Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

Duurzaamheid wordt binnen de vastgoedsector steeds belangrijker. Bij het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan worden vanuit een duurzaam oogpunt steeds vaker alternatieve technieken of producten meegenomen. Binnen het vastgoed en de directe omgeving wordt een enorme hoeveelheid energie gebruikt. Ongeveer 40% van het totale energieverbruik vindt plaats in gebouwen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen valt hier dus veel te winnen. Met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) zet u de eerste stap naar verduurzaming van vastgoed in exploitatie.

De cursist is na het volgen van deze cursus in staat een weloverwogen, integraal duurzaam meerjarenonderhoudsplan op te stellen.

Waarom de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan? (DMJOP)

De overheid stelt steeds strengere eisen aan gebouwen en de duurzaamheid ervan. Dit heeft ook invloed op onderhoud en inspecties. De wereld verandert in een hoog tempo en nieuwe technieken bieden steeds meer opties voor duurzame veranderingen. Hier moet op ingespeeld worden. Naast de lagere milieubelasting is verduurzamen van het vastgoed ook goed voor uw financiële resultaten.

Voor wie is de cursus Duurzaam MJOP?

Deze cursus is voor professionals die zich bezighouden met conditiemetingen, service en onderhoud en meerjarenonderhoudsplannen en daarbij vooruitgang willen boeken op gebied van duurzaamheid. Heeft u nog geen voorkennis van Conditiemeten of het opstellen van een MJOP? Volg dan eerst onze cursus Condtiemeting NEN 2767 en MJOP.

Modules binnen de opleiding

De essentie van duurzaam denken bij een MJOP

+

U krijgt inzicht in bewuste en effectieve keuzes ten behoeve van het DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel.

Ook wordt het FAB-Model (“Features, Advantages en Benefits”-model) geïntroduceerd. Het FAB-model geeft op efficiënte wijze weer wat de voordelen van een product zijn voor een klant en wat voor invulling een product voor een klant kan hebben.

 • Begrippenkader en onderhoudsmodel
 • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
 • Duurzaam materiaalgebruik
 • FAB-Model
 • Efficiënt onderhoudsplan
 • Veranderingen tot stand brengen met duurzame producten en innovaties, waarmee u vanuit verschillende posities kan bijdragen aan een duurzaam MJOP
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 lesdag

Opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplan

+

In deze module leert u een optimaal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen en krijgt u inzicht in het efficiënt afstemmen van onderdelen in een meerjarenonderhoudsplan.

De focus wordt gezet op het opstellen van een duurzaam MJOP aan de hand van een bestaande MJOP. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de opbouw van een MJOP op basis van de conditiemeting conform NEN 2767. Deze integrale aanpak richt zich niet alleen op bouwkundige aspecten, maar ook aspecten uit de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. Samen vormen ze een effectief meetlat voor een meting op gebied van brand, onderhoud, energie en een inzicht in de wettelijke verplichtingen.

Aan bod komen:

 • Opbouw van een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN 2767
 • Materiaalaanbod op gebied van duurzaamheid en energie
 • Invloed van duurzame maatregelen op het energieverbruik binnen vastgoedobject
 • Trias Energetica
 • Opstellen van een DMJOP op basis van een bestaande MJOP
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 lesdag

Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie

+

Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. In zeven stappen zal de beste onderhoudsscenario getraceerd worden.

Aan bod komen:

 • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
 • Financiële haalbaarheid
 • Plannen, begroten en invoeren van duurzame maatregelen in DMJOP
 • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
NiveauMbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 lesdag

Duurzaamheid, een dynamisch begrip

+

De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

Aan bod komen:

 • Het dynamisch begrip ‘duurzaamheid’
 • Hoe manifesteert duurzaamheid zich binnen vastgoed
 • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 lesdag

Taxaties en duurzaamheid

+

De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: De originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object. Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”.

Aan bod komen:

 • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
 • Invloed van duurzame aanpassingen op de vastgoedwaarde
 • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
 • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 lesdag

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIM

+

Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur.

Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP.

Aan bod komen:

 • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
 • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 lesdag

Docenten

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Aart van der Wilt

Adviseur B2B, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Aart is expert op gebied van duurzaam bouwen bij ICDuBo. Met zijn achtergrond als architect is hij in staat om verschillende disciplines aan elkaar te koppelen en een frisse blik te geven op het duurzaam bouwen.

Urs Veltrop

Vastgoedadviseur, PVM

Urs is adviseur en werkt op het snijvlak van duurzaamheid en onderhoudsbeleid. Hierdoor heeft hij werkervaring in het ontwikkelen van duurzame energieconcepten. Sinds 2016 is hij werkzaam als vastgoedadviseur bij PVM.

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Roderik Oddens

Vastgoedadviseur

Roderik heeft het voorrecht gehad om in korte tijd in veel verschillende 'keukens' mee te mogen kijken, altijd met het overkoepelende thema duurzaamheid als rode draad. Hierdoor is hij in staat om hierover de beste ervaringen te combineren en opdrachtgevers uitstekend te adviseren en ondersteunen. Roderik denkt onder andere mee aan beleidsplannen en visies.

Inge Stolwijk

Valuation Advisor Retail | Colliers International

Inge is leergierig, doelgericht en innovatief en werkt aan uiteenlopende opdrachten, zowel kwartaaltaxaties als eenmalige. Daardoor heeft Inge brede ervaring in het taxeren van vastgoed; van een stuk weiland in Friesland tot een theater in de binnenstad van Amsterdam. 

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000