Opleiding Proptech in Bouw en Vastgoed

Wij hebben de opleiding Proptech in Bouw en Vastgoed nieuw opgenomen in ons programma. We starten zodra er voldoende inschrijvingen zijn. We horen graag of je interesse hebt op info@vastgoedbs.nl.

IT is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Binnen de bouw- en vastgoedwereld is dit niet anders: digitalisering is op veel plaatsen al vergevorderd en op andere plaatsen snel terrein aan het winnen. Over de gehele breedte is IT een bron van vooruitgang en mogelijkheden, maar als we eerlijk zijn is het ook een bron van veel frustratie en vaak onnodige complexiteit. “Neem contact op met uw systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen.”

Doel van de opleiding Proptech in Bouw en Vastgoed

Vrijwel ieder aspect van bouw en vastgoedontwikkeling kán verbeterd worden door de juiste inzet van Proptech. Projectinformatie verzamelen, gegevensuitwisseling, procesbeheer, BIM, domotica, big data… Waar begin je, en waar houdt het op?

Tijdens deze opleiding gaan we in op dit soort vragen. Het doel is om projectoverstijgend niveau strategische keuzes te leren maken met betrekking tot de inzet van Proptech oplossingen.

Mogelijkheden én beperkingen van Proptech in Bouw en Vastgoed

De opleiding Proptech in Bouw en Vastgoed is zowel klassikaal als online te volgenMaar de opleiding is geen lofzang voor digitalisering, met als conclusie om te pas en te onpas een proptech-oplossing voor te schrijven. We kijken ook kritisch naar de grenzen, risico’s en beperkingen die bepaalde keuzes met zich meebrengen.

Zo leer je omgaan met de overvloed aan mogelijkheden en informatie omtrent proptech, en zelfstandig te navigeren naar een projectspecifiek ideaalscenario.

Modules binnen de opleiding

Visionair Beeld

+

Een computeralgoritme richt de ideale woonwijk in op basis van ingegeven parameters, kadastrale informatie en geografische data. Iedere individuele woning wordt door de computer bedacht en getekend, terwijl de architect toekijkt. Enige tijd later rollen de woningen als prefab-onderdelen de fabriek uit, waarna ze met zelfrijdende trucks naar de bouwplaats worden gebracht. Autonome robotkranen assembleren de bouwdelen terwijl aanvullende onderdelen op de bouwplaats zelf 3D-geprint worden.

Binnen budget, op schema en met nauwelijks tussenkomst van mensen ontkiemt er een hele woonwijk bestaande uit smart homes. Super efficiënt, geïndividualiseerd en van top tot teen uitgerust met domotica.

Waanidee, of realistisch beeld?

Doel van de module

Je wordt meegenomen in de mogelijke en waarschijnlijke toekomst van IT en AI in de wereld van de bouw en vastgoed en kunt inschatten wat dit betekent voor jouw werk.

Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €695,- excl. BTW

Smart Vastgoedmanagement

+

De module Smart Vastgoedmanagement richt zich op de relevantie van data binnen de vastgoedwereld. We kijken naar de mogelijkheden die data en Internet of Things (IoT) bieden om de bebouwde omgeving slimmer, veiliger en duurzamer te maken. Bovendien bieden data veel mogelijkheden om beheer te vereenvoudigen of efficiënter te maken. Ook deze opties behandelen we.

Doel van de module

Je leert hoe je om kunt gaan met de continu veranderende (technische) wereld, met als focuspunt Big Data.

Inhoud

 • Wat zijn Big Data en Internet of Things nou precies
 • Hoe kunnen we ze inzetten voor Smart Vastgoedmanagement?
 • Wat zal de toekomst brengen en hoe bereid je je organisatie voor?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Bouw Informatie Modeling (BIM)

+

In deze module wordt bekeken hoe BIM zou kunnen bijdragen aan écht integraal ontwerpen en beheren en welke meerwaarde dat levert.

Doel van de module

Voor jouw projecten ben je in staat vast te stellen welke stap in BIM haalbaar is en wat de toegevoegde waarde daarvan is.

Inhoud

 • Wat is de investering die nodig is en wat levert het op?
 • Waar kies je voor? BIM lite, volledig?
 • Wat is de mogelijke meerwaarde voor exploitatie?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Artificial Intelligence en Big Data

+

In deze module wordt eerst gekeken naar AI voor gebouwen in het algemeen gekeken. Vervolgens wordt nader ingezoomed op de mogelijkheden in de zorg, utiliteitsbouw, woningbouw en logistiek.

Doel van de module

Na deze module heb je een goede kennis van AI in gebouwen en weet je dit voor een concrete casus invulling te geven. Ook kun je van een concreet gebouw verbetervoorstellen doen voor het gebouw beheerssysteem door beter gebruik van big data.

Inhoud

 • Welk denkvermogen kan het gebouw overnemen van de mensen?
 • Wat zijn de kosten en baten van reeds toegepaste vormen van AI?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

Parametrisch Ontwerpen

+

In parametrisch ontwerpen heeft de ontwerper geen tekeninstrument in de hand. Het instrument van de ontwerper is een softwarepakket die in staat is op basis van ingevoerde parameters (aantal vierkante meter, functie van ruimten, locatie, etc.) gebouwvormen te genereren. Daarmee werkt hij/zij aan een intelligent PVE. In deze module wordt je meegenomen in de wereld van het parametrisch ontwerpen.

Doel van de module

Kennis over parametrisch ontwerpen en de mogelijkheden die het biedt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Inhoud

 • Wat zijn de kansen voor deze wijze van ontwerpen?
 • Hoe blijf je een ontwerp maken die mensen een goede beleving geeft?
 • Wat heeft deze vorm van ontwerpen een opdrachtgever te bieden?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €695,- excl. BTW

Het Nieuwe Taxeren

+

De traditionele taxateur kan bogen op een ruime ervaring in de vastgoedmarkt. De taxateur weet bij een object de alternatieve aanwendbaarheid juist in te schatten zodat het gebouw niet ondergewaardeerd wordt. Hij interpreteert de taxatiemethode rekening houdend met de specifieke context van het gebouw. Toch lijkt geautomatiseerd taxeren deze taxateur links in te gaan halen. Wat gebeurt hier? Wordt het nieuwe taxeren inderdaad een druk op de knop?

Doel van de module

Je hebt kennis over de stand van zaken van geautomatiseerd taxeren.

Inhoud

 • Hoe kan objectief de waarde van vastgoed worden bepaald?
 • Welke missers zijn in de computermodellen nog te verwachten?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Community Platforms

+

Een ontmoeting op locatie begint met een ontmoeting online. Daar vormen zich groepen van gelijkgezinden. Vanuit die contacten ontstaat de behoefte een stap naar de werkelijke wereld te maken door het aankopen of het huren van een gebouw. Een gebouw dat geen goede aansluiting heeft op de online communities loopt een groter risico een leeg gebouw te worden. De marketing van een gebouw begint bij de behoefte die bestaat en waar het gebouw de vervulling van kan zijn.

Doel van de module

Voor jouw eigen casus kun je aangeven hoe de verbinding tussen het community platform en het gebouw tot stand komt.

Inhoud

 • Hoe krijg je jouw doelgroep helder en welke informatie over het (te bouwen) gebouw willen ze zien?
 • Op welke plek moet je gaan bouwen?
 • Welke doelgroep is naar jouw locatie te krijgen?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Projectmanagement, Beheer en Onderhoud

+

Voor projectmanagement, beheer en onderhoud is het belangrijk om in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw in staat te zijn de business case te bewaken. In de ontwerpfase kunnen de varianten zichtbaar gemaakt worden en automatisch doorgerekend worden op bijvoorbeeld energieprestatie. In de beheerfase kan middels sensoren realtime informatie verkregen worden over het gebruik en de kosten.

Doel van de module

Voor jouw projecten ga je verkennen wat de mogelijkheden van IT en AI zijn in de verschillende fasen van de levenscyclus van de gebouwen.

Inhoud

 • Hoe ga je de informatie van verschillende vastgoedbeheersystemen koppelen aan het ruimtelijke model van het gebouw en hoe blijft dit up-to-date?
 • Hoe borg je de actualiteit van de informatie in het vastgoedbeheersysteem?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW

Proptech & Duurzaamheid

+

In alle voorgaande modulen is al naar voren gekomen dat de informatie over het gebouw en de intelligentie van het gebouw de kwaliteit en het serviceniveau van het gebouw weergeeft en tot stand brengt. Het kwaliteitsaspect waarop echter zeer gericht moet worden gestuurd om blijvend aan wet- en regelgeving te voldoen is duurzaamheid. In de eerste plaats met betrekking tot de energieprestatie. Alleen is te verwachten dat de meerwaarde van AI en IT heel sterk zal worden voor het circulair maken van de gebouwvoorraad. Welke materialen komen waar beschikbaar en hoe kan dit worden ingezet in een project elders?

Doel van de module

Je kunt de waarde van informatie over de materialisatie en prestatie van gebouwelementen aangeven.

Inhoud

 • Hoe verhoog je de duurzaamheid met AI?
 • Hoe helpt AI om materiaalstromen te beheersen?
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp ICT
Beleidsniveau Strategisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €695,- excl. BTW