Verduurzaming vastgoed en de invloed op de vastgoedexploitatie

Deze module staat in het teken van de opbouw van een gebouwdossier, de planvorming en het rekenen aan het verduurzamen van uw eigen casus. Hierbij zal er, naast de kwantitatieve aspecten zoals kosten- en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Daarbij komt de financiële haalbaarheid aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. Op basis van een jaarkostenberekening zal het beste onderhoudsscenario zichtbaar worden.

Aan bod komen:

  • Opbouw van een gebouwdossier
  • Bovenwettelijke normen en richtlijnen
  • Aanpak van MJOP naar DMJOP
  • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
  • Financiële impact van duurzaamheidsmaatregelen berekenen

Deze module is onderdeel van

Duurzaam Vastgoed en DMJOP

+
Niveau Hbo-niveau
Aantal lessen 6 lesdagen
Prijs €2395.00,- excl. BTW

Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Sannie Verweij

Sannie Verweij

Coach, Trainer, Adviseur

Sannie is initiatiefnemer en oprichter van Gebouwinzicht. Zij ontwikkelt en geeft de trainingen en inspireert zo facilitair managers en gebouwbeheerders om een stap te zetten in het verduurzamen van de bestaande bouw. Zo helpt ze hen inzicht te krijgen in het duurzaamheidspotentieel van het gebouw. De trainingen helpen om het gebouwdossier op orde te krijgen, want een goed gebouwdossier is de basis voor een duurzame gebouwde omgeving.

Reviews