Resultaten met de tag: Juridisch

5 december 2019

Komt het nog op tijd goed met de nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet moet vanaf 2021 in werking treden maar de problemen lijken zich maar te blijven opstapelen. Zowel de leden van de Eerste Kamer, die met de wet moeten instemmen, als gemeenten en ook ontwikkelaars van software maken zich grote zorgen of de digitalisering en decentralisatie wel op tijd kunnen starten. De nieuwe Omgevingswet moet […]

Invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021 verder onder druk

De nieuwe Omgevingswet, die alle wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving moet gaan bundelen, moet volgens de planning per 1 januari 2021 ingaan. Gemeenten zijn al jaren bezig met de voorbereiding, vanaf 2020 moet de invoering gestalte gaan krijgen. Maar het kabinet staat onder grote druk om ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de […]

29 november 2019

Vanaf 2020 fors minder nieuwe woningen in Nederland

In 2019 werden in Nederland nog zo’n 560000 nieuwe woningen opgeleverd. Vanaf 2020 zal dat aantal fors lager liggen. Dat blijkt uit het aantal bouwvergunningen dat vanaf september 2019 is afgegeven. Door diverse oorzaken stagneert de aanvraag voor nieuwe vergunningen al een aantal maanden. Als gevolg daarvan zullen de doelstellingen voor nieuwbouw niet worden gehaald. […]

14 oktober 2019

Stikstofkwestie drukt omzet bouwsector omlaag

De stikstofkwestie krijgt steeds meer effect op de bouwsector. Orderportefeuilles lopen terug en projecten stranden al in de voorbereidingsfase. Bouwbedrijven betalen een hoge prijs. Zij zorgen namelijk niet voor de hoogste uitstoot. Daarvoor zijn de industrie, landbouw en verkeer het meest verantwoordelijk. Inmiddels liggen al zo’n 18.000 bouw- en infraprojecten stil. Na de stikstofuitspraak van […]

Zwakke kantoorvloeren kosten eigenaren en huurders miljoenen euro’s

Door aangescherpte bouwregels zullen veel huurders, aannemers en kantooreigenaren hoge kosten moeten maken. Aanleiding is het instorten van een parkeergarage in Eindhoven, in de zomer van 2017. Na dit incident, waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen, werden de regels aangepast. Dat betekent dat veel betonnen vloeren in Nederland te zwak zijn. Controles en herstelwerkzaamheden moeten ervoor […]

30 september 2019

Vereenvoudiging van regels voor gemeenten met nieuwe Omgevingswet

Vanaf 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking treden. Gemeenten krijgen eenvoudiger mogelijkheden om te bouwen en te laten bouwen binnen hun gemeentegrenzen. Gemeenten krijgen met de nieuwe wet meer mogelijkheden om optimaal in te spelen op lokale behoeften. Daarbij gaat het niet alleen om wat projectontwikkelaars willen bouwen, maar ook waar de […]

26 september 2019

Deel huurwoningen uit vrije sector wordt sociale huurwoning

Het kabinet kijkt volop naar maatregelen om de woonlasten voor burgers te beperken. Eén daarvan is een wet die al te sterke stijging van de huren moet beperken. Hierdoor zal wellicht een deel van het woningaanbod verschuiven van de vrije sector naar de sociale sector. Dit komt omdat het kabinet voorstelt om de huur mede […]

Klimaatakkoord wordt deels gefinancierd uit hogere overdrachtsbelasting bedrijven

Uit de Miljoenennota 2019 blijkt dat de regering voornemens is om de overdrachtsbelasting voor bedrijven met een procent te verhogen naar 7%. Dit percentage geldt ook voor onbebouwde grond voor woningen en voor ziekenhuizen, horeca en winkelpanden. Voor bestaande woningen blijft de overdrachtsbelasting 2%. Het kabinet denkt erover om deze belasting voor beleggers te verhogen, […]

23 september 2019

Toch kansen om te bouwen ondanks de ‘stikstofuitspraak’ van de RvS

De stikstofuitspraak die de Raad van State in mei 2019 deed heeft grote gevolgen voor grote en kleine bouwprojecten in heel Nederland. Huizen, bedrijfspanden en wegen kunnen niet worden voltooid of met de bouw kan niet worden begonnen omdat de stikstofuitstoot te hoog is. De hoop dat de woningbouw een flinke boost zou kunnen krijgen […]

16 september 2019

Talloze projecten in onzekerheid door stikstofuitspraak Raad van State

De gevolgen van de stikstofuitspraak zijn nog veel groter dan gedacht. Zo blijkt dat wel 18.000 projecten op losse schroeven komen te staan. Oorzaak is het schrappen van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde dit voorjaar dat dit programma veel te soepel is en niet meer gebruikt mag worden. Het PAS bood […]