Cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer

Brand is in de meeste gevallen te voorkomen. In 2020 kende Nederland meer dan 160 branden met een schade van 1 miljoen euro of meer. Om over de immateriële schade maar niet te beginnen.

Het spreekt dus vanzelf dat een brandveiligheidsbeleid voor ieder gebouw van onschatbare waarde is. Daarmee komt er ook een grote verantwoordelijkheid te liggen bij de vastgoedeigenaar. Een verstandige eigenaar werkt dan ook samen met een specialist op het gebied van Brandveilig Gebouwbeheer – of is er zelf één.

Inhoud cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer

Cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer - Opleiding Brandpreventie - Vastgoed Business School

Na het volgen van deze opleiding brandpreventie ben je in staat om zelfstandig brandveiligheidscontroles uit te voeren, risico’s te herkennen en maatregelen voor te stellen.

Je kunt zowel theoretisch als praktisch antwoord geven op vragen zoals:

 • Hoe krijgt een vastgoedeigenaar grip op brandveiligheid?
 • Wat is brand eigenlijk?
 • Waar moet vastgoed aan voldoen — en wat is het rechtens verkregen niveau?
 • Welke regelgeving heeft betrekking op de brandveiligheid van een gebouw?
 • Waar moet een gebouw aan voldoen qua vluchtveiligheid?
 • Zijn de bestaande beveiligingsinstallaties op orde?
 • Welke beheersmaatregelen moeten er (minimaal) worden uitgevoerd?
 • Voldoen de materialen en de aankleding van een gebouw aan de eisen?

Voor wie is deze cursus brandveiligheid?

Iedereen die (mede) verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, direct of indirect, kan veel leren van deze cursus. Denk aan beheerders, vastgoedinspecteurs en -adviseurs, projectmanagers, architecten, facility managers, beleggers, verzekeraars en installateurs.

Door je begrip van brand en brandpreventie, de risico’s en de consequenties beter te begrijpen, kun je helpen om de veiligheid van mens en materiaal aanzienlijk te vergroten.

De opleiding Brandveiligheid en Brandpreventie Gebouwbeheer is beoordeeld met een 9Beoordeeld met een 9

De cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer wordt door onze eigen deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 9,0.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze brandpreventie opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

1. Brand, wat is het precies?

+

Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst kennis te hebben van het fenomeen brand. In de eerste module van de cursus gaan we in op wat brand precies is, wat de kernmerken van brand zijn en wat gevolgen van brand en rookontwikkeling kunnen zijn.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Wat is brand?
 • Brandkernmerken
 • Brandverloop
 • Gevolgen van brand en rook
 • Brandweeroptreden
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Brandveiligheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

2. BIOG maatregelen

+

Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen heeft u kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid. Daarnaast moet u weten aan welk brandveiligheidsniveau uw vastgoed dient te voldoen.

De volgende onderwerpen komen in deze module o.a. aan bod:

 • Bouwregelgeving
 • Vergunningen
 • Gebruiksfuncties
 • Onderhoudscontracten
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Brandveiligheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

3. Bouwplantoetsing

+

Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn om deze beheersmaatregelen uit te voeren. Welke beheersmaatregelen voert u uit op korte en middellange termijn en welke kosten horen daarbij?

Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Brandveiligheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Certificering

Bij actieve deelname ontvang je een certificaat welke aantoont dat je up-to-date bent, en uitgebreide kennis hebt van brandveiligheid in gebouwen.


Docenten

Jeffrey de la Mar

Jeffrey de la Mar

Fire Safety Interface Manager | Schiphol

Als Interface manager is Jeffrey verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van interfaces op het gebied van brandveiligheidsprojecten. Daarnaast voert hij impactanalyses uit op investeringsvoorstellen door te onderzoeken wat de impact is op de brandveiligheid en continuïteit en welke (tijdelijke) mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Reviews