Resultaten met de tag: Overheid

16 september 2019

Kabinet helpt wooncrisis uit het slop

De woningsector is blij met de kabinetsplannen om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Vooral in de grote steden begint de krappe woningmarkt zijn tol te eisen. Door hoge prijzen kunnen jongeren nauwelijks meer aan een woning komen. Daarnaast worden er te weinig nieuwe huizen gebouwd. Eindelijk wordt er nu van hogerhand een […]

10 september 2019

Projectontwikkelaars roepen op tot opheffing bouwstop vanwege stikstof

Als gevolg van te hoge stikstofuitstoot in bepaalde regio’s zijn verschillende bouwprojecten stilgelegd of lopen in ieder geval flinke vertraging op. Terwijl de woningbouw toch al onder druk staat dreigt er nu nog meer stagnatie omdat de Raad van State heeft geconcludeerd dat bepaalde bouwprojecten te dicht bij hoge uitstoot van stikstof liggen en daarom […]

Huurprijzen in 2019 harder gestegen dan in 2018

Begin september 2019 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers waaruit blijkt dat de huurprijzen in 2019 harder zijn gestegen dan het jaar ervoor. De stijgende inflatie heeft hieraan bijgedragen, aldus het CBS. De huren stegen gemiddeld met 2,5%. Ook de vrije sector, die zich in principe niet aan regels hoeft te houden, […]

Groen energielabel voor alle kantoren in Nederland lijkt een onmogelijke opgave

De regering heeft vastgelegd dat alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 2023 een groen energielabel moeten hebben. Dat wil zeggen dat het label minimaal C moet zijn, waar A het hoogst haalbare is en G het laagste niveau. Aangezien op dit moment nog zo’n 30 miljoen vierkante meter kantoorruimte daar niet aan voldoet, lijkt dit een […]

Is de bouwstop vanwege de stikstofnormering een paniekreactie?

Neprom, de vereniging van vastgoedondernemers, laat zich horen aangaande het stikstofprobleem. Volgens de voorzitter en de directeur van Neprom is het stilleggen van bouwprojecten voor nieuwe woningen een probleem. Deze maatregelen zijn genomen nadat de Raad van State in mei 2019 oordeelde dat veel projecten te dicht bij een gebied lagen met een te hoge […]

5 september 2019

Vonovia laat Berlijnse huurders in de kou staan

Berlijnse huurders zullen het voorlopig nog moeten doen met hun oude keuken of afbladderende kozijnen. Dat maakte vastgoedbedrijf Vonovia bekend. Het budget om Berlijnse huurwoningen op te knappen gaat helaas aan hun neus voorbij. Het geld zal worden gebruikt voor woningen in andere regio’s. Huurders in Duitsland, Zweden en Oostenrijk kunnen dus wel een modernisering […]

2 september 2019

Gaat de sociale woningbouw het volgende decennium halen?

Het Rijk bedoelt het misschien zo goed, maar de sociale woningbouw bezwijkt zo ongeveer onder de regels en voorwaarden waar zij aan moeten voldoen om nieuwbouw te kunnen realiseren. En daar is nu juist zo’n behoefte aan want het tekort aan met name sociale huurwoningen neemt nog steeds toe. De overkoepelende vereniging van woningcorporaties, Aedes, […]

Positie van provincies vraagt om veel vindingrijkheid

De positie van provincies binnen de overheid is zeker niet te benijden. Ze moeten laveren tussen gemeenten, waterschappen en het Rijk, en daarbij de hen opgelegde taken naar behoren uitvoeren. De provincies bepalen waar mag worden gebouwd en wat er mag worden gebouwd. Ze regelen het openbaar streekvervoer en houden zich bezig met infrastructuur, werkgelegenheid […]

23 augustus 2019

Veiligheidscontrole van stadions kan vaak beter

Na het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion, dat gelukkig leeg was, rijst opnieuw de vraag hoe adequaat de veiligheidscontroles van Nederlandse voetbalstadions worden uitgevoerd. Het Auditteam Voetbal en Veiligheid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, doet al enkele jaren onderzoek om profclubs, politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie […]

20 augustus 2019

Spectaculaire groei in huizenbezit buitenlandse beleggers in Nederland

In 2018 groeide het bezit van met name appartementen in Nederland bij buitenlandse beleggers in vastgoed fors. De stijging bedroeg maar liefst 35% en steeg naar ruim 5,5 miljard euro. Voorheen waren het vooral de pensioenfondsen die belegden in vastgoed, maar nu zijn het ook de beleggers uit landen als Zweden, Canada en Azië. Bijna […]