EP-U-Basis - Module

Grip krijgen op het energieverbruik van vastgoed wordt steeds belangrijker. Door de jaren heen zijn hier talloze methodieken en normen voor ontwikkeld, welke tot op de dag van vandaag regelmatig wijzigen.

Vanaf 1 januari 2021 is het weer zo ver: de energieprestatie voor utiliteitsbouw dient vanaf dat moment opgenomen te worden volgens het ISSO 75.1 protocol (Methode 2020, volgens de NTA 8800).

Als adviseur moet je een examen af te leggen waarin je je kennis van deze nieuwe methodiek en protocollen laat zien. Deze opleiding bereid je voor op dit examen en vormt daarnaast een mooie verbreding van je vakkennis als adviseur.

Waarom deze opleiding?

Zoals gezegd komt er nieuwe wetgeving aan waarin er veel gaat veranderen op het gebied van energieprestatiemetingen binnen de utiliteitsbouw. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de NTA 8800. Een belangrijk aspect hiervan is de centrale rol die is weggelegd voor behoefte en beleving van de consument.

Een stap voorwaarts dus, waar jij als adviseur goed van op de hoogte moet zijn.

De basisopname

Voor bestaande bouw gebruiken we de basismethode. Met deze methode wordt de energieprestatie (en daarmee het energielabel) van bestaande bouw in kaart gebracht. Deze opleiding richt zich specifiek op de basisopname voor de utiliteitsbouw.

Verschil EPA-U en EP-U/B

Per 1 januari wijzigen de functietitels én bevoegdheden van alle EPA-adviseurs, zoals vastgelegd in de nieuwe richtlijn BRL 9500.

Het ziet er complexer uit dan het is — in feite zijn het combinaties van Woningen, Utiliteitsgebouwen, Basisopname en Detailopname:

EPA-W wordt EP-W/B (energieprestatie woningen basisopname)
EPN-W wordt EP-W/D (energieprestatie woningen detailopname)
EPA-U wordt EP-U/B (energieprestatie utiliteitsgebouwen basisopname)
EPN-U wordt EP-U/D (energieprestatie utiliteitsgebouwen detailopname)

Voor wie?

Als je aan de slag wil als EP-U adviseur dien je het examen succesvol af te ronden om na 1 januari 2021 energielabels op te mogen stellen en af te melden volgens de nieuwe basisopname — én hiermee aanspraak te maken op één van de nieuwe functietitels zoals hierboven omschreven.

De opleiding samengevat

Na afronding van deze opleiding:

  • ben je op de hoogte van alle veranderingen binnen het nieuwe protocol;
  • heb je kennis van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit;
  • de temperatuuroverschrijving van TO-juli; en vernieuwde inzichten over beschaduwing;
  • kun je oordelen over de toepassing van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen;
  • kun je onderscheid maken tussen basis- en detailopname;
  • gebruiksfuncties benoemen en thermische-, klimatiserings- en rekenzone bepalen;
  • volgens Methode 2020 opnames doen in het ISSO 75.1 protocol;
  • ben je in staat om gebouw- en rekenzone gegevens op te nemen;
  • én kun je gegevens bepalen van installaties voor verwarming, koeling, tapwater,ventilatie en elektriciteitsopwekking.