Programma Transitiemanagement

Elke organisatie wordt gekenmerkt door haar cultuur, maar is deze ook effectief? Een makkelijke vraag die moeilijk te beantwoorden is. Wat versta je onder cultuur en wat is in jouw ogen de functie van cultuur?

De aandacht voor cultuurontwikkeling neemt zienderogen toe. Niet verwonderlijk in een tijd waarin ontwikkelingen en veranderingen in organisaties steeds sneller gaan. Een sterke cultuur helpt organisaties interne en externe veranderingen met meer resultaat te managen. Het motto van de Vastgoed Business School: “Organisaties zijn doorgaans op zoek naar groei. Als je ontwikkelt, komt de groei vanzelf”.

Vastgoed Business Scholl heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar cultuurontwikkeling. Om cultuurontwikkeling met succes te kunnen doorlopen moet op alle niveaus (van gedrag tot en met de waarden & normen van organisaties) gewerkt worden. VBS diagnosticeert de huidige en gewenste cultuur. Voor de gewenste cultuur heeft het management een sturende/leidende rol. Vertrekpunt is een gemeenschappelijk kader dat gevoed wordt vanuit de missie, visie en strategie van de organisatie.

Thema’s die aan bod komen binnen de cultuurontwikkeling

 • Begripsvorming cultuur
 • De 3 niveaus van organisatieculturen
 • Diagnosticeren van 6 dimensies van organisatieculturen
 • Huidige waarden en normen
 • De huidige en gewenste karaktertypologie van uw organisatie
 • Het normenspel
 • Jouw rol binnen de bedrijfscultuur
 • Het activiteitenplan voor gewenste gedragsdynamiek

Werkvorm

VBS cultuurontwikkeling start met het enquêteren van de organisatie en (indien mogelijk) individuele medewerkers om de huidige karaktertypologie vast te leggen. Daarna zal de workshop met het management plaatsvinden om enerzijds de resultaten terug te koppelen en anderzijds richting te bepalen. Deze workshop wordt afgesloten met een activiteitenplan.

Vervolgens zullen de workshops voor de medewerkers plaatsvinden in groepen van maximaal 30 medewerkers. De workshops zijn interactieve moderatiesessies, waardoor snel en slagvaardig meningen geïnventariseerd worden. Deze inventarisaties worden door het management gebruikt in de vervolgaanpak. Desgewenst kan VBS hierin bijdragen respectievelijk faciliteren.

Voor wie

Voor alle organisaties die (verder) willen ontwikkelen of een vernieuwde visie & missie doorvoeren. Ook voor organisatieveranderingen, wisseling van management, fusies/overnames, etc.

Let op: Het tarief is op aanvraag en afhankelijk van de wensen, vanaf € 4.995,-

Modules binnen de opleiding

Transitiemanagement - module

+
Leerdoelen
 • Begripsvorming cultuur
 • De 3 niveaus van organisatieculturen
 • Diagnosticeren van 6 dimensies van organisatieculturen
 • Huidige waarden en normen
 • De huidige en gewenste karaktertypologie van uw organisatie
 • Het normenspel
 • Jouw rol binnen de bedrijfscultuur
 • Het activiteitenplan voor gewenste gedragsdynamiek
Niveau Hbo
Vakgebied Persoonlijke Ontwikkeling
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur

Docenten

Ton van der Teems

Ton van der Teems

Directeur - Forgo

Ton is al meer dan 20 jaar werkzaam in het trainingsvak, en voornamelijk gericht op Effectief Communiceren. Hij geeft workshops over adviseren, onderhandelen, accountmanagement, presenteren, omgaan met weerstand & conflictmanagement, netwerken en klantgerichtheid. Hij begeleidt tevens organisaties op het gebied van transitiemanagement & cultuurontwikkeling. Daarnaast is Ton praktiserend VVE-bestuurder.