Nieuws

Resultaten met de tag: Overheid

Johan Conijn pleit voor een politiek daadkrachtig woningbeleid in Nederland

1 april 2021 Emeritus-hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn i nodig. Een daadkrachtig woningbeleid kan alleen van de grond komen als de landelijke politiek er een speerpunt van maakt er duidelijk over: Als de situatie op de woningmarkt in Nederland uit het slop moet worden getrokken dan is er meer daadkracht tijdens de aankomende kabinetsperiode. Conijn pleit voor snelle actie […] Lees verder

Duidelijkheid over bouwplannen voor nieuwe woningen dringende noodzaak

22 maart 2021 Het is volgens deskundigen dringend noodzakelijk om de bouwlocaties voor nieuwe woningen in kaart te brengen. Zo wordt voorkomen dat investeerders en overheden langs elkaar heen werken en er huizen worden gebouwd op locaties die misschien niet ideaal zijn. Ook moet er meer overleg komen over het soort woningen dat wordt gebouwd. Zo is er […] Lees verder

Aantal nieuwbouwwoningen nog niet op gewenst niveau

9 maart 2021 Het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks in Nederland moet worden gebouwd ligt nog niet op het gewenste niveau om de doelstellingen voor de langere termijn te halen. In 2020 werd vergunning verleend voor de bouw van circa 66.000 nieuwe huizen. Dit betreft projecten voor 2021 en 2022. Daarmee wordt bij lange na nog niet voldaan aan […] Lees verder

Ollongren: Geen verhoging huren van sociale huurwoningen per 1 juli 2021

2 maart 2021 De huurverhoging van sociale huurwoningen zal per 1 juli 2021 is van de baan. Dat heeft minister Kajsa Ollongren besloten. Normaal gesproken worden de huren jaarlijks per deze datum aangepast. Gezien de coronacrisis die voor veel mensen verstrekkende gevolgen heeft, vindt de minister het nu niet passend de huurprijzen te verhogen van woningen waar de […] Lees verder

Kabinet wil halt toeroepen aan particuliere verhuur van woningen

23 februari 2021 Het kabinet wil een wetsvoorstel indienen waardoor gemeenten meer bevoegdheden krijgen om de particuliere woningverhuur aan banden te leggen. Het komt steeds vaker voor dat een woning wordt gekocht door een particuliere belegger die het huis vervolgens voor veel geld verhuurt. Hierdoor moet het voor gemeenten mogelijk worden om verhuur alleen toe te staan aan […] Lees verder

Corporaties willen niet opnieuw in de buidel tasten voor noodlijdend Vestia

15 februari 2021 Woningcorporatie Vestia verkeert opnieuw in financieel zwaar weer. Nadat meerdere collega woningcorporaties waren bijgesprongen met de aankoop van  woningen en het overnemen van leningen, ligt er nu opnieuw een reddingsplan voor Vestia op tafel. Maar corporaties die in de eerste ronde diep in de buidel tasten om Vestia te helpen, vinden dat ze nu niet […] Lees verder

Tweede lockdown geeft winkeliers meer onderhandelingsmogelijkheden voor huurkorting

3 januari 2021 De lockdownperiode die door de regering in november werd afgekondigd om het aantal covid besmettingen terug te dringen, geeft meer ruimte voor onderhandeling over de huur aan winkeliers. Tijdens de eerste lockdown vanaf maart 2020 wilden veel vastgoedinvesteerders niet onderhandelen over verlaging, uitstel of kwijtschelding van huur. Eén van de redenen was dat onduidelijk was […] Lees verder

Bouw Feyenoord City met nipte meerderheid goedgekeurd door Rotterdamse Raad

3 januari 2021 De bouw van Feyenoord City kan van start gaan. Eind december stemde de Rotterdamse gemeenteraad met een krappe meerderheid van stemmen in met de plannen. Het gaat daarbij niet alleen om een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord, maar ook om de bouw van woningen, hotels en winkels waarmee Rotterdam Zuid zijn sociale en economische achterstand […] Lees verder

Winkeliers willen onderhandeling over huur vanwege tweede lockdown

3 januari 2021 De tweede lockdown die de regering in november 2020 afkondigde om het aantal besmettingen met Covid-19 af te remmen, treft ondernemers hard. Daarom willen steeds meer winkeliers onderhandelen over de huurprijs van hun pand. Omdat ze anders het hoofd sowieso niet boven water kunnen houden. Veel ondernemers draaien minder of zelfs helemaal geen omzet. Kappers […] Lees verder

Gemeenten maken zich zorgen over de komst van de Omgevingswet

7 december 2020 Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Gemeenten krijgen dan meer bevoegdheden die nu nog bij het Rijk en de provincies berusten. Maar zijn ze hier wel klaar voor? Vooral de ruimtelijke ordening bij gemeenten is nog een zorgenkindje. Adviesbureau Stee Groep hield een benchmark onder gemeenten. Zij beoordelen de implementatie van […] Lees verder