EP-U-Basis - Module

  • ben je op de hoogte van alle veranderingen binnen het nieuwe protocol;
  • heb je kennis van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit;
  • de temperatuuroverschrijving van TO-juli; en vernieuwde inzichten over beschaduwing;
  • kun je oordelen over de toepassing van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen;
  • kun je onderscheid maken tussen basis- en detailopname;
  • gebruiksfuncties benoemen en thermische-, klimatiserings- en rekenzone bepalen;
  • volgens Methode 2020 opnames doen in het ISSO 75.1 protocol;
  • ben je in staat om gebouw- en rekenzone gegevens op te nemen;
  • én kun je gegevens bepalen van installaties voor verwarming, koeling, tapwater,ventilatie en elektriciteitsopwekking.