Cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Alle genoemde startdata zijn reeds gegarandeerd!

Na het volgen van onze 3-daagse cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP bent u in staat om een (bouwkundige) onderhoudsinspectie conform NEN 2767 uit te voeren. U kunt de daarbij benodigde maatregelen benoemen, daarvan de kosten ramen en deze gegevens verwerken in een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). U weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om zo de eigen meerjaren onderhoudsplanning te kunnen analyseren.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Deze cursus wordt erkend door Sertum

Waarom de cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP?

Beslissingen over de uit te voeren onderhoudsactiviteiten worden op basis van prioriteiten in het beleid genomen. Problemen met traditionele inspecties zijn dat er veel variatie zit in de uitkomsten ervan. Oorzaken hiervan zijn onder andere dat verschillende inspecteurs verschillende inschattingen maken van gebreken en de gevolgen ervan. Daarnaast zijn niet altijd de instructies eenduidig of is de kennis en kunde van de inspecteurs onvoldoende. De oplossing voor dit probleem is over te gaan op de NEN 2767. De NEN 2767 is een uniforme inspectiemethodiek met vooraf vastgestelde onderhoudsniveaus, waarbij kosten van onderhoud worden gekoppeld aan rendementsaspecten.

Een eenduidige kwaliteitsdefinitie maakt het mogelijk zowel de gewenste als de feitelijke kwaliteit in beeld te brengen. De gewenste en feitelijke kwaliteit zijn enerzijds afhankelijk van bedrijfsbeleid en financiële middelen, maar anderzijds ook van tevredenheid en wensen van de klanten. In deze 3-daagse cursus leert u de methodiek goed kennen en juist toepassen.

De Conditiemeting NEN 2767 en MJOP biedt inzicht in:

 • (technische) kwaliteit van object/installaties;
 • onderhoudsbehoefte;
 • onderhoudskosten: meerjarenplanning;
 • risico’s bij uitstel van maatregelen.

Voor wie?

Deze cursus is ontwikkeld voor (toekomstig) inspecteurs, bouwkundig adviseurs, project- en accountmanagers, opzichters en vastgoedbeheerders. Zij zijn onder andere werkzaam bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en vastgoedbedrijven. U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze cursus goed te kunnen volgen. Mbo-denkniveau is minimaal vereist.

Bent u al op de hoogte van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) en wilt u zich verder specialiseren op gebied van duurzaamheid? Dan biedt de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) de benodigde handvatten om een integraal en duurzame onderhoudsplanning op de stellen.

Modules binnen de opleiding

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767

+

Waarom de conditiemeten volgens de NEN 2767?

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN 2767 en praktijkoefening

 • De NEN 2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
 • De essentie van onderhoudsinspecties
 • Het belang van consistente managementinformatie
 • Waarom een MJOP?
 • Inventariseren van gebouwdelen
 • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
 • Toepassingen vanuit NEN 2767
 • Wat betekenen de conditiescores?
 • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
 • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN 2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
 • Praktijkoefening op locatie
 • Opgave voor dag 2
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag

Inspecties conform NEN 2767

+

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

Inspecties conform NEN 2767 en vaststellen van maatregelen

 • Evaluatie van de opgave
 • Rekenmethodiek conditiemeting
 • Conditiebepalingen
 • Bouwkundige elementen
 • Relevante installatietechnische elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Bepalen van de restlevensduur
 • Risico/prioriteiten
 • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
 • NTA 8027
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
 • Opgave voor dag 3
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag

Planvorming op basis van NEN 2767

+

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Planvorming op basis van NEN 2767

 • Evaluatie van de opgave
 • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen
 • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix.
 • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s.
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag
Losse prijs€395,- excl. BTW

Certificeringen

Diploma

Na afloop van de cursus ontvangt u, bij actieve deelname, een certificaat van deelname van de Vastgoed Business School.

Deze cursus wordt erkend door Sertum. Om daadwerkelijk ingeschreven te kunnen worden in het Sertum-register dient u met goed gevolg het SCEV-examen af te ronden. Dit is niet inclusief bij deze cursus, maar u vergaart bij actieve deelname tijdens deze cursus, en daarnaast actieve zelfstudie en praktijkoefening, wel de benodigde kennis om het examen te behalen. Wilt u zich registreren in het Sertum-register, dan dient u een kopie van het behaalde examen te overhandigen aan Sertum. U kunt zich aanmelden voor het SCEV-examen via SCEV.

NEN-normen

Omdat niet iedere cursist de NEN 2767-normen nodig heeft, zijn deze niet inbegrepen. Op deze manier houden wij de kosten voor deze cursus zo laag mogelijk. U kunt tijdens de eerste lesdag met de docent overleggen of u deze normen nodig heeft. De volgende twee delen van de NEN 2767 worden behandeld:


Docenten

Nick van Steeden

Vastgoedadviseur, PVM

Nick is zowel afgestudeerd jurist als bouwkundig ingenieur. Bovendien is hij gediplomeerd RgdBOEI®-inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) en adviseert opdrachtgevers inzake de exploitatie van hun vastgoed, met name inzake assetmanagement- en risicomanagementvraagstukken. Ook voert hij regelmatig gebouwinspecties uit en verzorgt hij diverse cursussen.

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Fons Smolders

Technisch Adviseur, PVM

Fons is werkzaam als Technisch Adviseur bij PVM en heeft veel ervaring als bouwkundig vastgoedinspecteur, Energieprestatie-adviseur en projectleider onderhoud en duurzaam renoveren. Fons is van nature een inspirator, motivator en bemiddelaar, daarbij is hij verantwoordelijk, sociaal, hulpvaardig, leergierig en deelt hij graag zijn kennis.

Robert Sjoers

Manager Sale en Techniek, ESJ Vastgoedonderhoud

Naast werkzaamheden als o.a. Integraal Adviseur Vastgoed en examinator haalt Robert energie uit het delen van zijn kennis en ervaring. met het op de voet volgen van de nieuwe innovaties, toepassingen, zienswijzen en ontwikkelingen binnen het Vastgoedmanagement, is Robert in staat om cursisten actuele theorie en praktijk bij te brengen.

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000