Nieuws

Resultaten met de tag: Overheid

Tweede lockdown geeft winkeliers meer onderhandelingsmogelijkheden voor huurkorting

3 januari 2021 De lockdownperiode die door de regering in november werd afgekondigd om het aantal covid besmettingen terug te dringen, geeft meer ruimte voor onderhandeling over de huur aan winkeliers. Tijdens de eerste lockdown vanaf maart 2020 wilden veel vastgoedinvesteerders niet onderhandelen over verlaging, uitstel of kwijtschelding van huur. Eén van de redenen was dat onduidelijk was […] Lees verder

Bouw Feyenoord City met nipte meerderheid goedgekeurd door Rotterdamse Raad

3 januari 2021 De bouw van Feyenoord City kan van start gaan. Eind december stemde de Rotterdamse gemeenteraad met een krappe meerderheid van stemmen in met de plannen. Het gaat daarbij niet alleen om een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord, maar ook om de bouw van woningen, hotels en winkels waarmee Rotterdam Zuid zijn sociale en economische achterstand […] Lees verder

Winkeliers willen onderhandeling over huur vanwege tweede lockdown

3 januari 2021 De tweede lockdown die de regering in november 2020 afkondigde om het aantal besmettingen met Covid-19 af te remmen, treft ondernemers hard. Daarom willen steeds meer winkeliers onderhandelen over de huurprijs van hun pand. Omdat ze anders het hoofd sowieso niet boven water kunnen houden. Veel ondernemers draaien minder of zelfs helemaal geen omzet. Kappers […] Lees verder

Gemeenten maken zich zorgen over de komst van de Omgevingswet

7 december 2020 Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Gemeenten krijgen dan meer bevoegdheden die nu nog bij het Rijk en de provincies berusten. Maar zijn ze hier wel klaar voor? Vooral de ruimtelijke ordening bij gemeenten is nog een zorgenkindje. Adviesbureau Stee Groep hield een benchmark onder gemeenten. Zij beoordelen de implementatie van […] Lees verder

Particulieren kopen nog steeds vastgoed voor de verhuur ondanks corona en overheidsmaatregelen

7 december 2020 Het woningbezit voor de verhuur onder particulieren groeit nog steeds. Ondanks de coronacrisis en ondanks dat de overheid probeert om het particuliere woningbezit bedoeld voor de verhuur te ontmoedigen, is het aantal woningen dat door particulieren te huur wordt aangeboden in 2020 opnieuw gestegen. Aldus concludeert het Financieele Dagblad aan de hand van een rondgang […] Lees verder

Volkshuisvestingsfonds van kabinet pompt 450 miljoen in verbetering arme wijken

17 november 2020 Het kabinet stelt een fonds van in totaal 450 miljoen euro beschikbaar. Dit fonds moet de leefbaarheid in arme wijken in Nederlandse gemeenten te verbeteren. Met een bijdrage uit dit fonds kunnen gemeenten, en in veel gevallen zullen dat woningcorporaties binnen die gemeenten zijn, woningen opknappen en maatregelen treffen om de huizen energiezuiniger te maken. […] Lees verder

Stadsbestuur Amsterdam overweegt verkoop van meer gemeentelijk vastgoed

17 november 2020 De coronacrisis brengt veel gemeenten in financiële problemen. Ze moeten veel extra kosten maken en er komt minder geld binnen, onder andere uit parkeergelden. Daarom zoeken gemeenten naar maatregelen om extra inkomsten te genereren. De gemeente Amsterdam overweegt de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De Amsterdamse gemeenteraad is daarop geen uitzondering. De raad overweegt om toch […] Lees verder

Gemeente Rijswijk overweegt zelf woningen met middenhuur te bouwen om tekort te verlagen

2 november 2020 De gemeente Rijswijk heeft plannen voor zelfstandige woningbouw om zodoende het nijpende tekort aan huizen met een middenhuur te verminderen. Dat zou een terugkeer betekenen van het gemeentelijk woningbedrijf, een organisatieonderdeel dat bij vrijwel alle gemeenten al jaren geleden werd afgeschaft. In de wijk Parkrijk moeten 90 woningen worden gerealiseerd met een huur tussen de […] Lees verder

Meer Nederlandse woningen aardgasvrij dankzij extra subsidie van 19 mln

2 november 2020 Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt 100 mln subsidie beschikbaar aan 19 gemeenten voor het aardgasvrij maken van woningen. Het gaat om projecten in het hele land, van Drenthe tot Noord-Holland en van Zeeland tot Gelderland. Deze 19 gemeenten krijgen als eerste een bijdrage uit het fonds Programma Aardgasvrije Wijken, met in totaal 375 mln […] Lees verder

Gemeente Rotterdam pakt onbetrouwbare huisjesmelkers aan

1 november 2020 De gemeente Rotterdam wil iets doen aan de praktijken van oneerlijke huisjesmelkers binnen de gemeente. Veel goedkope woningen komen in handen van vaak particuliere eigenaren die het niet zo nauw nemen met het vaststellen van de huurprijs en het plegen van onderhoud aan hun vastgoed. De gemeente heeft eind 2020 plannen gepresenteerd om hier iets […] Lees verder