Duurzaamheid, een dynamisch begrip

De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

Aan bod komen:

  • Het dynamisch begrip 'duurzaamheid'
  • Hoe manifesteert duurzaamheid zich binnen vastgoed
  • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed