Resultaten met de tag: Ontwikkeling

18 november 2019

Is groene hoogbouw in de steden het antwoord op de klimaatproblemen?

De Italiaanse architect Stefano Boeri is beroemd geworden me zijn verticale bossen in de stad. Op zijn initiatief verrees in Milaan het Bosco Verticale, een beboste toren die ervoor moest zorgen dat er meer groen in de steden komt waardoor de klimaatproblemen deels te lijf gegaan kunnen worden. Ook in Nederland vindt zijn plan navolging. […]

Bouwers kunnen geld verdienen door hergebruik van oud beton

Een bedrijf in Zaandam heeft een gat in de markt ontdekt. De firma legt zich namelijk toe op het recyclen van beton. Mits op de juiste manier bewaard en verwerkt kan dit namelijk geld opleveren. Het bedrijf heeft een machine ontwikkeld die de brokken beton terugbrengt tot wat het was: zand, cement en grind. Tot […]

Beleggers in vastgoed: een zeer diverse groep

Tot enkele decennia geleden was beleggen in vastgoed voorbehouden aan heren in driedelig pak. Mannen die onder het genot van een goede sigaar en een goed glas whisky de stand van zaken bespraken op de vastgoedmarkt. De tijden lijken voorgoed veranderd. Naast deze groep, die er uiteraard nog steeds is, melden zich jonge beleggers op […]

11 november 2019

Hoe gaan we wonen en leven in de toekomst? De Dutch Design Week geeft antwoord

Wie de Dutch Design Week in Eindhoven heeft bezocht heeft daar ongetwijfeld ook kennisgemaakt met het nieuwste bouwmateriaal: schimmel. Niet dat we straks wonen in huizen die gemaakt zijn van elfenbankjes. Mycelium is een schimmel, mits het op de juiste manier wordt gekweekt, dat geschikt is om mee te bouwen. Mycelium moet bestaande bouwmaterialen in […]

Stijging erfpacht in Amsterdam is ‘redelijk noch billijk’ volgens de AWEV

De Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging (AWEV) is niet te spreken over het gewijzigde beleid van de gemeente Amsterdam aangaande de berekening van de erfpacht. Tot voor enkele jaren werd deze berekend op basis van zo’n 10 tot 13 procent van de WOZ-waarde van de woning. Maar Amsterdam incasseert nu tot wel 30% van de WOZ-waarde, […]

VN verdrag Handicap verdient meer aandacht bij gemeenten

Conform het VN verdrag Handicap moeten landen en dus ook gemeenten meer doen voor de integratie van mensen met een beperking. Uit onderzoek van de NVRR (Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies) blijkt dat slechts een derde van de gemeenten daadwerkelijk grote stappen heeft gezet om mensen met een beperking te laten meedoen in de […]

Overheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

De overheid wil duidelijk een voorbeeldrol nemen in het gebruik van zonne-energie. Daarom worden er op steeds meer panden van de overheid zonnepanelen geplaatst om hiermee geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Dat er naar andere bronnen moet worden gezocht om fossiele brandstof te vervangen in de toekomst is duidelijk. Zonne-energie maakt […]

Mogelijk compleet nieuwe aanbesteding ontwikkeling Zuidas Amsterdam

De plannen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas waren zo mooi en zo ambitieus. Het moest de blauwdruk worden van de nieuwe ontwikkeling van stedelijke gebieden. Met de perfecte integratie van wonen en werken en een perfecte infrastructuur. Inmiddels staan die plannen grotendeels op losse schroeven en is het uiterst onzeker of ze ooit […]

Financiële tegenvallers zijn een steeds groter risico voor de bouwsector

Als gevolg van financiële tegenvallers in de bouw kampt deze sector met groeiende problemen. Was er eerst alleen het probleem van een gebrek aan personeel en te veel werk, nu is de situatie heel anders. Als gevolg van de stikstofcrisis en het probleem met PFAS in de grond liggen honderden bouwprojecten stil en is het […]

Wat kost een koophuis in jouw gemeente?

De prijzen van koophuizen stijgen in Nederland nog steeds. De stijging bedroeg in het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 7%. Je betaalt voor een koophuis inmiddels gemiddeld 310.500. Maar er zijn grote verschillen per regio. De duurste huizen vind je op dit moment in de grote steden in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Amsterdam staat nog steeds […]