Rekenen aan de verduurzaming van vastgoed

Deze module staat in het teken van het rekenen aan het verduurzamen van uw eigen casus. Hierbij zal er, naast de kwantitatieve aspecten zoals kosten- en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Daarbij komt de financiële haalbaarheid aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. Op basis van een jaarkostenberekening zal het beste onderhoudsscenario zichtbaar worden.

De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: de originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object.

Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”.

Aan bod komen:

  • Aanpak van MJOP naar DMJOP
  • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
  • Financiële impact van duurzaamheidsmaatregelen berekenen
  • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
  • Invloed van duurzaamheidsmaatregelen op de vastgoedwaarde
  • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
  • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker

Deze module is onderdeel van

Verduurzaming Vastgoed en DMJOP

+
Niveau Hbo-niveau
Aantal lessen 6 lesdagen
Prijs €2795.00,- excl. BTW

Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Richard Boersema

Richard Boersema

Valuation Advisor Residential, Colliers International

Als register-taxateur houdt Richard zich hoofdzakelijk bezig met het waarderen van woningportefeuilles van woningcorporaties en beleggers. Dit doet hij voor verschillende doeleinden zoals aan- en verkoop of balansdoeleinden. Daarnaast adviseert hij zijn klanten bij het optimaliseren van hun vastgoedportefeuille. Enkele voorbeelden hiervan zijn het doorrekenen van investeringsvarianten en verduurzamingsopgaven.

Margot de Graaf-Kouijzer

Margot de Graaf-Kouijzer

Senior Valuer - Colliers International

Professional member RICS Nederland - Margot is werkzaam bij Colliers International Valuations als Senior Valuer. Van 1999 tot en 2019 heeft ze gewerkt bij DTZ Zadelhoff, waarvan de laatste 3 jaren, na een fusie, bij Cushman & Wakefield. Haar laatste functie daar was Associate Director / Quality Manager / Senior Valuer. De werkzaamheden hadden onder meer betrekking op Quality en Control binnen de afdeling Valuations, BOG taxaties, Portefeuille waarderingen, Erfpachtvraagstukken en Herontwikkelingstaxaties.

Reviews