Nieuws

Hypotheekrenteaftrek: stabilisator of obstakel voor woningmarkt?

22 april 2024 Hypotheekrente tijdens rentepiek en impact op huizenmarkt In een tijd van rentestijgingen heeft de hypotheekrenteaftrek een negatieve impact op de huizenmarkt weten te temperen, stelt Rabobank. Dit belastingvoordeel heeft vooral starters geholpen om niet af te haken. Stijging van hypotheekrente en gevolgen De hypotheekrentes hebben een grillige periode doorgemaakt, met een aanzienlijke stijging tussen 2022 […] Lees verder

Minder aanbod van woningen doet huurprijzen extra stijgen

22 april 2024 Stijgende huurprijzen in de vrije sector De huurprijzen van woningen in de vrije sector blijven stijgen, met een gemiddelde toename van 8,6% tot €18,30 per vierkante meter, volgens gegevens van Pararius. Afname van huuraanbod Een belangrijke oorzaak van deze stijging is de afname van het aanbod aan huurwoningen. Strengere regelgeving heeft ertoe geleid dat beleggers […] Lees verder

Biobased: nog steeds een uitdaging

22 april 2024 Een veranderend landschap In de bouwsector is biobased en circulair bouwen steeds gebruikelijker geworden, althans in de fase van projectacquisitie. Maar in de praktische uitvoering blijft het nog achter. De realiteit achter de groene façade Hoewel artist impressions en tekeningen steeds groener lijken te worden, blijft de prestatie van biobased en circulaire oplossingen achter. De […] Lees verder

Woningbouw loopt achter op planning in woondealregio’s

22 april 2024 Een tekort aan nieuwbouwwoningen Het afgelopen jaar bereikte de woningbouwproductie in Nederland slechts 83% van het beoogde doel. Dit resultaat staat in schril contrast met de ambitie om bijna een miljoen woningen te bouwen tegen 2030. Woondeals: een pact voor woningbouw Om het woningtekort aan te pakken, werden tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten ‘woondeals’ […] Lees verder

Revolutie in Den Helder: 3D-geprinte balkons

22 april 2024 Een nieuwe uitstraling voor galerijflats In Den Helder worden monotone galerijflats getransformeerd met golvende balkons van 3D-geprint beton. Architect Ron van Leeuwen en zijn team bij Kokon Architectuur & Stedenbouw hebben vijf jaar gewerkt aan deze innovatieve upgrade. Van schets naar werkelijkheid Van Leeuwen’s visie om de Hendrik Baskeweg-flats te moderniseren werd mogelijk gemaakt door […] Lees verder

Strikte richtlijnen energietransitie voorkomen geschillen niet

22 april 2024 Ontwikkelingen versus wetgeving De energietransitie beweegt sneller dan wet- en regelgeving, wat vragen en geschillen oproept in de praktijk. De Nederlandse regelgeving loopt achter op de snel veranderende praktijk binnen de energietransitie. Knelpunten in wetgeving De wetgeving vormt soms een obstakel voor de energietransitie, zowel door verouderde als ontbrekende regels. Dit leidt tot onzekerheid bij […] Lees verder

Gevaren voor houtbouw door nieuwe rekenregels bekend bij ambtenaren De Jonge

22 april 2024 In 2020 werd het ministerie van Binnenlandse Zaken al gewaarschuwd dat nieuwe rekenregels nadelig zouden uitpakken voor bouwen met biobased materialen zoals hout. Onduidelijkheid rondom aanscherping van Mpg Het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge voor aanpassing van de Milieuprestatie voor gebouwen (Mpg) zorgde begin dit jaar voor opschudding in de bouwwereld. Ondanks uitgebreide effectrapportages […] Lees verder

Financiële crisis bij Britse gemeenten

22 april 2024 Een aantal Britse gemeenten bevindt zich in een ernstige financiële crisis, waarbij ze gedwongen worden hun gebouwen te verkopen om de begrotingskloof te dichten. Radicale bezuinigingen in Birmingham Birmingham, de op een na grootste stad van Engeland, neemt drastische maatregelen zoals het schrappen van cultuursubsidies, ontslag van 600 ambtenaren en beperkingen in openbare diensten. Deze […] Lees verder

Elke doelgroep een woning?

22 april 2024 Krapte op de woningmarkt en vastzittende doorstromers De woningmarkt wordt weer krapper, met vastzittende doorstromers als een belangrijk knelpunt. De NVM pleit voor aandacht voor duurdere nieuwbouw boven de €390.000 om doorstroming te bevorderen en stagnatie te voorkomen, wat nadelig is voor starters. Complexiteit van woningvraag en -aanbod Het is lastig om de vraag naar […] Lees verder

Renovatie Binnenhof: kosten exploderen tot €2 mrd

22 april 2024 De renovatie van het Binnenhof zal naar verwachting rond de €2 miljard kosten, vier keer meer dan oorspronkelijk begroot. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit aangekondigd aan de Tweede Kamer. Het Binnenhof in slechtere staat dan gedacht Het eeuwenoude Binnenhof, het historische politieke centrum van Nederland, verkeert in een veel […] Lees verder