Cursus Artificial Intelligence in Gebouwen

Het begrip Domotica is algemeen bekend. Minder bekend is de stap  naar SMART buildings die is gemaakt in enkele kantoorgebouwen. En dat is nog maar het begin. In de (relatief nabije) toekomst ‘weet’ het gebouw wie er die dag gaat komen, wie dat zijn en welke specifieke behoeften deze mensen hebben. De temperatuur wordt hierop aangepast en afhankelijk van het middels sensoren vastgestelde gebruik wordt de behoefte aan schoonmaak vastgesteld.

Hoe kun je op basis van het werkelijke gebruik (en verbruik) van gebouwen de inbouw veranderen of nieuwe gebouwen van een beter programma voorzien? Het AI gebouw heeft veel data verzameld, maar moet deze ook kunnen gebruiken. Dit zijn niet alleen data die door het gebouw zelf worden gegenereerd. Er kan ook geput worden uit andere databronnen waar vergelijkbare processen plaatsvinden als in het concrete gebouw zodat realtime een benchmark ontstaat.

In deze module wordt eerst gekeken naar AI voor gebouwen in het algemeen gekeken. Vervolgens wordt nader ingezoomed op de mogelijkheden in de zorg, utiliteitsbouw, woningbouw en logistiek.

Doel van de module

Na deze module heb je een goede kennis van AI in gebouwen en weet je dit voor een concrete casus invulling te geven. Ook kun je van een concreet gebouw verbetervoorstellen doen voor het gebouw beheerssysteem door beter gebruik van big data.

Inhoud

  • Welk denkvermogen kan het gebouw overnemen van de mensen?
  • Wat zijn de kosten en baten van reeds toegepaste vormen van AI?

Deze module is onderdeel van

Proptech in Bouw en Vastgoed

+
Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 10
Prijs €3995,- excl. BTW