Nieuws

Huurbemiddelaars mogen aanvullende diensten niet meer verplicht stellen

21 september 2020 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geconcludeerd dat huurbemiddelaars geen financiële vergoeding in rekening brengen voor aanvullende diensten. Tot voor dit besluit werd aan mensen die een huurwoning of een kamer zochten vaak een extra vergoeding in rekening gebracht voor bijvoorbeeld het aansluiten van gas, water of elektriciteit. De ACM geeft aan de regels […] Lees verder

Meer betrokkenheid van VvE’s bij de energietransitie bepleit

21 september 2020 De energietransitie is een omvangrijke operatie met een grote impact voor veel huiseigenaren. Verenigingen van Eigenaren zouden meer bij deze energietransitie moeten worden betrokken. Zonder goed overleg met de VvE’s wordt het namelijk erg lastig om verduurzaming op grotere schaal door te voeren. Zo’n 20% van het totale woningaanbod valt onder de verantwoordelijkheid van VvE’s. […] Lees verder

Provincies willen geen landelijke bemoeienis bij toewijzing bouwlocaties

21 september 2020 Deskundigen pleiten ervoor dat het Rijk een belangrijke rol gaat spelen bij het toewijzen van bouwlocaties in Nederland. Nu duurt het vaak veel te lang voordat er gestart kan worden met bouwen. Gemeenten en investeerders staan te trappelen, maar provincies trappen vaak op de rem, omdat ze het belangrijk vinden om het groen en de […] Lees verder

Circulair bouwen heeft de toekomst. Maar gaat het ook lukken?

21 september 2020 De bouwsector is verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid afval in Nederland. Circulair bouwen moet daar in de toekomst verandering in brengen. Bouwbedrijf BAM kreeg bijvoorbeeld de opdracht om in Brummen een volledig herbruikbaar gemeentehuis neer te zetten. Het ging om een uitbreiding van het bestaande pand, een historisch monument. Mocht het gemeentehuis niet meer nodig […] Lees verder

Een lagere verhuurderheffing moet voorkomen dat huren exorbitant blijven stijgen

21 september 2020 De verhuurderheffing is al jaren een doorn in het oog van verhuurders. Het is een belasting die in 2013 werd ingevoerd en die de schatkist jaarlijks zo’n 1,7 mld euro oplevert. Mede vanwege deze heffing stijgen de huren jaarlijks fors, omdat huiseigenaren de belasting op de huurders van hun panden afwentelen. Het kabinet wil de […] Lees verder

Hogere WOZ waarde zorgt voor stijgende woonlasten

21 september 2020 De waarde van woningen blijft maar stijgen. Dit zorgt ook voor een verdere stijging van de WOZ waarde van de huizen. Deze waarde wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, onder andere het vaststellen van de gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren en huurders. Maar ook de huurprijs van een huis is deels gebaseerd op de WOZ waarde. De […] Lees verder

Wonen op het platteland is vooral populair bij autobezitters

21 september 2020 Sinds het uitbreken van de coronacrisis is wonen op het platteland, of in ieder geval buiten de grote steden, weer populairder geworden. Vooral mensen die een auto tot hun beschikking hebben kiezen ervoor om de stad te verlaten en een ruime woning in een rustige en groene omgeving te zoeken. De auto zorgt er immers […] Lees verder

Het Rijk moet actief optreden om het woningtekort in Nederland op te lossen

21 september 2020 Het woningtekort in Nederland is een probleem dat de komende jaren alleen maar groter dreigt te worden. Als er niet snel wordt gestart met grotere bouwprojecten zal het tekort aan huizen de komende jaren verder gaan stijgen. Daarom moet het Rijk het initiatief weer nemen om de woningbouw aan te jagen. Het tekort aan nieuwe […] Lees verder

Tienduizenden extra woningen dankzij de Woningbouwimpuls van minister Ollongren

21 september 2020 De regering investeert 290 mln euro voor de Woningbouwimpuls. Met dit project moeten versneld 27 woningbouwprojecten worden uitgevoerd die in totaal 51.000 nieuwe woningen moeten opleveren. De gemeenten en provincies investeren samen nog eens 331 mln euro. Deze projecten moeten een deel van de nog steeds grote woningnood in Nederland op gaan lossen. Woningen voor […] Lees verder

Grijpt de stad kansen voor vernieuwing na de coronacrisis?

21 september 2020 Toen Nederland half maart 2020 in intelligente lockdown ging veranderden steden in verlaten spooksteden. Maar het bood ook kansen. Kansen om te dromen over de toekomst van de stad als de pandemie voorbij was. Een toekomst waarin de stad groener en veiliger en dus leefbaarder moest worden. Niet alleen in Nederland, ook in andere grote […] Lees verder