens deze module duidelijk welke effecten de toepassing van lean-principes heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. Daarna wordt interactief, aan de hand van beelden van praktijksituaties, bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden.

Lessen