18 april 2019

Vooral de middeninkomens met een huurhuis zuchten zwaar onder stijgende woonlasten

Woonlasten stijgen, maar dat geldt ook voor de inkomens. Maar dat wil niet zeggen dat we er niets van merken dat we meer kwijt zijn aan woonlasten. Vooral huurders voelen in hun portemonnee dat de woonlasten een steeds groter aandeel van hun inkomen opslokken. Huurders hebben vaak een lager inkomen dan huiseigenaren en daarvan gaat […]

Is het plafond in zicht van de prijzen van koopwoningen?

Er komt eindelijk een eind aan de alsmaar stijgende prijzen van koopwoningen. Althans, er zijn subtiele aanwijzingen dat de enorme prijsstijgingen wat lijken af te vlakken. In het eerste kwartaal van 2019 was de prijs van een koophuis gemiddeld 5.000 euro lager dan in het laatste kwartaal van 2018. Dat is natuurlijk niet spectaculair. En […]

Hergebruik van gebouwen moet in de toekomst verspillen van grondstoffen voorkomen

Gebouwen moeten in de toekomst net zo worden gebouwd als auto’s, vinden sommige vooruitstrevende projectontwikkelaars. Een auto wordt als hij wordt afgedankt uit elkaar gehaald en diverse onderdelen worden hergebruikt. Wat overblijft wordt op een duurzame manier vernietigd. Dat moet voor gebouwen ook gaan gelden om de verspilling van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen. De […]

Amsterdam wil internationale bedrijven lokken met versoepelde regels voor kantoorbouw

De leegstand van kantoorpanden in Amsterdam behoort al enkele jaren tot het verleden. Stond er op het hoogtepunt van de crisis nog veel leeg, nu is er nauwelijks nog betaalbare kantoorruimte te krijgen. Grote bedrijven vestigen zich daarom liever buiten de hoofdstad. De huurprijs op de Zuidas steeg in 2018 naar gemiddeld 400 euro per […]

14% hogere lasten voor huurders sinds 2012, kopers voordeliger uit

De woonlasten voor huurders zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Huurprijzen voor woningen gaan jaarlijks omhoog waardoor huurders een steeds groter deel van hun inkomen hieraan kwijt zijn. De woonlasten voor huurders zijn sinds 2012 met gemiddeld 14% gestegen. Huiseigenaren daarentegen waren gemiddeld 5% goedkoper uit vanwege lagere rente op hypotheken. Daar komt bij […]

Een gezonde leefstijl vraagt aandachts- én rustmomenten

Werkgevers zijn tegenwoordig sterk gefocust op de competenties van werknemers. Bij sollicitatiegesprekken wordt sterk de nadruk gelegd over wat iemand kan presteren. Competenties is het toverwoord. Maar wat heb je aan een intelligent brein als je de informatie die je binnenkrijgt niet goed kunt verwerken omdat je wordt afgeleid tijdens je werk of omdat je […]

3 april 2019

Provincies vervullen voortrekkersrol bij de planning van nieuwbouw

De woningnood is in grote delen van Nederland groot. En dan vooral als het gaat om sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Vooral kleine steden kampen met een groeiend probleem. Er wordt wel gebouwd maar dat zijn dan vooral duurdere koopwoningen die een hoog rendement opleveren. Senioren die in deze plaatsen wonen willen hier graag blijven […]

ASR stapt met Dutch Sience Park Fund in de vastgoedmarkt op campussen

Bank en verzekeraar ASR heeft een opmerkelijke stap gezet. Met de oprichtring van het Dutch Sience Park Fund willen zij de komende jaren investeren in de bouw van vastgoed op universiteitscampussen, te beginnen bij de TU Delft. Het gaat dan om laboratoria, bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook horeca en huisvesting voor studenten. ASR werkt daarbij samen met […]

Conclusie PBL: De sector Bebouwde Omgeving zal klimaatdoel in 2030 niet halen

In 2030 moeten alle woningen voldoen aan de duurzaamheidseisen die in het klimaatakkoord staan. Althans, dat wil de regering. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben hun twijfels over de haalbaarheid van dat streven. Het doel is om een reductie van 3,4 megaton aan CCO2 uitstoot te realiseren. Maar de verwachting is […]

Met name kleine vastgoedinvesteerders worden belemmerd door terughoudendheid van banken

Met name particuliere vastgoedbeleggers krijgen de wacht aangezegd door de banken. Als ze de bank vragen om een nieuwe lening om vastgoed aan te kopen of te renoveren wordt dat steeds vaker geweigerd. Beleggers die tijdens de crisis begonnen met het aankopen van vastgoed konden lang hun gang gaan. Maar als er vandaag de dag […]