Cursus Projectmanagement, Beheer en Onderhoud

Voor projectmanagement, beheer en onderhoud is het belangrijk om in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw in staat te zijn de business case te bewaken. In de ontwerpfase kunnen de varianten zichtbaar gemaakt worden en automatisch doorgerekend worden op bijvoorbeeld energieprestatie. In de beheerfase kan middels sensoren realtime informatie verkregen worden over het gebruik en de kosten.

Doel van de module

Voor jouw projecten ga je verkennen wat de mogelijkheden van IT en AI zijn in de verschillende fasen van de levenscyclus van de gebouwen.

Inhoud

  • Hoe ga je de informatie van verschillende vastgoedbeheersystemen koppelen aan het ruimtelijke model van het gebouw en hoe blijft dit up-to-date?
  • Hoe borg je de actualiteit van de informatie in het vastgoedbeheersysteem?

Deze module is onderdeel van

Proptech in Bouw en Vastgoed

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 10
Prijs €3995,- excl. BTW