Nieuws

Resultaten met de tag: Juridisch

Raad van State bekritiseert plannen huurbeperking: risico op afname aanbod huurwoningen

20 november 2023 Adviescollege vreest negatieve gevolgen voor huurmarkt en volkshuisvestingsbeleid De Raad van State heeft scherpe kritiek geuit op de plannen van demissionair woonminister Hugo de Jonge om de huren in de vrije sector te reguleren. Het adviesorgaan waarschuwt voor een mogelijk dalend aanbod van huurwoningen, wat nadelig kan zijn voor woningzoekenden. Het benadrukt de onduidelijkheid over […] Lees verder

Zorgen om invoering Omgevingswet

8 november 2023 Invoeringsproblemen nopen tot uitstel Op 31 oktober heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin wordt geconcludeerd dat zowel het Digitaal Stelsel Omgevingswet als het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds kampen met aanzienlijke uitvoeringsproblemen. Dit rechtvaardigt volgens de motie geen verantwoorde invoering per 1 januari 2024. Stemming en reactie Minister de Jonge De […] Lees verder

Flexplekverhuurder WeWork vraagt uitstel van betaling aan

8 november 2023 Financiële tegenslag en uitstel van betaling WeWork, de Amerikaanse flexplekverhuurder, heeft uitstel van betaling aangevraagd (chapter 11) nadat het aandeel dit jaar met 98,5% is gedaald. Het Japanse SoftBank, dat een aanzienlijk belang in WeWork heeft, beweert dat het bedrijf een schuldherstructurering nodig heeft om te overleven. Schuldherstructurering onvoldoende Ondanks eerdere pogingen tot schuldherstructurering, slaagt […] Lees verder

Verbod tijdelijke verhuur woningen geen gelopen race na draai BBB

8 november 2023 Het voorgestelde verbod op tijdelijke huurcontracten voor woningen is nog niet zeker, aangezien de BBB-fractie in de Eerste Kamer zich tegen het initiatiefwetsvoorstel keert, ondanks eerdere steun in de Tweede Kamer. Het CDA, dat het verbod aan een meerderheid kan helpen, heeft ook grote twijfels. Draai van BBB en zorgen van CDA BBB-senator Eric Kemperman […] Lees verder

Verandering in planschadevergoeding onder de Omgevingswet

8 november 2023 De Omgevingswet brengt veranderingen in de regeling voor planschade met zich mee, wat van invloed is op bedrijven en burgers. Deze veranderingen hebben betrekking op het moment waarop benadeelden nadeelcompensatie kunnen aanvragen. Huidige regeling onder de Wet ruimtelijke ordening Onder de huidige Wet ruimtelijke ordening kunnen burgers en bedrijven planschadevergoeding aanvragen zodra de gemeente planologische […] Lees verder

Verzet tegen Omgevingswet verliest kracht: ‘motie onwerkbaar’

8 november 2023 Problemen en uitstel Het verzet van de Eerste Kamer tegen de Omgevingswet lijkt weinig impact te hebben. Aanvankelijke zorgen over softwareproblemen, uitvoeringspraktijk, en minimale functionele eisen leidden tot uitstel van deze belangrijke hervorming. De wet, gericht op het vereenvoudigen van bouw-, milieu- en geluidsregels, werd uiteindelijk goedgekeurd voor invoering op 1 januari 2024. Veranderingen na […] Lees verder

Dochter VolkerWessels moet per direct werk aan hoofdkantoor ABN Amro neerleggen

30 oktober 2023 Contractuele geschillen De rechter heeft besloten dat G&S Vastgoed, een dochteronderneming van VolkerWessels, de werkzaamheden aan de herontwikkeling van het ABN Amro-hoofdkantoor onmiddellijk moet staken. Dit besluit volgt na een rechtszaak aangespannen door Victory Group, de eigenaar van het pand aan de Zuidas, die beweerde dat G&S slecht management toepaste en ervaren personeel verloor. Dit […] Lees verder

Wet kwaliteitsborging voor bouw (Wkb) treedt gefaseerd in werking

30 oktober 2023 Nieuwbouw vanaf 1 januari 2024 De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt op 1 januari 2024 van kracht voor nieuwbouwwoningen. Hierbij moeten bouwbedrijven kwaliteitsborgers inschakelen om de naleving van het Bouwbesluit te waarborgen. Verbouwingen pas na 2025 onder Wkb Verbouwingswerkzaamheden vallen pas op zijn vroegst in 2025 onder de Wkb. De minister, Hugo de […] Lees verder

Veranderingen in planschade door de Omgevingswet

24 oktober 2023 De invoering van de Omgevingswet brengt diverse veranderingen met zich mee, waaronder aanpassingen in de regeling voor planschade, die voortkomt uit de huidige Wet ruimtelijke ordening. Wat zijn de implicaties van deze veranderingen voor bedrijven en burgers? In dit artikel bespreken we de belangrijkste wijzigingen in de regeling voor planschade onder de Omgevingswet. Huidige regeling […] Lees verder

Financier dwingt veiling van waardevol perceel af

23 oktober 2023 Een vastgoedfinancier, Fiduciam genaamd, heeft via de kortgedingrechter afgedwongen dat een waardevol braakliggend perceel in Amsterdam geveild wordt. De eigenaar van het perceel, die al maanden geen rente meer betaalt, probeerde de executieverkoop tegen te houden door te dreigen met juridische stappen tegen de notaris. Rechter geeft groen licht voor veiling De rechter heeft groen […] Lees verder