Cursus Planvorming op basis van NEN 2767

In deze cursus Planvorming op basis van NEN 2767 bekijken we op efficiënte wijze hoe je op basis van condities een MJOP kunt opstellen. We behandelen de volgende onderdelen:

  • Evaluatie van opgave
  • MJOP opstellen op basis van inspectieresultaten
  • Conditie-afhankelijk opstellen van MJOP
  • Knelpuntanalyse
  • Systeemanalyse
  • LCA
  • Risicomatrix
  • Opstellen van meerdere scenario’s.