Cursus AI en IT voor Duurzaamheid

In alle voorgaande modulen is al naar voren gekomen dat de informatie over het gebouw en de intelligentie van het gebouw de kwaliteit en het serviceniveau van het gebouw weergeeft en tot stand brengt. Het kwaliteitsaspect waarop echter zeer gericht moet worden gestuurd om blijvend aan wet- en regelgeving te voldoen is duurzaamheid. In de eerste plaats met betrekking tot de energieprestatie.

Alleen is te verwachten dat de meerwaarde van AI en IT heel sterk zal worden voor het circulair maken van de gebouwvoorraad. Welke materialen komen waar beschikbaar en hoe kan dit worden ingezet in een project elders?

Doel van de module

Je kunt de waarde van informatie over de materialisatie en prestatie van gebouwelementen aangeven.

Inhoud

  • Hoe verhoog je de duurzaamheid met AI?
  • Hoe helpt AI om materiaalstromen te beheersen?

Deze module is onderdeel van

Proptech in Bouw en Vastgoed

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 10
Prijs €3995,- excl. BTW