Nieuws

Resultaten met de tag: Juridisch

Grens voor regulatie huurprijs komt op circa 1000 euro per maand

3 oktober 2022 Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wil dat woningen met een huurprijs tot ongeveer 1.000 euro per maand een gereguleerde huur krijgen die is gebaseerd op hetzelfde puntensysteem dat nu ook al geldt voor sociale huurwoningen. In september 2022 vond er een debat over de woningbouw plaats in de Tweede Kamer waar […] Lees verder

De Rijksbegroting voor 2023 zet in op woningbouw en verduurzaming, maar het stikstofprobleem blijft

27 september 2022 Op Prinsjesdag werd de Rijksbegroting voor 2023 gepresenteerd. Hierin is ruime aandacht voor de bouwsector. Het kabinet heeft grootse plannen voor de bouw van nieuwe woningen en voor het isoleren van bestaande huizen. Alleen wordt er nog geen duidelijk antwoord gegeven hoe deze plannen worden ingepast in de stikstofproblematiek. In de Troonrede merkte Koning Willem-Alexander […] Lees verder

Bouw basisschool in Oost-Souburg gaat niet van een leien dakje

27 september 2022 Opnieuw haalt de nieuwbouw van basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg het nieuws. In mei 2022 moest de school in aanbouw in zijn geheel worden afgebroken omdat het gebouw precies verkeerd om stond. Het gebouw was 180 graden gespiegeld waardoor de trappen verkeerd stonden en de kinderopvang die deel uitmaakt van de school de ingang op […] Lees verder

CDA fractie in de Tweede Kamer roept eigen minister De Jonge op: beperk bouw grote distributiecentra

18 september 2022 De CDA fractie in de Tweede Kamer roept minister De Jonge op tot een tijdelijke bouwstop voor grote distributiecentra. CDA Kamerlid Jacco Geurts is van mening dat er een eind moet komen aan de ‘verdozing’ van Nederland en vraagt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daarom om maatregelen te nemen om de komst van […] Lees verder

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om woningen aan speciale groepen toe te wijzen

18 september 2022 Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil de Huisvestingswet aanpassen vanaf 2023. De wijziging houdt vooral in dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om woningen toe te laten wijzen aan ‘eigen’ inwoners. Het gaat dan om sociale huurwoningen en koopwoningen met een prijs tot aan de grens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het gaat […] Lees verder

Huurprijzen in de vrije sector stijgen anderhalf keer zo hard als in 2021

12 september 2022 De huurprijzen in de vrije sector zijn in 2022 met gemiddeld 3,8% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 bedroeg die stijging nog slechts 2,2%. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Het percentage over 2022 is hoger dan de maximaal toegestane huurverhoging bij ‘bestaande’ huurders. Die is voor 2022 […] Lees verder

RIVM kantoor in Utrecht wordt nog duurder en is pas in 2025 klaar

12 september 2022 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt een nieuw kantoor. Het is de bedoeling dat de medewerkers er hun intrek nemen samen met die van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maar de oplevering is opnieuw uitgesteld. Het kantoor wordt gebouwd op het Science Park bij de Universiteit van Utrecht. Onder andere conflicten […] Lees verder

Marks & Spencer moet winkelpand uit 1930 verbouwen in plaats van slopen

29 augustus 2022 Marks & Spencer wil een nieuwe winkel openen aan Oxford Street in Londen. Met dat plan lijkt niets mis, ware het niet dat het pand dat op de locatie staat nu ook al een winkel is en dateert uit 1930. M&S wilde eigenlijk nieuwbouw, maar meerdere Britse architecten pleiten ervoor om het oude pand niet […] Lees verder

Is er nog toekomst voor de Scheveningse Pier?

29 augustus 2022 De Scheveningse Pier wordt met sluiting bedreigd. Uit onderzoek blijkt dat het beton ernstig is aangetast onder invloed van zout zeewater en weersomstandigheden. Begin 2022 werd een bouwkundig onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het beton afbrokkelt. Als er niet wordt ingegrepen moet de Pier uiteindelijk worden gesloten omdat het dan te gevaarlijk wordt voor […] Lees verder

Huizen in Nederland verzakken als gevolg van de langdurige droogte

25 augustus 2022 Het neerslagtekort in Nederland zorgt voor veel problemen. Eén daarvan is dat huizen en ook andere gebouwen gaan verzakken. Vooral in rivierengebieden kunnen er veel problemen ontstaan als er niet snel iets gebeurt. Aannemers verwachten zoveel werk te krijgen dat zij dit niet aankunnen, vooral ook omdat er ook in deze sector grote tekorten aan […] Lees verder