Privacy verklaring

Vastgoed Business School gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (5616VD) aan de Beukenlaan 129, hierna te noemen “Vastgoed Business School” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Vastgoed Business School verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Vastgoed Business School u over de manier waarop Vastgoed Business School uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Vastgoed Business School worden aangeboden op www.vastgoedbs.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Vastgoed Business School gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Vastgoed Business School past wat u op www.vastgoedbs.nl ziet aan op uw interesses. Vastgoed Business School gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP- adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Vastgoed Business School verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.vastgoedbs.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Vastgoed Business School gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Vastgoed Business School.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Vastgoed Business School uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Vastgoed Business School verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.vastgoedbs.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Vastgoed Business School uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Vastgoed Business School dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.vastgoedbs.nl slaat Vastgoed Business School onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, e-mailadres, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 5. Klantenservice
  U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Vastgoed Business School registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Vastgoed Business School gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Vastgoed Business School heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Vastgoed Business School samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Vastgoed Business School meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via telefonisch 088-0910000, per email info@vastgoedbs.nl, of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
 7. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Vastgoed Business School over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Vastgoed Business School bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 8. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.vastgoedbs.nl houdt Vastgoed Business School uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Vastgoed Business School haar aanbod aan u daarop aanpassen. Vastgoed Business School gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 9. Verbetering van diensten Vastgoed Business School
  Vastgoed Business School kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Vastgoed Business School uitvoeren, geeft Vastgoed Business School uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Vastgoed Business School gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Vastgoed Business School uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Vastgoed Business School uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 11. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Vastgoed Business School uw kredietwaardigheid toetsen. Vastgoed Business School kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Vastgoed Business School uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 12. Kopen bij externe verkopers
  Op www.vastgoedbs.nl bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op www.vastgoedbs.nl, kun u contact met die externe verkoper opnemen via info@vastgoedbs.nl. Vastgoed Business School slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op www.vastgoedbs.nl te kunnen verbeteren.
 13. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Vastgoed Business School deze gegevens net zoals die van andere klanten van Vastgoed Business School.
 14. Social media
  Op sommige plekken op www.vastgoedbs.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Vastgoed Business School krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 15. Andere doeleinden
  Tot slot kan Vastgoed Business School uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Vastgoed Business School geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Vastgoed Business School voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Vastgoed Business School een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Vastgoed Business School op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Vastgoed Business School maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Vastgoed Business School ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@vastgoedbs.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Vastgoed Business School tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.vastgoedbs.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Vastgoed Business School

1. Vastgoed Business School heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Vastgoed Business School verwerkt ten behoeve van www.vastgoedbs.nl. Vastgoed Business School accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Vastgoed Business School bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.vastgoedbs.nl, tenzij Vastgoed Business School op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Vastgoed Business School behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.vastgoedbs.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.vastgoedbs.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.vastgoedbs.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.