Nieuws

Resultaten met de tag: Overheid

Hoe groot is de kans op een Covid-19 besmetting?

18 mei 2020 Wanneer de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen verklein je de kans op een Covid-19 besmetting aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt dat de kans om buiten een besmetting op te lopen een stuk kleiner is. Zo werden na de City Pier City loop die begin maart in Amsterdam werd georganiseerd relatief weinig besmettingen geconstateerd, […] Lees verder

PBL: ‘Het huidige regeringsbeleid voor het oplossen van woningnood is niet voldoende’

16 maart 2020 De regering heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het probleem van het tekort aan vooral sociale huurwoningen op te lossen. Er werd meer huursubsidie uitbetaald en er kwam een inkomensplafond om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing voor het tekort aan […] Lees verder

Overstappen op een warmtenet is niet zomaar geregeld

16 maart 2020 In het kader van het verminderen van gebruik van fossiele brandstof moeten huishoudens van het gas worden afgesloten. Maar het is niet zo simpel als de gaskraan dichtdraaien en de stekker in het stopcontact steken om gebruik te maken van een warmtenet. Daar komt nog bij dat er soms bureaucratische redenen zijn waardoor de kosten […] Lees verder

Meer elektrische werktuigen voor minder stikstof

9 maart 2020 Het terugschroeven van de maximumsnelheid moet bouwprojecten weer op gang brengen. Er werd daar te veel stikstof bij uitgestoten. Terwijl ook naar andere sectoren zoals de agrarische sector wordt gekeken. Toch wordt gesteld dat de snelheid verlaging slechts een beperkte reductie kan opleveren. Het wagenpark wordt immers ook voortdurend verjongd. Blik op de bouwplaatsen Het […] Lees verder

Een rookmelder in elk huis, op elke etage

9 maart 2020 De rookmelder wordt volledig verplicht in Nederland. Elk huis moet op elke verdieping minimaal één waarschuwingsmechanisme krijgen. Dit is ook aan de orde voor bestaande bouw. Vanaf 2022 moet dit gerealiseerd worden. Dit betekent dat miljoenen melders geïnstalleerd moeten worden. Klaar in juli 2022 De verplichte rookmelders moeten er per 1 juli 2022 hangen. Dit […] Lees verder

Succesvol de Omgevingswet implementeren

9 maart 2020 Over niet al te lange tijd wordt de Omgevingswet van kracht. Er moet op een betere en simpele manier meer ruimte voor initiatieven worden geboden. Daar zijn dus ook andere werkmethoden voor nodig. Dit gaat niet alleen op voor gemeenten, maar ook voor het grotere geheel in de regio. Aan de hand van een aantal […] Lees verder

Stagnatie woningbouw door verplichtingen aan de overheid

9 maart 2020 De overheid legt woningcorporaties forse heffingen op. Hier stokt de woningbouw. Zij betalen 1,5 maand huur aan verhuurdersheffing per jaar en nog eens een maandhuur aan vennootschapsbelasting. Vanwege deze heffingen aan verhuurders blijft er niet voldoende geld over om goed te kunnen investeren in nieuwbouw om het tekort aan huurwoningen, vooral in de sociale sector […] Lees verder

Omgekeerde belasting bevordert hergebruik

2 maart 2020 Circulaire ondernemers pleiten voor een ommekeer in het belastingstelsel. Belasting op arbeid maakt hun producten te duur in vergelijking met nieuwe producten. Meer belasting op grondstof en vervuiling, zou dit probleem goed kunnen verhelpen stellen zij. Veel meer arbeid Voorbeelden van de mate van arbeid zijn er te over. In Rotterdam werd geëxperimenteerd met tweedehands […] Lees verder

Hoe maak je een duurzaam monument?

2 maart 2020 Ook een monument moet in de ideale situatie mee in de energietransitie. Dit is echter niet gemakkelijk. Toch zijn er voorbeelden van een stapsgewijze aanpak. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Leiden momenteel al. Een duurzaam hofje In Leiden is één van de meest duurzame rijksmonumenten van dit moment te vinden. Het gaat om het hofje Meermansburg […] Lees verder

Eindhovense nieuwbouw krijgt waterbergingsplicht

25 februari 2020 De gemeente Eindhoven wil de stad snel groen en duurzaam maken. Daarom is nieuw beleid voor nieuwbouw gepresenteerd. De nieuwe projecten dienen een aantal kubieke meter te reserveren voor de waterbergingsplicht. Daarvoor is ook een rekentool gepresenteerd. Zo kunnen bouwers zelf de verplichte waterberging uitrekenen. Richten op meer waterberging Eindhoven richt zich op meer groen […] Lees verder