AI en IT voor duurzaamheid

In de loop van deze opleiding is duidelijk geworden hoe omvangrijk en fascinerend IT en artificiële intelligentie voor bouw en vastgoedontwikkeling kunnen zijn. Maar één aspect kwam nog nauwelijks aan bod: duurzaamheid. Uiteindelijk is er met name vanuit wet- en regelgeving de noodzaak om te sturen op duurzaamheid, en dan met name op het gebied van energieprestatie (EP).

Deze laatste module gaat daar diep op in. We bekijken de meerwaarde van AI en IT voor het circulair maken van de bebouwde omgeving, welke materialen er beschikbaar komen en hoe projecten elkaar positief kunnen beïnvloeden.

Doel van de module

Je kunt de waarde van informatie over de materialisatie en prestatie van gebouwelementen aangeven.

Inhoud

  • Hoe verhoog je de duurzaamheid met AI?
  • Hoe helpt AI om materiaalstromen te beheersen?

Deze module is onderdeel van

Opleiding IT & Artificial Intelligence in de bouw en vastgoed

+
NiveauHbo +
Aantal lessen20
Prijs€3295,- excl. BTW