Nieuws

Resultaten met de tag: Overheid

Deskundigen zijn verdeeld over hoe de overheid de bouw kan steunen

29 juni 2020 De bouw heeft het moeilijk vanwege de coronacrisis. Nu lopen er nog projecten die wel zullen worden afgerond. Na de zomer van 2020 zal de situatie er aanzienlijk slechter voor staan is de verwachting. Financiële steun voor de bouw wordt dan ook toegejuicht. Maar deskundigen zijn niet positief over een opkoopregeling van nieuwbouwwoningen. Dit zou […] Lees verder

Johan Conijn: De regie voor de woningbouw moet terug naar de overheid

29 juni 2020 Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt is duidelijk: De regering moet de regie over het woningbeleid weer op zich nemen. Als dat niet gebeurt dan zal het nijpende woningtekort de komende jaren zeker niet worden opgelost. Volgens Conijn kan alleen de overheid bepalen aan welke woningen behoefte is. Er moet een goede balans komen tussen corporatiewoningen, […] Lees verder

Hoe groot is de kans op een Covid-19 besmetting?

18 mei 2020 Wanneer de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen verklein je de kans op een Covid-19 besmetting aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt dat de kans om buiten een besmetting op te lopen een stuk kleiner is. Zo werden na de City Pier City loop die begin maart in Amsterdam werd georganiseerd relatief weinig besmettingen geconstateerd, […] Lees verder

PBL: ‘Het huidige regeringsbeleid voor het oplossen van woningnood is niet voldoende’

16 maart 2020 De regering heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het probleem van het tekort aan vooral sociale huurwoningen op te lossen. Er werd meer huursubsidie uitbetaald en er kwam een inkomensplafond om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing voor het tekort aan […] Lees verder

Overstappen op een warmtenet is niet zomaar geregeld

16 maart 2020 In het kader van het verminderen van gebruik van fossiele brandstof moeten huishoudens van het gas worden afgesloten. Maar het is niet zo simpel als de gaskraan dichtdraaien en de stekker in het stopcontact steken om gebruik te maken van een warmtenet. Daar komt nog bij dat er soms bureaucratische redenen zijn waardoor de kosten […] Lees verder

Meer elektrische werktuigen voor minder stikstof

9 maart 2020 Het terugschroeven van de maximumsnelheid moet bouwprojecten weer op gang brengen. Er werd daar te veel stikstof bij uitgestoten. Terwijl ook naar andere sectoren zoals de agrarische sector wordt gekeken. Toch wordt gesteld dat de snelheid verlaging slechts een beperkte reductie kan opleveren. Het wagenpark wordt immers ook voortdurend verjongd. Blik op de bouwplaatsen Het […] Lees verder

Een rookmelder in elk huis, op elke etage

9 maart 2020 De rookmelder wordt volledig verplicht in Nederland. Elk huis moet op elke verdieping minimaal één waarschuwingsmechanisme krijgen. Dit is ook aan de orde voor bestaande bouw. Vanaf 2022 moet dit gerealiseerd worden. Dit betekent dat miljoenen melders geïnstalleerd moeten worden. Klaar in juli 2022 De verplichte rookmelders moeten er per 1 juli 2022 hangen. Dit […] Lees verder

Succesvol de Omgevingswet implementeren

9 maart 2020 Over niet al te lange tijd wordt de Omgevingswet van kracht. Er moet op een betere en simpele manier meer ruimte voor initiatieven worden geboden. Daar zijn dus ook andere werkmethoden voor nodig. Dit gaat niet alleen op voor gemeenten, maar ook voor het grotere geheel in de regio. Aan de hand van een aantal […] Lees verder

Stagnatie woningbouw door verplichtingen aan de overheid

9 maart 2020 De overheid legt woningcorporaties forse heffingen op. Hier stokt de woningbouw. Zij betalen 1,5 maand huur aan verhuurdersheffing per jaar en nog eens een maandhuur aan vennootschapsbelasting. Vanwege deze heffingen aan verhuurders blijft er niet voldoende geld over om goed te kunnen investeren in nieuwbouw om het tekort aan huurwoningen, vooral in de sociale sector […] Lees verder

Omgekeerde belasting bevordert hergebruik

2 maart 2020 Circulaire ondernemers pleiten voor een ommekeer in het belastingstelsel. Belasting op arbeid maakt hun producten te duur in vergelijking met nieuwe producten. Meer belasting op grondstof en vervuiling, zou dit probleem goed kunnen verhelpen stellen zij. Veel meer arbeid Voorbeelden van de mate van arbeid zijn er te over. In Rotterdam werd geëxperimenteerd met tweedehands […] Lees verder