Cursus Verduurzaming Vastgoed & DMJOP

Het thema duurzaamheid is al enige tijd niet meer te missen. Vastgoed vormt hierin geen uitzondering. Integendeel: ongeveer 40% van ons totale energiegebruik vindt plaats binnen gebouwen.

Niet voor niets dat steeds meer professionals zichzelf bijscholen om écht tot de kern van duurzaamheid binnen vastgoed te komen. Eén van de beste manieren om dat te doen, is door jezelf bekend te maken met de ins and outs van de verduurzaming van bestaand vastgoed. Hoe plan je dit goed?

Waarom de cursus Verduurzaming Vastgoed & DMJOP?

Er kunnen verschillende (persoonlijke) motieven benoemd worden om je kennis omtrent duurzaamheid te vergroten. Maar ook de overheid draagt bij aan de urgentie ervan. De klimaatdoelstellingen van Parijs vertalen zich door naar steeds strenger wordende eisen van (lokale) overheden, die enorme invloed hebben op de verhuurbaarheid van vastgoed.

Cursus Verduurzaming Vastgoed & DMJOP - Vastgoed Business SchoolAlle nieuwe wetgevingen en de continue ontwikkelingen van nieuwe technieken maken deze cursus bijna onmisbaar voor iedere vastgoedprofessional. Maar niet alleen op ecologisch vlak. Duurzaamheid kan namelijk ook een enorme positieve boost aan financiële resultaten geven. In deze opleiding Verduurzaming Vastgoed leer je hoe.

Voor wie?

Alle (vastgoed)professionals die zich bezighouden met technisch gebouwbeheer, service en onderhoud zijn enorm geholpen met de kennis uit deze cursus. Je vergroot je kennis in het algemeen, maar met name op het gebied van duurzaamheid. Als je nog geen voorkennis of ervaring hebt met MJOP, dan is het verstandig om eerst de cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP te volgen.

Beoordeeld met een 8,6!De cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP is beoordeeld met een 8,6

De opleiding Verduurzaming Vastgoed & DMJOP wordt door onze deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8,6.

Meer weten over de cursus Verduurzaming Vastgoed & DMJOP?

Uitgebreide informatie over deze vastgoedopleiding?
Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Kernmodule Verduurzaming Vastgoed en DMJOP

+

De wijze waarop we denken over duurzaamheid is een belangrijke factor wanneer we met vastgoed bezig zijn. In deze module wordt het overkoepelende kader neergezet en de essentie van duurzaamheid in relatie tot het opstellen van een DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel.

Een belangrijk uitgangspunt in deze opleiding is The Natural Step. Deze pragmatische benadering van duurzaamheid helpt enorm om richting te geven aan de verduurzaming van vastgoed.

Aan bod komen:

 • Begrippenkader duurzaam vastgoed
 • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
 • Werken aan een eigen casus
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 3 dagdelen

Rekenen aan de verduurzaming van vastgoed

+

Deze module staat in het teken van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er, naast de kwantitatieve aspecten zoals kosten- en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. Op basis van een jaarkostenberekening zal het beste onderhoudsscenario zichtbaar worden.

Aan bod komen:

 • Aanpak van MJOP naar DMJOP
 • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
 • Financiële impact van duurzaamheidsmaatregelen berekenen
 • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
 • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie
Niveau Hbo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €895,- excl. BTW

Verduurzaming Vastgoed: Ontwikkelingen

+

Doel van de module is om helemaal bij te zijn in de ontwikkelingen voor duurzaam vastgoed.

Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Gezien de toenemende urgentie van milieuvraagstukken zijn steeds meer wettelijke eisen te verwachten. Hoe kun je daar goed op voorbereiden?

In het beheer van vastgoed moet de informatie op orde zijn om te kunnen sturen op verduurzaming. De hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn komen aan de orde en praktische handreikingen worden in deze module gedeeld en toegelicht. Door grip te krijgen op duurzaamheidsaspecten wordt het mogelijk als goed adviseur op te treden.

Aan bod komen:

 • Relevante wet- en regelgeving
 • Methoden voor meten van duurzaamheid zoals BREEAM en GPR
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Verduurzaming Vastgoed: Innovaties

+

Doel van de module is om helemaal bij te zijn in de innovaties en ontwikkelingen voor de verduurzaming van vastgoed. In deze module leer je welke duurzame technische producten kansrijk zijn voor je gebouwen. Welk materiaal heeft een hoge isolatiewaarde en is gemaakt van natuurlijke materialen? Wat zijn de innovatieve opties voor de vervangingen die in de planning staan?

In het beheer van vastgoed moet de informatie op orde zijn om te kunnen sturen op verduurzaming. De hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn komen aan de orde en praktische handreikingen worden in deze module gedeeld en toegelicht. Door grip te krijgen op duurzaamheidsaspecten wordt het mogelijk als goed adviseur op te treden.

Aan bod komen:

 • Innovatieve duurzame bouwproducten
 • Innovatiemanagement
 • Bouw Informatie Modelling
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Besluitvorming verduurzaming vastgoed

+

De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

Aan bod komen:

 • Het dynamisch begrip ‘duurzaamheid’
 • Communicatie over verduurzaming van vastgoed
 • Persoonlijk leiderschap
 • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Duurzaamheid en BIM

+
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -Management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €495,- excl. BTW

Certificering

Tijdens de opleiding werk je aan een werkstuk. Rond je deze minimaal voldoende af, ontvang je het diploma ‘Verduurzaming Vastgoed & DMJOP’.


Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens Cursusleider

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Vincent Faesen

Vincent Faesen

Senior adviseur Vastgoedbeheer - Rijksvastgoedbedrijf

Als ambassadeur van het RVB op het gebied van vastgoed- en technisch beheer deelt Vincent zijn kennis over de wijze waarop het RVB haar vastgoed beheert en het onderhoud integreert met andere kwaliteitseisen zoals duurzaamheid. Als beheerder van het handboek RVB BOEI heeft hij diepe kennis van de materie, welke hij deelt als parttime docent bij de Haagse Hogeschool, de HU en HAN.

Martijn Kramer

Martijn Kramer

Senior Taxateur

Martijn heeft 30 jaar ervaring in het waarderen van vastgoed en heeft zich daarbij gespecialiseerd in de waardering van zorgvastgoed en waardering ten behoeve van hypotheek leningen.

Sannie Verweij

Sannie Verweij

Coach, Trainer, Adviseur

Sannie is initiatiefnemer en oprichter van Gebouwinzicht. Zij ontwikkelt en geeft trainingen en inspireert zo facilitair managers en gebouwbeheerders om een stap te zetten in het verduurzamen van de bestaande bouw. Zo helpt ze hen inzicht te krijgen in het duurzaamheidspotentieel van het gebouw. De trainingen helpen om het gebouwdossier op orde te krijgen, want een goed gebouwdossier is de basis voor een duurzame gebouwde omgeving.

Pieter Nuiten

Pieter Nuiten

Adviseur, (duurzame) energie in de gebouwde omgeving

Pieter is Adviseur (Duurzame) Energie in de gebouwde omgeving bij Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Stichting W/E adviseurs helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden en richt zich daarbij op energie, circulariteit en gezondheid. Stichting W/E adviseurs ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw, die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. Pieter is betrokken bij landelijke beleidsvorming op het gebied van energie en duurzaamheid.

Jasper de Coo

Jasper de Coo

BIM specialist

Als expert in bouw- en vastgoeddigitalisatie weet Jasper als geen ander wat moeilijk is op het gebied van inmeten van vastgoed en installatie objecten. Hij werkt met de laatste technieken op het gebied van digitaliseren ter ondersteuning van 3D uitwerking in software, modelcontrole en BIM coördinatie. De echte meerwaarde ziet hij in het gebruik van het daaruit voortkomende online gebouwdossier voor FM. Gecombineerd met Online viewers, Artist impressions, VR en Animaties wordt de exploitatie van vastgoed echt anders.

Willy Spanjer

Willy Spanjer

Programma manager Circulaire Economie

Als programmamanager circulaire economie bij The Green Village in Delft werkt Willy dagelijks aan de versnelling van innovaties op het gebied van duurzaamheid door innovatieve initiatieven een plek en een podium te geven in The Green Village.

Joost Schretlen

Joost Schretlen

Partner bij Segon BV

Als partner van Segon BV is Joost betrokken bij adviezen voor overheden, energiebedrijven, VvE's, banken, verzekeringsmaatschappijen en investeerders. Hij weet als geen ander obstakels te overwinnen voor beslissers. Joost is een financieel specialist met een brede ervaring in alle aspecten van bankieren, investeringsdiensten voor (semi)overheid en de financiële sector. Zijn specialiteit is geïntegreerd procesmanagement en product/service ontwikkeling voor de vastgoedsector.

Reviews