Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIM

Deze module is onderdeel van de cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan.
Ga naar de cursus

 

Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur.

Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP.

Aan bod komen:

  • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
  • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP