Nieuws

Wachtlijsten stroomnet staan vol met ‘zombieaanvragen’

26 februari 2024 De groeiende wachtlijsten voor stroomnet-aansluitingen worden verstoord door bedrijven die mogelijk geen daadwerkelijke aansluiting nodig hebben, wat resulteert in verspilling van middelen en vertroebelde investeringsbeslissingen. Netbeheerders willen meer autoriteit om deze ‘zombieaanvragen’ te verwijderen. Toename van aanvragen: een zorgwekkende trend Het aantal bedrijven op de wachtlijst voor een nieuwe of zwaardere stroomnet-aansluiting is gestegen van […] Lees verder

De noodzaak van AI in de bouwsector

26 februari 2024 De invoering van geautomatiseerde BIM-modellen wordt beschouwd als een cruciale stap om het traject van bouwvergunningen te versnellen, innovatie te stimuleren en het acute woningtekort aan te pakken. Langdurige vergunningsprocessen: een alomtegenwoordig probleem Er heerst een algemene consensus over de langdurige aard van vergunningsprocessen, waarbij de gemiddelde wachttijd tussen initiatief en bouw maar liefst 7 […] Lees verder

Gemeenten krijgen geld voor inzet elektrische bouwmachines

26 februari 2024 Stimulans voor emissieloos bouwen: geld voor gemeenten Het kabinet heeft aangekondigd lagere overheden te belonen die elektrische bouwmachines voorschrijven in hun aanbestedingen. Tot 2029 is er een bedrag van 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze initiatieven. Populariteit van emissieloos bouwen Hoewel emissieloos bouwen steeds populairder wordt, constateert de regering dat het nog niet voldoende […] Lees verder

ING: hogere koopkracht drijft huizenprijs dit jaar stevig op

26 februari 2024 ING Research voorspelt een stevige stijging van huizenprijzen in 2024, mede aangedreven door hogere lonen, krapte op de woningmarkt en een lagere rente. Herstel van huizenprijzen sinds juni 2023 Na een periode van dalingen tonen de huizenprijzen sinds juni 2023 een stijgende trend, vooral sinds vorig najaar. In januari 2024 bleken woningen 0,6% duurder dan […] Lees verder

Prijzen koopwoningen stijgen 1,2% in januari

26 februari 2024 In januari 2024 rapporteerde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) een stijging van 1,8% in de gemiddelde prijzen van bestaande koopwoningen ten opzichte van januari 2023. Stijging van 1,2% ten opzichte van december 2023 Vergeleken met december 2023 vertoonden de prijzen van koopwoningen in januari 2024 een stijging van 1,2%. Deze toename markeert een ommekeer […] Lees verder

‘Verduurzamen huis kan leiden tot tweedeling’

22 februari 2024 De verduurzaming van huizen kan voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar worden, vooral wanneer zij goedkopere, kwetsbare woningen aanschaffen die gevoelig zijn voor klimaatrisico’s zoals wateroverlast en funderingsschade. Dit kan een tweedeling in de samenleving veroorzaken, waarschuwen drie Nederlandse banken. Impact op regionale en individuele niveaus Volgens een gezamenlijk rapport van ING, Rabobank en […] Lees verder

Gedeeld leiderschap: samen sturen op het werk

22 februari 2024 Wat is gedeeld leiderschap? Gedeeld leiderschap is een benadering waarbij medewerkers actief betrokken zijn bij managementtaken, zoals het plannen van werk en het afstemmen van taken met andere afdelingen. Onderzoek wijst uit dat teams met gedeeld leiderschap minder conflicten hebben, meer vertrouwen genieten en betere prestaties leveren. Voorwaarden voor gedeeld leiderschap Gedeeld leiderschap vereist een […] Lees verder

Corporaties waren nog nooit zo rijk, maar voldoende nieuwbouw gaat (weer) niet lukken

22 februari 2024 Woningcorporaties dreigen de vastgestelde nieuwbouwdoelen niet te halen, zo waarschuwt de toezichthouder, ondanks hun momenteel gunstige financiële positie. De Autoriteit Woningcorporaties concludeert dat de beoogde 250.000 sociale en 50.000 middenhuurwoningen tegen 2030 mogelijk niet worden gerealiseerd. Financiële druk en regulerende rol van de overheid Hoewel corporaties financieel gezond zijn, worden ze geconfronteerd met stijgende rentetarieven, […] Lees verder

Experts bezorgd over herzieningen in Mpg: “Weinig helderheid over impact op bouwmaterialen”

22 februari 2024 De voorgestelde wijzigingen in de Milieuprestatie gebouwen (Mpg) zullen de milieu-impact van materialen veranderen, maar experts hebben twijfels over de berekeningen. Aanpassingen in de Mpg-regels Vanaf 2025 ondergaat de Mpg aanzienlijke wijzigingen, waaronder een aparte eis voor kleine woningen en meer milieueffecten die worden meegenomen in de berekening. Deze veranderingen zijn bedoeld om beter aan […] Lees verder

Tussentijds advies aan kabinet: overweeg nieuwbouwbonus

22 februari 2024 Het kabinet heeft een rapport ontvangen met diverse aanbevelingen om de woningbouw te stimuleren, zoals een realisatiebonus per woning en btw-verlaging voor sociale huurwoningen. Ambitie van 981.000 woningen Een interdepartementale werkgroep onderzoekt manieren om de bouw van 981.000 woningen tot 2030 te realiseren. Het recente tussentijdse rapport belicht verschillende voorstellen op gebieden als ruimtelijke ordening, […] Lees verder