Nieuws

Resultaten met de tag: Juridisch

Particuliere beleggers verzetten zich tegen voorgenomen maatregelen ter regulering van de huurprijzen

11 oktober 2021 Demissionair minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen wil maatregelen treffen om de huurprijzen in de particuliere sector minder te laten stijgen. Vastgoedeigenaren zijn niet te spreken over het maatregelenpakket en dreigen naar de rechter te stappen. De maatregelen zullen tot gevolg hebben dat een deel van de vrije sector huurwoningen in steden als […] Lees verder

Hudson’s Bay Canada is 7 miljoen voorschot aan huur verschuldigd aan ASR

11 oktober 2021 De vastgoedtak van ASR heeft succes geboekt bij de rechtbank in Amsterdam. Warenhuisketen Hudson’s Bay moet een voorschot betalen van 7 miljoen euro aan nog te vorderen achterstallige huur. Het begon zo mooi: de komst van warenhuisketen Hudson’s Bay naar Nederland. Maar het ging al snel mis en eind 2019 ging de Nederlandse tak failliet. […] Lees verder

Ambitieuze plannen voor hoogbouw vallen niet bij iedereen in goede aarde

11 oktober 2021 De gemeente Den Haag heeft grote plannen om een bijdrage te leveren aan de woningschaarste. Er moeten woontorens komen op locaties tussen de stations Hollands Spoor en Laan van NOI. De huidige bewoners vrezen dat dit ten koste zal gaan van hun woongenot. Ondernemers weten nog niet of ze hun bedrijf wel kunnen voortzetten. In […] Lees verder

Schiet de Nederlandse staat verzekeraar Woningborg te hulp met een kapitaalinjectie?

7 oktober 2021 Woningborg is de grootste afbouwverzekeraar in Nederland. Zij verzekeren bouwprojecten maar zitten nu aan hun ‘plafond’. Nieuwe projecten kunnen dus niet meer worden verzekerd en liggen daardoor stil. Deze vertraging levert uiteraard flinke financiële schade op. Daarom gaan er nu stemmen op dat de landelijke overheid de verzekeraar met een kapitaalinjectie te hulp moet komen. […] Lees verder

Berlijnse vastgoedeigenaren hangt onteigening boven het hoofd na uitslag referendum

7 oktober 2021 Vastgoedeigenaren in Berlijn zijn niet blij met de uitkomst van een referendum in de Duitse hoofdstad. Ruim de helft van de kiesgerechtigden die hun stem uitbrachten stemde vóór onteigening van woningen van eigenaren die meer dan 3.000 panden in hun bezit hebben. Het referendum is niet bindend. De Bondsdag kan altijd besluiten om de uitkomst […] Lees verder

Komt er een einde aan de verhuurdersheffing voor woningcorporaties?

7 oktober 2021 Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag 2021 lijkt er beweging te komen in de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Deze belasting werd in 2013 ingevoerd voor organisaties met meer dan 50 sociale huurwoningen. Corporaties verfoeien de belasting, omdat deze hen belemmert in het verduurzamen van bestaande woningen en het investeren in nieuwbouw. De regering denkt na […] Lees verder

“Als vastgoedconsultant kun je je begeven in een juridisch wespennest.”

5 oktober 2021 “Je in 8 maanden opleiden tot jurist lukt ons helaas niet. Wel leren we je de klappen van de zweep en zorgen we ervoor dat je met de juiste juridische kennis op verantwoorde en veilige wijze verbintenissen kunt aangaan. Dat je weet waar je op moet letten om problemen te voorkomen en hoe je de […] Lees verder

Plan voor omzetting vrije sector huurwoningen naar sociale huurwoningen ligt al sinds 2020 op de plank

29 september 2021 Starters op de woningmarkt trokken in september 2021 naar Amsterdam om te protesteren tegen de crisis op de woningmarkt. Ze eisten goedkopere huurwoningen en koopwoningen omdat vooral deze groep op de huidige woningmarkt nauwelijks kans maakt op een huis. Een voorstel voor beperking van de huren werd al in 2020 gepresenteerd. Hierin wordt voorgesteld om […] Lees verder

Amsterdams Gerechtshof stelt lagere huurkorting vast voor hotel

21 september 2021 Het Gerechtshof in Amsterdam heeft uitspraak gedaan in hoger beroep inzake de huurkorting als gevolg van de corona maatregelen die een hotel van een lagere rechter kreeg toegewezen. Het Amsterdamse hotel Swissôtel stapte in 2020 naar de rechter om een huurkorting af te dwingen vanwege de coronamaatregelen. De rechter wees deze ook toe. Maar de […] Lees verder

Maatregelen in de huursector zorgen voor de laagste huurstijging sinds 1960

16 september 2021 De stijging van de huurprijzen is in 2021 binnen de perken gebleven. Gemiddeld stegen de huren met minder dan 1%. Dat was niet omdat huiseigenaren geen hogere stijging wilden, maar omdat ze gebonden zijn aan regels van de overheid. De huren in de sociale sector werden bevroren. In de vrije sector moesten worden gemaximaliseerd. Sinds […] Lees verder