Opstellen DMJOP en de invloed op de vastgoedexploitatie

Deze module staat in het teken van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er, naast de kwantitatieve aspecten zoals kosten- en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. Op basis van een jaarkostenberekening zal het beste onderhoudsscenario zichtbaar worden.

Aan bod komen:

  • Aanpak van MJOP naar DMJOP
  • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
  • Financiële impact van duurzaamheidsmaatregelen berekenen
  • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
  • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie

Deze module is onderdeel van

Duurzaam Vastgoed en DMJOP

+
Niveau Mbo+
Aantal lessen 6 lesdagen
Prijs €2395.00,- excl. BTW

Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Anton de Klerk

Anton de Klerk

Vastgoedadviseur

Anton houdt zich binnen PVM bezig met strategievorming en scenario analyses voor de verduurzaming van vastgoedportefeuilles.

Reviews