Nieuws

Resultaten met de tag: Juridisch

Wat zijn de gevolgen van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering?

6 juli 2021 Per 1 juli 2021 treedt de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. De Bouwvrijstelling maakt onderdeel uit van deze wet. Deze vrijstelling geldt voor eenmalige aanlegactiviteiten en voor bouw en sloopwerk dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Natura 2000 vergunning is nu niet meer nodig. Bouw- en sloopactiviteiten en eenmalige aanleg vallen onder de nieuwe […] Lees verder

Steeds meer drones veroveren het luchtruim direct boven ons

6 juli 2021 Aan vliegtuigen zijn we al vele decennia gewend. Maar de lucht op enkele tientallen meters hoogte was alleen bedoeld voor de vogels. Maar nu komen er steeds meer laagvliegende voertuigen. Want in de 21e eeuw krijgt de mens steeds meer behoefte om ook dat deel in de lucht in te nemen. Zowel voor het vervoer […] Lees verder

Hoe kan de invoering van de Omgevingswet probleemloos worden ingevoerd?

23 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet staat al uitgebreid ter discussie nog voordat deze is ingevoerd. De startdatum is opnieuw opgeschoven, nu naar medio 2022. Vooral het DSO (digitaal systeem) moet nog verder worden doorontwikkeld. Maar deskundigen vragen ook aandacht voor de bestuurs-juridische aspecten moeten voldoende aandacht krijgen. Deze lijken nu onder te sneeuwen. Er is een drietal […] Lees verder

Testen van software voor nieuwe Omgevingswet is gestart

7 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet treedt halverwege 2022 in werking. Vooruitlopend daarop konden bureaus voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen oefenen met de omgevingssoftware die voor deze wet is ontwikkeld. Dit is belangrijk, want voordat de wet van kracht wordt moeten alle betrokken partijen hier goed mee om kunnen gaan. Omdat de Omgevingswet is gebaseerd op participatie en […] Lees verder

Vraagtekens bij wenselijkheid rechtspraak door de Raad van State

7 juni 2021 De Raad van State heeft twee belangrijke taken. Het is een adviesorgaan en de RvS doet uitspraak in conflicten tussen burgers en de overheid. Maar bij die tweede bevoegdheid van bestuursrechter worden steeds vaker vraagtekens gezet. De Raad van State zou zich als adviesorgaan voor de regering niet moeten bemoeien met rechtspraak. Iemand die een […] Lees verder

Renswoude geeft het goede voorbeeld met nieuwbouw van woningen

26 mei 2021 De woningbouw in Nederland is al geruime tijd een zorgenkind. Er is dringend behoefte aan meer huizen, maar het realiseren van nieuwbouw gaat lang niet overal met de gewenste snelheid. Een voorbeeld waar het goed gaat is Renswoude in de provincie Utrecht. Deze plaats in de Gelderse Vallei heeft duidelijk minder moeite om de plannen […] Lees verder

“Als je je bezighoudt met omgevingsrecht dan is deze cursus niet nuttig, maar noodzakelijk!”

25 mei 2021 Docent Krijn de Ruijter aan het woord: “Kennis is de grootste kans op een goede afloop”. ‘’Heel erg betrokken en oplettend’’, zo noemt Krijn ‘zijn’ cursisten in de lessen omgevingsrecht die hij sinds 2018 geeft voor VastgoedBS. Van medewerkers van woningbouwcorporaties, architecten, projectleiders en projectmanagers van bekende ontwikkelaars tot vastgoedadviseurs bij zowel kleine als grote […] Lees verder

Woningcorporaties in de clinch met huiseigenaren

20 mei 2021 Het is een doorn in het oog van woningcorporaties: Huurders van een sociale huurwoning die zelf meerdere panden bezitten die ze voor vaak veel geld verhuren. Huisjesmelkers die zelf in een sociale huurwoning wonen overtreden geen regels. Ze wonen er vaak al jaren. Nu het ze financieel beter gaat kopen ze panden die vervolgens worden […] Lees verder

Bezwaarmogelijkheid zet rem op woningbouw

20 mei 2021 Gemeenten en projectontwikkelaars willen dolgraag bouwen om aan de enorme vraag naar woningen te kunnen voldoen. Maar ze stuiten daarbij vaak op bezwaren van omwonenden. Een bezwaarprocedure tegen een woningbouwproject kan een jarenlange vertraging betekenen. Daarom wordt ervoor gepleit om de mogelijkheden voor het maken van bezwaar te beperken. Er wordt steeds vaker bezwaar gemaakt […] Lees verder

Veel klachten bij de Huurcommissie over inkomensafhankelijke huurverhoging

17 mei 2021 Sinds enkele jaren hebben verhuurders de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Sinds die optie er is, is het aantal klachten over de verhoging van de huur flink toegenomen. De Huurcommissie behandelde aanzienlijk meer zaken. Vooral huurders met een middeninkomen krijgen vaak jaar in, jaar uit te maken met forse huurverhogingen, gebaseerd op […] Lees verder