Resultaten met de tag: Overheid

14 januari 2020

Herziening van de koopwoningmarkt dringend noodzakelijk

Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, geeft regelmatig zijn mening over de huidige stand van zaken op de huizenmarkt. Hij pleit nu voor een herziening van de koopwoningmarkt. Er zijn al maatregelen genomen, de aftrek van hypotheekrente wordt langzaam afgebouwd. Ook onbelast opbouwen van vermogen om de hypotheek op termijn af te kunnen lossen kan inmiddels […]

6 januari 2020

TNO verwacht forse toename van vraag om verpleeghuiszorg

TNO voorspelt dat we over pakweg 20 jaar twee keer zo veel plaatsen nodig hebben in verpleeghuizen. De uitbreiding van verpleeghuiszorg gaat niet snel genoeg. De vergrijzing zal flink toenemen, omdat de babyboom generatie de komende jaren de leeftijd bereikt van toenemende vraag om zorg. Dat, plus het feit dat we steeds ouder worden, zal […]

Grondbelasting is een goed alternatief voor onroerendezaakbelasting

Maarten Allers, hoogleraar voor onder andere sociale woningbouw, pleit ervoor om de huidige OZB die huiseigenaren betalen om te vormen naar een grondbelasting. Dit zal volgens hem een boost geven aan de stagnerende woningbouw. Gemeenten kunnen op deze manier investeringen in woningbouw terugverdienen. Dit geld kan worden uitgegeven om sociale voorzieningen in wijken te realiseren. […]

30 december 2019

CBS voorspelt groei Nederlandse bevolking naar 19 miljoen in 2039

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de groei van de bevolking van Nederland gestaag doorgaat. Rond 2039 wonen er 19 miljoen mensen in ons land. De groei komt niet zozeer door een hoog geboortecijfer. Dat zal verder dalen. De toename van het aantal inwoners komt vooral door migratie en gezinshereniging. Het gaat […]

Gemeenten lopen risico’s bij de aankoop van bouwgrond voor woningen

De aankoop van bouwgrond heeft sommige gemeenten flink in de problemen gebracht. Vooral sinds 2008 toen de economische crisis ontstond en jaren aanhield. Het resulteerde in forse verliezen die moesten worden afgeboekt omdat de prijs van grond catastrofaal daalde. In sommige gemeenten leidde dat tot forse bezuinigingen op onder andere culturele posten zoals theaters, buurthuizen […]

20 december 2019

Sluiting van woningen vanwege drugsvondst treft vaak onschuldige medebewoners

In Rotterdam werden tot nu toe in 2019 al 94 woningen gesloten nadat er drugs werden  gevonden. De burgemeester heeft die mogelijkheid op grond van de Opiumwet. Vaak wordt dit gedaan om in de wijk een signaal af te  geven dat drugshandel niet wordt getolereerd. Maar even zo vaak treft het bewoners die niets te […]

17 december 2019

Groot tekort aan nieuwbouw woningcorporaties

Het aantal nieuwbouwwoningen, gebouwd door woningcorporaties, blijft fors onder de maat. De grote plannen om 34.000 woningen per jaar te bouwen, blijven steken. Na aftrek van sloopwoningen en verkochte woningen, kwamen er in 2018 in totaal maar 2000 corporatiewoningen bij. De branchevereniging van woningcorporaties zegt veel meer te willen bouwen. Dat lukt niet vanwege te […]

16 december 2019

Betrokkenen moeten urgentie woningbouw veel meer gaan voelen

Dat de stikstofcrisis als hoofdschuldige wordt aangemerkt voor de stagnerende woningbouw, is niet terecht. Al voor de stikstofuitspraak was er sprake van een vertraging in de nieuwbouw waar te nemen. Er werden maar weinig bouwvergunningen verstrekt en de toekomst zag er niet rooskleurig uit. Een oplossing van de stikstofcrisis betekent dan ook geen oplossing van […]

10 december 2019

Felle kritiek van grote steden op plannen voor regulering Airbnb

De overheid wil de regels voor Airbnb reguleren om de wildgroei tegen te gaan. Maar de grote steden zijn verre van overtuigd dat de plannen die het Rijk nu op tafel legt ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Dat komt omdat nu alleen de verhuurders verplichtingen opgelegd krijgen. Platforms als Booking.com en Airbnb blijven buiten schot. Volgens […]

De Randstad wordt minder populair voor vastgoedbeleggers

Beleggen in vastgoed is nog steeds lucratief. Maar daarvoor moet je wel je heil zoeken in andere regio’s in Nederland. De Randstad levert niet meer de hoogste rendementen op. Daarvoor moet je beleggen in vastgoed in Sudwest-. Hier behalen beleggers nog steeds rendementen van boven de 5%. Datzelfde geldt voor vastgoed in de regio Heerlen […]