€2 miljard voor renovatie Binnenhof, maar Ridderzaal niet inbegrepen

3 juni 2024

Besluit om Ridderzaal niet mee te nemen

De Tweede Kamer wil het besluit herzien om de Ridderzaal niet mee te nemen in de renovatie van het Binnenhof, die nu al miljarden kost. Demissionair minister Hugo de Jonge kan echter nog niet zeggen wat dit extra zal kosten. Hij benadrukt dat het een aanzienlijk bedrag zal zijn.

Eerdere bezuinigingen op de RidderzaalKosten renovatie Binnenhof geraamd op ruim 700 miljoen euro

Vier jaar geleden werd besloten om de Ridderzaal uit het renovatieproject te halen om €20 miljoen te besparen. Minister De Jonge, destijds niet betrokken bij dit besluit, noemt het nu onverstandig. Tijdens een debat met de Kamer benadrukte hij dat voor dat bedrag de Ridderzaal niet alsnog kan worden aangepakt. Een nieuwe minister zal naar verwachting in het najaar een gedetailleerde kostenraming presenteren.

Kostenexplosie van de renovatie

De Jonge meldde recent dat de renovatie van het Binnenhof vier keer duurder uitvalt dan in 2015 begroot: ongeveer €2 miljard in plaats van €475 miljoen. De slechte staat van de gebouwen, vervuiling met Pfas en asbest, een loszittend dak van de Eerste Kamer en hogere veiligheidseisen hebben de kosten doen stijgen. Daarnaast spelen de stijgende bouwprijzen een rol.

Kamer geschrokken van hoge kosten

De Tweede Kamer reageerde geschrokken op de hoge kosten en het ontbreken van plannen voor de Ridderzaal. VVD’er Peter de Groot vatte de reacties samen met ‘Holy moly’. NSC-Kamerlid Merlien Welzijn, die een rondleiding had gehad over de bouwplaats, zei: ‘Ik schrok vooraf al van de kosten op papier, maar ter plaatse schrok ik nog meer.’ Ze vreest dat zelfs €2 miljard niet voldoende zal zijn.

Belang van de renovatie

Ondanks de hoge kosten en zorgen, is er consensus in de Kamer over het belang van de renovatie. Kamerlid Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) benadrukte dat niemand wil stoppen met de renovatie van een van de belangrijkste monumenten van Nederland. Mona Keijzer van de BBB noemde het een moedige beslissing om door te gaan, in tegenstelling tot de Britse politiek die volgens haar dergelijke stappen niet durft te zetten.

Ridderzaal als ‘rotte kies’

Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Merlien Welzijn vinden het vreemd dat de Ridderzaal niet wordt meegenomen, terwijl de rest van het monument wordt gerenoveerd. Keijzer pleitte ervoor om de Ridderzaal alsnog op te nemen in het project, ondanks de extra kosten.

Realistische kostenraming

Minister De Jonge verzekerde de Tweede Kamer dat de geschatte kosten van €2 miljard realistisch zijn, met een extra marge voor onverwachte tegenvallers. De VVD hoopt dat de Ridderzaal nog binnen dit budget past.

Grootste monumentale complex van Nederland

Het Binnenhof is het grootste monumentale complex van Nederland met ongeveer 4.000 vertrekken en een totaal vloeroppervlak van bijna 90.000 vierkante meter. De renovatie begon bijna drie jaar geleden en zou in 2028 klaar moeten zijn, twee jaar later dan oorspronkelijk gepland.

Bron: fd.nl