Nieuws

Resultaten met de tag: Ontwikkeling

De opkomst van woningfabrieken: een nieuwe trend in de bouwsector

16 april 2024 Groeiende behoefte aan industrieel gemaakte woningen De verwachting is dat de markt voor industrieel geproduceerde huizen de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Deze trend wordt gedreven door de groeiende vraag naar betaalbare en snel leverbare woningen. Opkomst van woningfabrieken Fabrieken die complete huizen of delen daarvan produceren worden steeds populairder. De markt voor dit soort […] Lees verder

Toegenomen verkoop van nieuwbouwwoningen

16 april 2024 Stijging in verkochte nieuwbouwwoningen Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Nederland laat een stijgende trend zien. In het laatste kwartaal van 2023 steeg het aantal verkopen naar 6100, wat 15% meer is dan het jaar ervoor, volgens cijfers van het CBS. Prijsstijging en herstel sinds 2022 De gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwwoning lag in het vierde […] Lees verder

Vrije grondmarkt vertraagt woningbouw en kost overheden jaarlijks honderden miljoenen

4 april 2024 Adviesbureau Brink concludeert na onderzoek dat de handel in schaarse grond leidt tot aanzienlijke prijsopdrijving, wat nadelig is voor woningbouwprojecten. De laatste jaren zijn de grondprijzen sterk gestegen, waardoor woningbouwprojecten op grote schaal vertraagd worden. Overheden moeten jaarlijks honderden miljoenen euro’s bijdragen vanwege deze hoge grondprijzen, wat leidt tot aanzienlijke publieke tekorten bij gebiedsontwikkelingen. Publiek […] Lees verder

Energietransitie in de bouw: een marathon met hindernissen

4 april 2024 Belang van de energietransitie De energietransitie in de bouw is van cruciaal belang voor succesvol klimaatbeleid, aangezien meer dan een derde van het wereldwijde energieverbruik wordt veroorzaakt door de bouwsector. Deze sector verbruikt enorme hoeveelheden energie, zowel tijdens de productie van bouwmaterialen als tijdens het gebruik van gebouwen. Uitdagingen en obstakels Hoewel er vooruitgang wordt […] Lees verder

Verbetering van bouwteamovereenkomsten: een nieuw perspectief

4 april 2024 Bouwteamovereenkomsten in opkomst Het gebruik van bouwteams neemt toe, maar de samenwerking verloopt niet altijd vlekkeloos. Een herziene modelovereenkomst wil deze tekortkomingen aanpakken. De vernieuwde versie van de modelovereenkomst voor bouwteams, bekend als de ‘Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020’, streeft naar betere specificiteit en actualiteit. Dit komt voort uit de groeiende populariteit van bouwteams en de […] Lees verder

Financieringstekort belemmert bouw middenhuurwoningen door corporaties

2 april 2024 Afspraken versus realiteit Woningcorporaties blijven steken op 26.100 van de afgesproken 50.000 middenhuurwoningen, gemaakt met demissionair minister Hugo de Jonge. Dit financiële tekort wordt voor het eerst duidelijk. Gebrek aan financiering Corporaties kunnen slechts de helft van de beoogde middenhuurwoningen financieren vanwege ontoereikende financieringsregels. Beleggers vinden de bouw van deze huurwoningen vaak niet winstgevend, waardoor […] Lees verder

Lekker wonen in honderd dagen

28 maart 2024 Het proces van kabinetsformaties duurt gemiddeld 103 dagen sinds 1946, maar lijkt weinig tastbare resultaten op te leveren. Terwijl dit traditioneel langdurige proces voortduurt, rijst de vraag: wat kan er wel in honderd dagen? Een onverwacht antwoord: het bouwen van een woonwijk. Mogelijkheden van versnelde woningbouw Traditioneel zou het bouwen van een woonwijk in honderd […] Lees verder

Veel eerder bouwen door parallelle planning

28 maart 2024 Versnelling van bouwprojecten door parallelle planning Het proces van planontwikkeling voor bouwprojecten duurt vaak meer dan tien jaar, wat niet meer aansluit bij de dringende behoefte aan woningen. Een nieuwe aanpak, parallelle planning genaamd, kan dit proces verkorten tot slechts twee jaar. Huidige situatie in het planproces Het traditionele planproces voor woningbouw omvat opeenvolgende stappen […] Lees verder

Noodzaak van meer regie in de woningbouw

25 maart 2024 Minister Hugo de Jonge heeft een wetsvoorstel ingediend om de regie in de volkshuisvesting te versterken. Dit wetsvoorstel adresseert verschillende knelpunten, zoals het verantwoordelijk maken van het rijk voor voldoende bouwlocaties en het stimuleren van betaalbare woningen. Gemeenten worden aangespoord meer sociale woningen te bouwen en bezwaarprocedures worden bekort. Hoewel dit een positieve stap is, […] Lees verder

Noodzaak van een plan voor zeespiegelstijging

25 maart 2024 Recente rapporten tonen aan dat Nederland op lange termijn een zeespiegelstijging van vijf meter aankan, maar op korte termijn, met een verwachte stijging van één meter in de komende eeuw, zijn er uitdagingen. Het ontbreken van een duidelijk plan voor de eerste meters zeespiegelstijging kan problematisch zijn. Drie langetermijnstrategieën Rapporten presenteren drie langetermijnstrategieën om Nederland […] Lees verder