Nieuws

Resultaten met de tag: Overheid

Utrecht moet meer werk maken van woningen voor arbeidsmigranten

23 juni 2021 Onderzoek door Companen en Decisio wijst uit dat de provincie Utrecht meer moet doen om goede huisvesting van arbeidsmigranten te waarborgen. Vanwege de vergrijzing waar Nederland de komende jaren meer mee te maken gaat krijgen, zullen buitenlandse arbeidskrachten steeds belangrijker worden. Daardoor groeit ook het risico dat deze mensen onverantwoord worden gehuisvest. De belangrijkste conclusie […] Lees verder

Hoe kan de invoering van de Omgevingswet probleemloos worden ingevoerd?

23 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet staat al uitgebreid ter discussie nog voordat deze is ingevoerd. De startdatum is opnieuw opgeschoven, nu naar medio 2022. Vooral het DSO (digitaal systeem) moet nog verder worden doorontwikkeld. Maar deskundigen vragen ook aandacht voor de bestuurs-juridische aspecten moeten voldoende aandacht krijgen. Deze lijken nu onder te sneeuwen. Er is een drietal […] Lees verder

Testen van software voor nieuwe Omgevingswet is gestart

7 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet treedt halverwege 2022 in werking. Vooruitlopend daarop konden bureaus voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen oefenen met de omgevingssoftware die voor deze wet is ontwikkeld. Dit is belangrijk, want voordat de wet van kracht wordt moeten alle betrokken partijen hier goed mee om kunnen gaan. Omdat de Omgevingswet is gebaseerd op participatie en […] Lees verder

Johan Conijn pleit voor een politiek daadkrachtig woningbeleid in Nederland

1 april 2021 Emeritus-hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn i nodig. Een daadkrachtig woningbeleid kan alleen van de grond komen als de landelijke politiek er een speerpunt van maakt er duidelijk over: Als de situatie op de woningmarkt in Nederland uit het slop moet worden getrokken dan is er meer daadkracht tijdens de aankomende kabinetsperiode. Conijn pleit voor snelle actie […] Lees verder

Duidelijkheid over bouwplannen voor nieuwe woningen dringende noodzaak

22 maart 2021 Het is volgens deskundigen dringend noodzakelijk om de bouwlocaties voor nieuwe woningen in kaart te brengen. Zo wordt voorkomen dat investeerders en overheden langs elkaar heen werken en er huizen worden gebouwd op locaties die misschien niet ideaal zijn. Ook moet er meer overleg komen over het soort woningen dat wordt gebouwd. Zo is er […] Lees verder

Aantal nieuwbouwwoningen nog niet op gewenst niveau

9 maart 2021 Het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks in Nederland moet worden gebouwd ligt nog niet op het gewenste niveau om de doelstellingen voor de langere termijn te halen. In 2020 werd vergunning verleend voor de bouw van circa 66.000 nieuwe huizen. Dit betreft projecten voor 2021 en 2022. Daarmee wordt bij lange na nog niet voldaan aan […] Lees verder

Ollongren: Geen verhoging huren van sociale huurwoningen per 1 juli 2021

2 maart 2021 De huurverhoging van sociale huurwoningen zal per 1 juli 2021 is van de baan. Dat heeft minister Kajsa Ollongren besloten. Normaal gesproken worden de huren jaarlijks per deze datum aangepast. Gezien de coronacrisis die voor veel mensen verstrekkende gevolgen heeft, vindt de minister het nu niet passend de huurprijzen te verhogen van woningen waar de […] Lees verder

Kabinet wil halt toeroepen aan particuliere verhuur van woningen

23 februari 2021 Het kabinet wil een wetsvoorstel indienen waardoor gemeenten meer bevoegdheden krijgen om de particuliere woningverhuur aan banden te leggen. Het komt steeds vaker voor dat een woning wordt gekocht door een particuliere belegger die het huis vervolgens voor veel geld verhuurt. Hierdoor moet het voor gemeenten mogelijk worden om verhuur alleen toe te staan aan […] Lees verder

Corporaties willen niet opnieuw in de buidel tasten voor noodlijdend Vestia

15 februari 2021 Woningcorporatie Vestia verkeert opnieuw in financieel zwaar weer. Nadat meerdere collega woningcorporaties waren bijgesprongen met de aankoop van  woningen en het overnemen van leningen, ligt er nu opnieuw een reddingsplan voor Vestia op tafel. Maar corporaties die in de eerste ronde diep in de buidel tasten om Vestia te helpen, vinden dat ze nu niet […] Lees verder

Tweede lockdown geeft winkeliers meer onderhandelingsmogelijkheden voor huurkorting

3 januari 2021 De lockdownperiode die door de regering in november werd afgekondigd om het aantal covid besmettingen terug te dringen, geeft meer ruimte voor onderhandeling over de huur aan winkeliers. Tijdens de eerste lockdown vanaf maart 2020 wilden veel vastgoedinvesteerders niet onderhandelen over verlaging, uitstel of kwijtschelding van huur. Eén van de redenen was dat onduidelijk was […] Lees verder