Resultaten met de tag: Overheid

18 november 2019

De noodknop middenhuur van minister Ollongren gaat in de ijskast

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken had een ambitieus plan bedacht om de huren in de vrije sector binnen de perken te houden, de noodknop middenhuur. Deze maatregel moest voorkomen dat de huren van woningen tot 1000 euro huur per maand te hard zouden stijgen. Deze plannen stuitten gelijk al op de nodige bedenkingen. Beleggers […]

11 november 2019

Overheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

De overheid wil duidelijk een voorbeeldrol nemen in het gebruik van zonne-energie. Daarom worden er op steeds meer panden van de overheid zonnepanelen geplaatst om hiermee geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Dat er naar andere bronnen moet worden gezocht om fossiele brandstof te vervangen in de toekomst is duidelijk. Zonne-energie maakt […]

Mogelijk compleet nieuwe aanbesteding ontwikkeling Zuidas Amsterdam

De plannen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas waren zo mooi en zo ambitieus. Het moest de blauwdruk worden van de nieuwe ontwikkeling van stedelijke gebieden. Met de perfecte integratie van wonen en werken en een perfecte infrastructuur. Inmiddels staan die plannen grotendeels op losse schroeven en is het uiterst onzeker of ze ooit […]

Financiële tegenvallers zijn een steeds groter risico voor de bouwsector

Als gevolg van financiële tegenvallers in de bouw kampt deze sector met groeiende problemen. Was er eerst alleen het probleem van een gebrek aan personeel en te veel werk, nu is de situatie heel anders. Als gevolg van de stikstofcrisis en het probleem met PFAS in de grond liggen honderden bouwprojecten stil en is het […]

Kantoorlocaties in randgemeenten worden steeds populairder

Voor het huren van een kantoorlocatie betaal je in het centrum of op een andere A-locatie in een grote stad inmiddels de hoofdprijs. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om zich in een randgemeente te vestigen. Hier is kantoorruimte vaak nog wel te huren voor een redelijke prijs. Doordat er in grote steden nauwelijks […]

Overheid geeft het goede voorbeeld met verduurzaming

De Rijksoverheid heeft besloten om vanaf nu bij alle inkoop en aanbesteding de nadruk te leggen op verduurzaming. Daarbij neemt de overheid het risico voor lief dat dit kan leiden tot stijging van de kosten. Het beleid wordt overal doorgevoerd. Zowel bij de aanbesteding voor kantoren en wegen als voor de inkoop van kantoorartikelen voor […]

31 oktober 2019

VvE-Belang: VvE’s zijn de dupe van de strijd van banken tegen witwassen

Banken voeren een actief beleid om witwassen en financiering van terrorisme. Dat is natuurlijk te prijzen, maar bestuurders van VvE’s dreigen daar de dupe van te worden. Zij moeten verplicht formulieren invullen waarmee ze de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden. Een weigering betekent dat de rekening van de VvE wordt geblokkeerd. VvE’s zijn goede ‘klanten’ van de […]

Kantoorpanden transformeren levert nieuwe woningen op

De keuze om winkel- en kantoorpanden te transformeren tot nieuwe woningen, blijkt vruchtbaar. Vorig jaar leverde de ombouw van dergelijke gebouwen 13.000 nieuwe woningen op. De woningen, die door deze transformatie beschikbaar kwamen, zorgden voor 14% van het totaalaanbod. Door de krapte op de woningmarkt, werd de laatste jaren gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Leegstaande kantoorpanden […]

Bevriezing en maximeren Berlijnse huren roept veel weerstand op

Berlijn voert verregaande maatregelen door om de stijgende huren aan te pakken. Het stadsbestuur heeft plannen voor een nieuwe wet om de Berlijnse huren te reguleren goedgekeurd. Deze wet zal volgend jaar met terugwerkende kracht worden ingevoerd. De gevolgen ervan zijn groot. De ouderdom en de staat van een woning worden gekoppeld aan een maximum […]

Onrust om natuurvergunning distributiecentra

Veel distributiecentra zouden zomaar illegaal kunnen zijn. Ze hebben namelijk geen Wet natuurbeschermings-vergunning. Die was tot afgelopen mei ook helemaal niet nodig. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 maakte het mogelijk zonder natuurvergunning te bouwen. Als de stikstofuitstoot beneden de vastgestelde grens bleef, hoefde er geen vergunningaanvraag bij de provincie gedaan te worden. Met […]