Actuele innovaties en ontwikkelingen

Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan.
Ga naar de cursus.

 

In deze module leert u een optimaal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen en krijgt u inzicht in het efficiënt afstemmen van onderdelen in een meerjarenonderhoudsplan.

De focus wordt gezet op het opstellen van een duurzaam MJOP aan de hand van een bestaande MJOP. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de opbouw van een MJOP op basis van de conditiemeting conform NEN 2767. Deze integrale aanpak richt zich niet alleen op bouwkundige aspecten, maar ook aspecten uit de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. Samen vormen ze een effectief meetlat voor een meting op gebied van brand, onderhoud, energie en een inzicht in de wettelijke verplichtingen.

Aan bod komen:

  • Opbouw van een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN 2767
  • Materiaalaanbod op gebied van duurzaamheid en energie
  • Invloed van duurzame maatregelen op het energieverbruik binnen vastgoedobject
  • Trias Energetica
  • Opstellen van een DMJOP op basis van een bestaande MJOP