Nieuws

Resultaten met de tag: Overheid

Ministerie van Economische Zaken en energiebedrijven maken afspraken over eigendom warmtenetten

4 juli 2022 In steeds meer wijken wordt een warmtenet aangelegd voor de verwarming van huizen en bedrijven. Jarenlang was er discussie over het eigendom van deze warmtenetten: zijn ze van de gemeente of van het energiebedrijf? Het ministerie van Economische Zaken en gemeenten hebben daarover nu afspraken gemaakt met de energieleveranciers.  Dit staat in een publicatie van […] Lees verder

Brabant wil flink aan de slag met woningbouw, maar dat vraagt een forse investering

20 juni 2022 In de provincie Brabant neemt de werkgelegenheid toe. Kennis- en bedrijvencluster Brainport dringt aan op verdere ontwikkeling van de regio. Maar daar is geld voor nodig. Er moeten woningen worden gebouwd voor medewerkers van onder andere chipfabrikant ASML. Voor die woningen is infrastructuur nodig. De totale kosten worden geschat op 1,3 miljard euro. ASML heeft […] Lees verder

Hugo de Jonge spoort huiseigenaren aan om serieus te werken aan verduurzaming van hun woning

17 juni 2022 Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteert in 2022 de ene na de andere nota over verduurzaming van woningen. Hij is van mening dat de tijd er rijp voor is omdat energiekosten sterk stijgen waardoor steeds meer huiseigenaren over de streep worden getrokken om te investeren. De ambities uit het regeerakkoord van […] Lees verder

Stikstofregels vormen een serieuze belemmering voor de woningbouw

17 juni 2022 Het kabinet heeft grootse plannen voor de woningbouw in Nederland. Tot 2030 moeten er minstens 900.00 woningen bij komen. Maar de stikstofuitstoot kan wel eens flink roet in het eten gaan gooien. De ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hierover regelmatig overleg met minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. De […] Lees verder

Rapport: Het Google datacenter in de Groningse Eemshaven is omhuld door geheimzinnigheid

13 juni 2022 In de Eemshaven in Groningen wordt een groot datacenter voor Google gebouwd. Eind mei werd een rapport gepresenteerd van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Daaruit blijkt dat controlerende overheden en ook de commissarissen van het havenbedrijf niet werden betrokken bij de deals. Deze werden grotendeels geheim gehouden. Directeuren die de deals sloten hadden hiervoor in bepaalde gevallen […] Lees verder

Beleggers zien hun rendement verdampen door de plannen voor huurprijs regulatie

13 juni 2022 Veel vastgoedbeleggers zijn niet blij met de plannen voor het reguleren van de huurprijzen. Hierdoor komt hun rendement in het geding, zo stellen zij. Daarom zullen naar verwachting veel vastgoedeigenaren overwegen om hun panden van de hand te doen als de plannen van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening doorgaan. Hij wil dat […] Lees verder

Utrecht moet meer werk maken van woningen voor arbeidsmigranten

23 juni 2021 Onderzoek door Companen en Decisio wijst uit dat de provincie Utrecht meer moet doen om goede huisvesting van arbeidsmigranten te waarborgen. Vanwege de vergrijzing waar Nederland de komende jaren meer mee te maken gaat krijgen, zullen buitenlandse arbeidskrachten steeds belangrijker worden. Daardoor groeit ook het risico dat deze mensen onverantwoord worden gehuisvest. De belangrijkste conclusie […] Lees verder

Hoe kan de invoering van de Omgevingswet probleemloos worden ingevoerd?

23 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet staat al uitgebreid ter discussie nog voordat deze is ingevoerd. De startdatum is opnieuw opgeschoven, nu naar medio 2022. Vooral het DSO (digitaal systeem) moet nog verder worden doorontwikkeld. Maar deskundigen vragen ook aandacht voor de bestuurs-juridische aspecten moeten voldoende aandacht krijgen. Deze lijken nu onder te sneeuwen. Er is een drietal […] Lees verder

Testen van software voor nieuwe Omgevingswet is gestart

7 juni 2021 De nieuwe Omgevingswet treedt halverwege 2022 in werking. Vooruitlopend daarop konden bureaus voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen oefenen met de omgevingssoftware die voor deze wet is ontwikkeld. Dit is belangrijk, want voordat de wet van kracht wordt moeten alle betrokken partijen hier goed mee om kunnen gaan. Omdat de Omgevingswet is gebaseerd op participatie en […] Lees verder

Johan Conijn pleit voor een politiek daadkrachtig woningbeleid in Nederland

1 april 2021 Emeritus-hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn i nodig. Een daadkrachtig woningbeleid kan alleen van de grond komen als de landelijke politiek er een speerpunt van maakt er duidelijk over: Als de situatie op de woningmarkt in Nederland uit het slop moet worden getrokken dan is er meer daadkracht tijdens de aankomende kabinetsperiode. Conijn pleit voor snelle actie […] Lees verder