Resultaten met de tag: Overheid

20 februari 2020

Onzekerheid bij huiseigenaren over de prijs voor verduurzaming

De verduurzaming van woningen is een hot item bij zowel particuliere huiseigenaren als beleggers en woningcorporaties. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zou te lage berekeningen hebben gemaakt als het gaat om de kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het PBL is nu in overleg met […]

Het tekort aan woningen wordt de komende jaren niet opgelost

Al jaren is er een groot tekort aan woningen. Het gaat dan niet alleen om sociale huurwoningen, maar ook om huizen met een middenhuur en betaalbare koopwoningen. Uit onderzoek dat in februari 2020 werd gepresenteerd blijkt dat we in Nederland een woningtekort van minimaal 360.000 woningen hebben in 2022, mogelijk is deze schatting nog aan […]

13 februari 2020

Bouwers staan voor een uitdaging: Hoe houden we de natuur in de stad?

Natuurinclusief bouwen, het klinkt heel ambitieus maar het is een enorme uitdaging voor projectontwikkelaars. De roep om meer huizen en ook om meer bedrijfsruimte is zo groot dat de natuur steeds meer in het gedrang komt. Natuurlijk zijn er innovatieve projecten zoals daken en muren die met groen worden bekleed, maar het is vaak niet […]

10 februari 2020

Situatie in probleemwijken gaat steeds verder achteruit

In iedere stad zijn probleemwijken, wijken waar zwak sociale bewoners een huis huren, met veel armoede en soms criminaliteit tot gevolg. De situatie in deze wijken wordt er in de loop der jaren niet beter op. Zwakke wijken worden steeds zwakker, blijkt uit onderzoek. Mensen die in een zwakke wijk wonen ervaren meer en meer […]

6 februari 2020

Een huis kopen om te verhuren: beleggen met geleend geld geeft risico’s

Een tweede huis kopen om dit te gaan verhuren is voor veel mensen met vermogen aantrekkelijk. Nu sparen niets meer oplevert en soms zelfs geld gaat kosten kiezen steeds meer mensen ervoor een tweede huis voor de verhuur te kopen. Dit brengt echter wel risico’s met zich mee. Je belegt immers met geleend geld, en […]

3 februari 2020

Nieuwe huizen buiten de stadsgrenzen wordt onontkoombaar

Het steeds groter wordende tekort aan nieuwe woningen wordt vooral in grote  steden zo nijpend dat er niet meer valt te ontkomen aan bouwen buiten de stadsgrenzen. Gemeenten willen er niet aan, maar steeds meer deskundigen pleiten dat er geen andere keus meer is. Als er niet buiten de huidige grenzen van steden wordt gebouwd […]

29 januari 2020

Programma Aardgasvrije Wijken geeft gemeenten nog veel kopzorgen

Minister Knops van BZK presenteerde eind januari 2020 een tussenrapportage naar aanleiding van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Uit deze rapportage blijkt dat er nog de nodige verbeterpunten zijn. Het programma is voor gemeenten een hoofdpijndossier en lang niet alle plannen blijken goed uit te pakken. 27 projecten verspreid over Nederland Sinds 2018 zijn er […]

Benodigde 75.000 nieuwe woningen per jaar nog ver weg

Deskundigen voorspellen dat het nog jaren gaat duren voordat er in Nederland 75.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd, het aantal dat nodig is om het huidige woningtekort op te lossen. Begin 2020 bedraagt het tekort aan nieuwe huizen zo’n 294.000. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Uit het rapport “Verwachtingen […]

24 januari 2020

Omgevingswet moet de stimulans worden tot beter omgevingsbeleid

Vanaf 2021 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Provincies en gemeenten moeten dan beter gaan samenwerken en gebruik maken van beschikbare data om op die manier de leefomgeving te verbeteren. Dit vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding op verschillende niveaus. Welke data zijn  bruikbaar voor beleidsontwikkeling? Om data te verzamelen die bruikbaar is voor beleidsontwikkeling moet […]

Toename aantal senioren vraagt om krachtig woningbeleid in komende decennia

Het aantal senioren zal de komende jaren fors toenemen. Voor een groeiende groep 75-plussers moet adequate woonruimte met goede voorzieningen beschikbaar komen. Woonvoorzieningen voor senioren moet dus hoger op de agenda. Het regeringsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Er moeten daarom woningen en woonvormen komen die dat mogelijk […]