Planvorming op basis van NEN 2767

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Planvorming op basis van NEN 2767

  • Evaluatie van de opgave
  • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen
  • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix.
  • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s.

Lessen