Resultaten met de tag: Juridisch

14 oktober 2019

Stikstofkwestie drukt omzet bouwsector omlaag

De stikstofkwestie krijgt steeds meer effect op de bouwsector. Orderportefeuilles lopen terug en projecten stranden al in de voorbereidingsfase. Bouwbedrijven betalen een hoge prijs. Zij zorgen namelijk niet voor de hoogste uitstoot. Daarvoor zijn de industrie, landbouw en verkeer het meest verantwoordelijk. Inmiddels liggen al zo’n 18.000 bouw- en infraprojecten stil. Na de stikstofuitspraak van […]

Zwakke kantoorvloeren kosten eigenaren en huurders miljoenen euro’s

Door aangescherpte bouwregels zullen veel huurders, aannemers en kantooreigenaren hoge kosten moeten maken. Aanleiding is het instorten van een parkeergarage in Eindhoven, in de zomer van 2017. Na dit incident, waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen, werden de regels aangepast. Dat betekent dat veel betonnen vloeren in Nederland te zwak zijn. Controles en herstelwerkzaamheden moeten ervoor […]

30 september 2019

Vereenvoudiging van regels voor gemeenten met nieuwe Omgevingswet

Vanaf 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking treden. Gemeenten krijgen eenvoudiger mogelijkheden om te bouwen en te laten bouwen binnen hun gemeentegrenzen. Gemeenten krijgen met de nieuwe wet meer mogelijkheden om optimaal in te spelen op lokale behoeften. Daarbij gaat het niet alleen om wat projectontwikkelaars willen bouwen, maar ook waar de […]

26 september 2019

Deel huurwoningen uit vrije sector wordt sociale huurwoning

Het kabinet kijkt volop naar maatregelen om de woonlasten voor burgers te beperken. Eén daarvan is een wet die al te sterke stijging van de huren moet beperken. Hierdoor zal wellicht een deel van het woningaanbod verschuiven van de vrije sector naar de sociale sector. Dit komt omdat het kabinet voorstelt om de huur mede […]

Klimaatakkoord wordt deels gefinancierd uit hogere overdrachtsbelasting bedrijven

Uit de Miljoenennota 2019 blijkt dat de regering voornemens is om de overdrachtsbelasting voor bedrijven met een procent te verhogen naar 7%. Dit percentage geldt ook voor onbebouwde grond voor woningen en voor ziekenhuizen, horeca en winkelpanden. Voor bestaande woningen blijft de overdrachtsbelasting 2%. Het kabinet denkt erover om deze belasting voor beleggers te verhogen, […]

23 september 2019

Toch kansen om te bouwen ondanks de ‘stikstofuitspraak’ van de RvS

De stikstofuitspraak die de Raad van State in mei 2019 deed heeft grote gevolgen voor grote en kleine bouwprojecten in heel Nederland. Huizen, bedrijfspanden en wegen kunnen niet worden voltooid of met de bouw kan niet worden begonnen omdat de stikstofuitstoot te hoog is. De hoop dat de woningbouw een flinke boost zou kunnen krijgen […]

16 september 2019

Talloze projecten in onzekerheid door stikstofuitspraak Raad van State

De gevolgen van de stikstofuitspraak zijn nog veel groter dan gedacht. Zo blijkt dat wel 18.000 projecten op losse schroeven komen te staan. Oorzaak is het schrappen van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde dit voorjaar dat dit programma veel te soepel is en niet meer gebruikt mag worden. Het PAS bood […]

10 september 2019

VVD en CDA willen krakers voorgoed verdrijven uit leegstaande panden

Krakers horen al tientallen jaren bij Nederland. Panden die langdurig leeg staan worden gekraakt en als ze alsnog moeten worden ontruimd gaat dat soms gepaard met stevige rellen. Het zijn echt niet uitsluitend criminelen die in kraakpanden wonen. Het zijn ook kunstenaars en mensen die qua levensstijl liever kiezen voor een vrij leven dan een […]

5 september 2019

Bouwsector loopt miljarden mis door stikstofuitspraak

De stikstofuitspraak, die de Raad van State in mei deed, heeft grote gevolgen voor bouwbedrijven. Vooral kleine bedrijven kunnen in de gevarenzone terecht komen. Uit berekeningen blijkt dat de bouwsector rekening moet houden met €14 miljard aan gemiste omzet. Het wachten is nu op noodmaatregelen vanuit de overheid om ingrijpende gevolgen de beperken. Vooral de […]

Vonovia laat Berlijnse huurders in de kou staan

Berlijnse huurders zullen het voorlopig nog moeten doen met hun oude keuken of afbladderende kozijnen. Dat maakte vastgoedbedrijf Vonovia bekend. Het budget om Berlijnse huurwoningen op te knappen gaat helaas aan hun neus voorbij. Het geld zal worden gebruikt voor woningen in andere regio’s. Huurders in Duitsland, Zweden en Oostenrijk kunnen dus wel een modernisering […]